Turk J Anaesthesiol Reanim: 46 (2)
Cilt: 46  Sayı: 2 - Nisan 2018
Özetleri Göster | << Geri
DEBATE
1.
Deep Neuromuscular Block Facilitates Laparoscopic Surgery- or Probably Does Not?
Béla Fülesdi, László Asztalos, Edömér Tassonyi
doi: 10.5152/TJAR.2018.220318  Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Neuromuscular Block and Blocking Agents in 2018
Christoph Unterbuchner
doi: 10.5152/TJAR.2018.200318  Sayfalar 75 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
Is Deep Neuromuscular Relaxation Beneficial in Laparoscopic, Abdominal Surgery?
Christoph Unterbuchner
doi: 10.5152/TJAR.2018.090418  Sayfalar 81 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

4.
Does Deep Neuromuscular Block Facilitate Laparoscopic Surgery? The Picture is Not Clear
Béla Fülesdi, László Asztalos, Edömér Tassonyi
doi: 10.5152/TJAR.2018.060418  Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
5.
Kritik travma hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon: Sistematik derleme
Non-invasive mechanical ventilation in critically ill trauma patients: A systematic review
Annia Schreiber, Fatma Yıldırım, Giovanni Ferrari, Andrea Antonelli, Pablo Bayoumy Delis, Murat Gündüz, Karez Marcin, Peter Papadakos, Roberto Cosentini, Yalım Dikmen, Antonio M Esquinas
doi: 10.5152/TJAR.2018.46762  Sayfalar 88 - 95

KLINIK ARAŞTIRMA
6.
Buji Rehberliğinde Nazal Entübasyonların Kanama Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial
Prasanna Vadhanan, Debendra Kumar Tripaty
doi: 10.5152/TJAR.2017.51333  Sayfalar 96 - 99

7.
Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma
Can amantadine ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage? A preliminary study
Eren Fatma Akcil, Ozlem Korkmaz Dilmen, Hayriye Vehid, Yusuf Tunali
doi: 10.5152/TJAR.2018.20280  Sayfalar 100 - 107

8.
Kalp Cerrahisi Sonrası Mekanik Ventilasyondan
Reliability of passive leg raising, stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective, observational study
Christoph Karl Hofer, Martin Geisen, Sonja Hartnack, Omer Dzemali, Michael Thomas Ganter, Andreas Zollinger
doi: 10.5152/TJAR.2018.29577  Sayfalar 108 - 115

9.
Çocuklarda Santral Venöz Kateter Yerleşiminin Derinliğine İlişkin Üç Yöntemin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Bir Gözlemsel Pilot Çalışma
Comparative Study of Three Methods for Depth of Central Venous Catheter Placement in Children- An Observational Pilot Study
Vaishali Chaskar, Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia
doi: 10.5152/TJAR.2018.32748  Sayfalar 116 - 120

10.
Kalça Kırığı Cerrahi Onarımı Uygulanan Yaşlı Hastalarda Hipobarik Tek Taraflı Spinal Anestezi ile Genel Anestezinin Kıyaslanması: Prospektif Randomize Açık Çalışma
Hypobaric Unilateral Spinal Anaesthesia versus General Anaesthesia in Elderly Patients Undergoing Hip Fracture Surgical Repair: A Prospective Randomised Open Trial
Pascal Meuret, Lionel Bouvet, Benoit Villet, Mohamed Hafez, Bernard Allaouchiche, Emmanuel Boselli
doi: 10.5152/TJAR.2018.90699  Sayfalar 121 - 130

DENEYSEL ARAŞTIRMA
11.
Yüksek Doz Pralidoxime Farelerde Paraoksona Bağlı Solunum Toksisitesini Tersine Çevirir
High Dose of Pralidoxime Reverses Paraoxon-Induced Respiratory Toxicity in Mice
Houzé Pascal, Berthin Thomas, Raphalen Jean-herlé, Hutin Alice, Baud J Frédéric
doi: 10.5152/TJAR.2018.29660  Sayfalar 131 - 138

KLINIK ARAŞTIRMA
12.
Anestezi Tekniğinin Maternal ve Kord Kanı Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Seviyelerine Etkisi
The Effect of Anaesthetic Techniques on Maternal and Cord Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels
Mehmet Aksoy, Ayse Nur Aksoy, Ali Ahıskalıoglu, Ilker Ince, Esra Laloglu, Aysenur Dostbil, Mine Gursac Celık
doi: 10.5152/TJAR.2018.90187  Sayfalar 139 - 146

13.
Lumbar Epidural Anestezi Boyunca Sempatik Aktivitenin Değerlendirilmesi İçin Kullanılan Parmak Fotopletismografisinin Eğri Altı Alan Hesaplaması
Area Under the Curve of Finger Photoplethysmography as an Evaluation Measure for Sympathetic Activity During Lumbar Epidural Anaesthesia
Slobodan Mihaljevic, Milenko Bevanda, Kresimir Reiner, Krunoslav Sporcic, Ljiljana Mihaljevic, Marko Cacic
doi: 10.5152/TJAR.2018.56688  Sayfalar 147 - 150

14.
Farklı Kaf Basıncı ile Kullanılan Supreme Laringeal Maskenin Hemodinamik Cevap, Kaçak Basıncı ve Postoperatif Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Bir Çalışma
Comparison of Different Cuff Pressure Use with the Supreme Laryngeal Mask Airway on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study
Achmet Ali, Demet Altun, Nukhet Sivrikoz, Mesut Yornuk, Namigar Turgut, İbrahim Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2017.89587  Sayfalar 151 - 157

OLGU SUNUMU
15.
Pediatrik VIPoma: Elektrolit Karmaşası
Paediatric VIPoma: A Jamboree of Electrolytes
Amit Rastogi, Vansh Priya, Rudrashish Haldar, Rameez Riaz
doi: 10.5152/TJAR.2017.22220  Sayfalar 158 - 160

16.
Elektrokardiyografik Artefaktın Sıra Dışı Bir Nedeni: Bir Hastanın Isıtma Battaniyesi
An Unusual Cause of Electrocardiographic Artefact: A Patient’s Warming Blanket
Gaurav Misra, Sanjay Dhiraaj, Aditya Kapoor, Puneet Goyal
doi: 10.5152/TJAR.2018.40325  Sayfalar 161 - 163

DIĞER
17.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TJAR.2018.290318  Sayfa 164
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin