Turk J Anaesthesiol Reanim: 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - Şubat 2018
Özetleri Göster | << Geri
DEBATE
1.
Noninvasive Ventilation for Acute Hypoxemic Respiratory Failure/ARDS: the Show Must Go on
Cesare Gregoretti, Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Santi Maurizio Raineri, Antonino Giarratano
doi: 10.5152/TJAR.2018.290118  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Judicious Use of Noninvasive Ventilatory Modalities for Severe Pneumonia/ARDS
Nicholas S. Hill, Erik Garpestad, Greg Schumaker, Giulia Spoletini
doi: 10.5152/TJAR.2018.130202  Sayfalar 3 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
3.
In Memoriam – Arash Pirat (1971-2017)
In Memoriam – Arash Pirat (1971-2017)
Gülnaz Arslan, Adnan Torgay, Pınar Zeyneloğlu
doi: 10.5152/TJAR.2018.2901184  Sayfalar 5 - 7

DERLEME
4.
Aktif Enfeksiyon ve Sepsisli Hastalarda Nöraksiyal Rejyonal Anestezi: Klinik Derleme
Neuraxial Regional Anaesthesia in Patients with Active Infection and Sepsis: A Clinical Narrative Review
Ana María Gimeno, Carlos Luis Errando
doi: 10.5152/TJAR.2018.12979  Sayfalar 8 - 14

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Labat Yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Siyatik Sinir Bloğu İçin %0.5 Ropivakain ve %0,5 Levobupivakain Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Levobupivacaine for Sciatic Nerve Block Using Labat Approach in Foot and Ankle Surgery
Khusboo Malav, Geeta Singariya, Sadik Mohammed, Manoj Kamal, Puspender Sangwan, Bharat Paliwal
doi: 10.5152/TJAR.2017.03411  Sayfalar 15 - 20

6.
Pediatrik Ambulatuvar Cerrahilerde Genel Anestezi Sonrasında Toparlanma Profili: Desfluran ve Propofol
Recovery profile after general anaesthesia in paediatric ambulatory surgeries: Desflurane versus Propofol
Aditi Jain, Satinder Gombar, Vanita Ahuja
doi: 10.5152/TJAR.2017.79990  Sayfalar 21 - 27

7.
Analjezi Sağlamak ve Morbiditeyi Azaltmak İçin Ketamin Kullanılan Donör Hepatektomi Ameliyatı - Retrospektif Bir Tıbbi Kayıt İncelemesi
Donor Hepatectomy Surgery using Ketamine to Compliment Analgesia and Reduce Morbidity - a Retrospective Chart Review Investigation
Thomas M. Halaszynski, Feng Dai, Yili Huang
doi: 10.5152/TJAR.2017.33239  Sayfalar 28 - 37

8.
Prokalsitoninin bakteriyemik gram negatif sepisisin gram pozitif sepsisten ayrımında tanısal doğruluğu
Diagnostic accuracy of procalcitonin for differentiating bacteraemic gram-negative sepsis from gram-positive sepsis
Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, Melek Süzer Aslan, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, İsmail Cinel
doi: 10.5152/TJAR.2017.88965  Sayfalar 38 - 43

9.
Servikal omurga hareketi: LMA CTrach, C-MAC videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun floroskopik karşılaştırması
Fluoroscopic Comparison of Cervical Spine Motion Using LMA CTrach, C-MAC Videolaryngoscope and Macintosh Laryngoscope
Tülay Şahin, Zehra İpek Arslan Aydın, Gür Akansel, Onur Balaban, Derya Berk, Mine Solak, Kamil Toker
doi: 10.5152/TJAR.2018.53367  Sayfalar 44 - 50

10.
Skalp Bloğu İle Beraber Dexmedetomidin ve Propofolün Monitöriz Anestezi Bakımı Altında Kronik Subdural Hematom Boşaltılmasında Hemodinamik ve Ameliyat Sonrası Derlenme Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Comparative Evaluation of Dexmedetomidine and Propofol Along With Scalp Block on Haemodynamic and Postoperative Recovery for Chronic Subdural Haematoma Evacuation Under Monitored Anaesthesia Care
Vinit Kumar Srivastava, Sanjay Agrawal, Sanjay Kumar, Saima Khan, Sunil Sharma, Raj Kumar
doi: 10.5152/TJAR.2018.16878  Sayfalar 51 - 56

11.
Uygulanan Rokuronyum Dozaj Şeklinden Nöromüsküler Bloğu Geri Döndürme Gereksiniminin Tahmin Edilememesi: Anestezi Kayıtlarının Retrospektif Bir Analizi
Non-Feasibility to Estimate the Need for Reversal of Neuromuscular Relaxation from the Applied Rocuronium Dosing Pattern: A Retrospective Analysis of Anaesthesia Records
Katharina Goltz, Micha Dambach, Martin Schläpfer, Peter Biro
doi: 10.5152/TJAR.2018.98705  Sayfalar 57 - 61

OLGU SUNUMU
12.
Gebelikte H1N1 İnfluenza Virusu ile Gelişen Akut Respiratuvar Distres Sendromu Olgusunun Yönetimi: “Airway Pressure Release Ventilation” ile Başarılı Mekanik Ventilasyon ve
Management of Acute Respiratory Distress Syndrome with H1N1 Influenza Virus in Pregnancy: Successful Mechanical Ventilation and Weaning with Airway Pressure Release Ventilation
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Çağatay Erman Öztürk, Nazan Köylü İlkaya, Selin Eyüpoğlu, Fatma Ülger, Ali Haydar Şahinoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2017.33044  Sayfalar 62 - 65

13.
Pediatrik Vakada Sugammadeks Enjeksiyonunu Takiben Oluşan Hipersensitivite Reaksiyonu
Sugammadex-Induced Hypersensitivity Reaction in a Pediatric Patient
Alkin Çolak, Elif Yılmaz, Büşra Küçük Kıray
doi: 10.5152/TJAR.2018.04696  Sayfalar 66 - 68

EDITÖRE MEKTUP
14.
Tartışma Yorumu: Kan Dost veya/ve Düşman mıdır?
Comment on Debate: Blood is Friend or/and Foe?
Raghuraman M S
doi: 10.5152/TJAR.2018.26037  Sayfa 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Yorum: %20 Mannitol ve %3 NaCL Solüsyonlarının Koagulasyon Parametereleri Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Çapraz Çalışma
Comment on: A Comparison of the Effects of 20% Mannitol and 3% NaCl on Coagulation Parameters In Vitro using ROTEM: A Prospective Randomized Crossover Study
Raghuraman M S
doi: 10.5152/TJAR.2018.95777  Sayfalar 70 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
16.
Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis
Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis
Jason Chertoff, Ali Ataya
doi: 10.5152/TJAR.2018.98852  Sayfa 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin