Turk J Anaesthesiol Reanim: 46 (3)
Cilt: 46  Sayı: 3 - Haziran 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Mert Şentürk
Sayfalar I - II

DEBATE
2.
Hydroxyethyl starch: the Paradigm of Eminence-Based Versus Evidence-Based Medicine-1
Federico Bilotta, Giovanni Giordano, Fabrizio Caroletti, Francesco Pugliese
doi: 10.5152/TJAR.2018.030618  Sayfalar 165 - 167
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
The European Medicines Agency and the Authorization for Hydroxyethyl starch Containing Solutions–Killing the Cow to Get Rid of Ticks?
Jakob Wittenstein, Paolo Pelosi, Marcelo Gama De Abreu
doi: 10.5152/TJAR.2018.120618  Sayfalar 168 - 169
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
4.
Okul Çocukları da Hayat Kurtarabilir
School Children Save Lives
Bahar Kuvaki, Şule Özbilgin
doi: 10.5152/TJAR.2018.25986  Sayfalar 170 - 175

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Yoğun Bakım Biriminde Deksmedetomidin Kullanımı Deneyimi: Yapılandırılmış Bir Konsensüs Raporu
Experienced Use of Dexmedetomidine in the Intensive Care Unit: A Report of a Structured Consensus
Daniela Pasero, Fabio Sangalli, Massimo Baiocchi, Ilaria Blangetti, Sergio Cattaneo, Gianluca Paternoster, Marco Moltrasio, Elisabetta Auci, Patrizia Murrino, Francesco Forfori, Ester Forastiere, Maria Giovanna De Cristofaro, Giorgio Deste, Paolo Feltracco, Flavia Petrini, Luigi Tritapepe, Massimo Girardis
doi: 10.5152/TJAR.2018.08058  Sayfalar 176 - 183

6.
Koroner Cerrahisinde Preoperatif HbA1c Değerleri Mortalite İçin Prediktör Olabilir mi?
Can Pre-Operative HbA1c Values in Coronary Surgery be a Predictor of Mortality?
Bahar Aydınlı, Aslı Demir, Harun Özmen, Özden Vezir, Utku Ünal, Mustafa Özdemir
doi: 10.5152/TJAR.2018.46667  Sayfalar 184 - 190

7.
Normal ve Peritonitli Rat Proksimal ve Distal Kolon Spontan Kontraksiyonlarına Opioid Analjeziklerinin İn Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of In Vitro Effects of Opioid Analgesics on Spontaneous Proximal and Distal Colon Contractions in Healthy Rats and Rats with Peritonitis
İdris Erşan, Sinan Gürsoy, Onur Avcı, Ahmet Altun, İhsan Bağcıvan, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Mehmet Caner Mimaroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2018.87519  Sayfalar 191 - 196

8.
Elektif Herniyorafi Ameliyatı Olan Çocuklarda Preemptif Parasetamol İnfüzyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi
Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy
Ana Cicvaric, Dalibor Divkovic, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik
doi: 10.5152/TJAR.2017.43765  Sayfalar 197 - 200

9.
Midazolam ve Deksmedetomidin Sedasyonunun Supraklaviküler Brakiyal Pleksus Bloğunun Başlangıç ve Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Effect of Midazolam and Dexmedetomidine Sedation on the Onset and Duration of Supraclavicular Brachial Plexus Block: A Randomised Comparative Study
Gunjan Kumar, Prakash K. Dubey, Om P. Sanjeev
doi: 10.5152/TJAR.2018.57355  Sayfalar 201 - 207

10.
Ultrason Eşliğinde Supraklaviküler Brakiyal Pleksus Bloğunda Ropivakaine Yardımcı Olarak Deksmedetomidin ile Fentanilin Etkinliğinin Karşılaştırmalı Çalışması
Comparative Study of the Efficacy of Dexmedetomidine and Fentanyl as Adjuvants to Ropivacaine in Ultrasound-Guided Supraclavicular Brachial Plexus Block
Pratibha Shivalgond Dharmarao, Renuka Holyachi
doi: 10.5152/TJAR.2018.98058  Sayfalar 208 - 213

11.
Nörolojik Disabilitesi olan Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışmasında Deksmedetomidin ve Propofol ile Sedasyon Süresince Havayolu Boyutları
Airway Dimensions in Children with Neurological Disabilities During Dexmedetomidine and Propofol Sedation for Magnetic Resonance Imaging Study
Kamath Sriganesh, Jitender Saini, Kaushik Theerth, Sudhir Venkataramaiah
doi: 10.5152/TJAR.2017.48285  Sayfalar 214 - 221

12.
Endovasküler Anevrizma Onarımının Komplikasyonları: Mortalite, Miyokard İnfarktüsü ve Akut Böbrek Hasarı
Complications of Endovascular Aneurysm Repair: Mortality, Myocardial Infarction and Acute Kidney Injury
Pedro Videira Reis, Mariana Morgado, Inês Valdoleiros, Marina Dias Neto, Joana Mourão
doi: 10.5152/TJAR.2018.37929  Sayfalar 222 - 228

13.
Premedikasyonun Anestezi İndüksiyonunda Kalp Atım Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkileri: Midazolam ve Hidroksizinin Karşılaştırılması
Effects of Premedication on Heart Rate Variability at Induction of Anaesthesia: Comparison between Midazolam and Hydroxyzine
Tomoki Nishiyama
doi: 10.5152/TJAR.2018.87059  Sayfalar 229 - 232

14.
Premedikasyonda Kullanılan Alprazolam ve Melatoninin Oksidatif Stres, Glikokaliks Bütünlüğü ve Kognitif Fonksiyon Üzerindeki Etkileri
Effects of Alprazolam and Melatonin Used for Premedication on Oxidative Stress, Glicocalyx Integrity and Neurocognitive Functions
Meltem Güner Can, Halim Ulugöl, Işın Güneş, Uğur Aksu, Melis Tosun, Gülsüm Karduz, Kübra Vardar, Fevzi Toraman
doi: 10.5152/TJAR.2018.65475  Sayfalar 233 - 237

OLGU SUNUMU
15.
Subdural Hematomun Burr Holle İle Boşaltılması İçin Uygulanan Skalp Bloğundan Sonra Gelişen Geçici Fasyal Sinir Felci
Transient Facial Nerve Palsy After the Scalp Block for Burr Hole Evacuation of Subdural Hematoma
Mehmet Sargın, Halil Samancıoğlu, Mehmet Selçuk Uluer
doi: 10.5152/TJAR.2018.58219  Sayfalar 238 - 240

16.
Genel Anestezi Altında Septoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci
Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy After Septoplasty Under General Anaesthesia
Hande Gurbuz Aytuluk, Öztürk Aktaş
doi: 10.5152/TJAR.2018.62893  Sayfalar 241 - 244

EDITÖRE MEKTUP
17.
Yanıt: Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Normalize Birimleri ile Sunumu
Re: Quotation of Heart Rate Variability Parameters with Their Normalized Units
Yuji Kadoi
doi: 10.5152/TJAR.2018.010518  Sayfa 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Normalize Birimleri ile Sunumu
Quotation of Heart Rate Variability Parameters with Their Normalized Units
Kenan Erdem, Ertuğrul Kurtoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2018.43067  Sayfa 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Metilentetrahidrofolat Redüktaz Eksikliği Nadir Fakat Önemli
Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency: Rare but Considerable
Özlem Turhan, Zerrin Sungur
doi: 10.5152/TJAR.2018.72335  Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
Yanıt: Metilentetrahidrofolat Redüktaz Eksikliği Nadir Fakat Önemli
RE: Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency: Rare but Considerable
Zeynep Nur Orhon
doi: 10.5152/TJAR.2018.020518  Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

21.
Yanıt “Artroskopik Diz Cerrahisi Sonrasında Ağrının Giderilmesi: Ultrason Eşliğinde Femoral Sinir Bloğu mu, Addüktör Kanal Bloğu mu?”
Comments on ‘Relieving Pain after Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?’
Abhijit Nair
doi: 10.5152/TJAR.2018.01057  Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

22.
Re: Comments on ‘Relieving Pain after Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?’
Poupak Rahimzadeh, Hamid Reza Faiz, Farnad Imani, Geoffrey Grant Hobika, Armaghan Abbasi, Nader D. Nader
doi: 10.5152/TJAR.2018.0105718  Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin