Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (6)
Cilt: 45  Sayı: 6 - Aralık 2017
Özetleri Göster | << Geri
DEBATE
1.
Intensive Care Medicine: Organization, Education and Politics
Jozef Kesecioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2017.241101  Sayfalar 325 - 326 (243 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Intensive Care Medicine: Different Recipes for Shared Goals
Lorenzo Ball, Chiara Riforgiato, Paolo Pelosi
doi: 10.5152/TJAR.2017.251101  Sayfalar 327 - 328 (188 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
Noninvasive Ventilation in Hypoxemic Patients: an Ongoing Soccer Game or a Lost One?
Cesare Gregoretti, Andrea Cortegiani, Santi Maurizio Raineri, Antonino Giarrjatano
doi: 10.5152/TJAR.2017.241102  Sayfalar 329 - 331 (209 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

4.
Noninvasive Ventilation for Acute Hypoxemic Respiratory Failure/ARDS – is There a Role?
Nicholas S. Hill, Erik Garpestad, Greg Schumaker, Giulia Spoletini
doi: 10.5152/TJAR.2017.24.11.03  Sayfalar 332 - 334 (228 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Hızlı Ardışık Entübasyon Uygulanan Hastalarda Yüksek-Akımlı Nazal Oksijenasyonun Etkinliği ve Güvenliği
Efficacy and Safety of Using High-Flow Nasal Oxygenation in Patients Undergoing Rapid Sequence Intubation
Santi Maurizio Raineri, Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Claudia Procaccianti, Filippo Vitale, Sabrina Caruso, Antonino Giarrjatano, Cesare Gregoretti
doi: 10.5152/TJAR.2017.47048  Sayfalar 335 - 339 (302 kere görüntülendi)

6.
Hastane Dışı Kardiyak Arrest Durumunda Uygulanan Hastane Öncesi Defibrilasyon Şoklarının Sayısı ve Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü
Number of Prehospital Defibrillation Shocks and the Return of Spontaneous Circulation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest
Romain Jouffroy, Perrine Ravasse, Anastasia Saade, Rado Idialisoa, Pascal Philippe, Pierre Carli, Benoit Vivien
doi: 10.5152/TJAR.2017.58067  Sayfalar 340 - 345 (204 kere görüntülendi)

7.
Cerrahi Süresince Düşük Kan Basıncı, Düşük Bispektral İndeks ve Anestetiğin Düşük Minimum Alveolar Seviyesinin Postoperatif 30 Günlük Mortalite ile İlişkisi: Sistemik bir Derleme ve Meta-Analiz
Association of Low Blood Pressure, Low Bispectral Index and Low Minimum Alveolar Concentration of Anaesthetic during Surgery with Postoperative 30-day Mortality: A Systemic Review and Meta-Analysis
Tak Kyu Oh, Young Mi Park, In Ae Song, Sang Hon Park
doi: 10.5152/TJAR.2017.47154  Sayfalar 346 - 352 (239 kere görüntülendi)

8.
Yeniden Yapılandırılan Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Oranlarındaki Değişimlerin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma
Examination of Changes in Infection Rates in a Restructured Anaesthesia Intensive Care Unit: A Retrospective Study
Ahmet Deniz, Ömer Lütfi Erhan, Mustafa Kemal Bayar, Ümit Karatepe, İsmail Demirel
doi: 10.5152/TJAR.2017.68095  Sayfalar 353 - 360 (403 kere görüntülendi)

9.
Macintosh, McGrath MAC X-Blade ve GlideScope Videolaringoskopi Sırasında Uygulanan Krikoid Basıncın Laryngeal Görüntüye Etkisi
Effect of Cricoid Pressure on Laryngeal View During Macintosh, McGrath MAC X-Blade and GlideScope Video Laryngoscopies
Zehra İpek Arslan, Mine Solak
doi: 10.5152/TJAR.2017.57778  Sayfalar 361 - 366 (229 kere görüntülendi)

10.
Koroner Arter Bypass Ameliyatı Boyunca Hastalarda Sol Ventrikül Boyutlarının Transözofagial Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Assessing Left Ventricular Dimensions in Patients During Coronary Artery Bypass Surgery by Transoesophageal Echocardiography
Daniel Bolliger, Corsin Poltera, Albert T. Cheung, Pierre Couture, Isabelle Michaux, Jan Poelaert, Sergey Preisman, Karl Skarvan, Giovanna Lurati Buse, Manfred D. Seeberger
doi: 10.5152/TJAR.2017.25483  Sayfalar 367 - 373 (206 kere görüntülendi)

11.
Çocukta Dev Mediastinal Kitlede Anestezi Deneyimi
Anaesthetic Management of a Child with a Massive Mediastinal Mass
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Pınar Kendigelen, Güner Kaya
doi: 10.5152/TJAR.2017.81557  Sayfalar 374 - 376 (219 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Genç Kadınlarda Anti-N-Metil-D-Aspartat Reseptör Ensefaliti
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis in Young Females
Kamlesh Kumari, Neeru Sahni, Vimla Kumari, Vikas Saini
doi: 10.5152/TJAR.2017.74508  Sayfalar 377 - 379 (321 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
13.
Food choking in a patient with congenital temporomandibular joint ankylosis
Takeshi Yano, Masahiko Taniguchi, Isao Tsuneyoshi
doi: 10.5152/TJAR.2017.45143  Sayfalar 380 - 381 (182 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
14.
A 61-Year-Old Caucasian Woman with Sarcoidosis
Jason Chertoff, Ali Ataya
doi: 10.5152/TJAR.2017.44522  Sayfalar 382 - 383 (192 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
HAKEM LİSTESİ
REVIEWER LIST

Sayfa 384 (200 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin