Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (5)
Cilt: 45  Sayı: 5 - Ekim 2017
Özetleri Göster | << Geri
DEBATE
1.
Intensive Care Medicine: Enterprise and Journey
Jozef Kesecioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2017.200901  Sayfalar 245 - 246
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Educational and Training Programs in Intensive Care Medicine are the Right Way
Lorenzo Ball, Chiara Riforgiato, Paolo Pelosi
doi: 10.5152/TJAR.2017.200902  Sayfalar 247 - 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITORYAL YORUM
3.
Spinal Anestezi Altında Sezaryen Yapılacak Gebelerde Sedasyon İçin Dexmedetomidin Kullanmalı mıyız?
Should We Use Dexmedetomidine for Sedation in Parturients Undergoing Caesarean Section Under Spinal Anaesthesia?
Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Cesare Gregoretti
doi: 10.5152/TJAR.2017.0457812  Sayfalar 249 - 250
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
4.
Yoğun Bakımda Nütrisyon Tedavisine Farklı Bir Yaklaşım: Nütrisyon Yazılımı (ICNUS)
A Different Approach to the Nutritional Therapy in Intensive Care Units: Nutrition Software (ICNUS)
Mois Bahar
doi: 10.5152/TJAR.2017.190901  Sayfalar 251 - 259

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğum Ameliyatı Olan Gebelerde Yeterli Sedasyonu Başlatmak İçin Etkin Deksmedetomidin Yükleme Dozu
Effective Loading Dose of Dexmedetomidine to Induce Adequate Sedation in Parturients Undergoing Caesarean Section Under Spinal Anaesthesia
Jinguo Wang, Zhanyang Han, Honglan Zhou, Na Wang, Haichun Ma
doi: 10.5152/TJAR.2017.04578  Sayfalar 260 - 263

6.
Sevofluran Erişkinlerde Burun Epitel Hücrelerinde Mikroçekirdek Oluşumunu İndükleyebilir mi?
Can Sevoflurane Induce Micronuclei Formation in Nasal Epithelial Cells of Adult Patients?
Elvin Kesimci, Erdem Çoşkun, Gökçer Uğur, Togay Müderris, Seval İzdeş, Bensu Karahalil
doi: 10.5152/TJAR.2017.09475  Sayfalar 264 - 269

7.
Rutin Cerrahi İşlemlerde I-Gel Supraglottik Havayolu Aracı ile Kaflı Endotrakeal Tüp Kullanımının Basınç Kontrollü Ventilasyon Açısından Klinik Karşılaştırması
Clinical Comparison of I-Gel Supraglottic Airway Device and Cuffed Endotracheal Tube for Pressure-Controlled Ventilation During Routine Surgical Procedures
Ankur Dhanda, Shalendra Singh, Anju R. Bhalotra, Siddharth Chavali
doi: 10.5152/TJAR.2017.44711  Sayfalar 270 - 276

8.
Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Eksikliği: Pediyatrik Anestezide Gizli Risk
Methylene Tetrahydrofolate Reductase Deficiency: the Hidden Risk in Paediatric Anaesthesia
Zeynep Nur Orhon, Emine Nursen Koltka, Sevil Tüfekçi, Çiğdem Buldağ, Alperen Kısa, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Melek Çelik
doi: 10.5152/TJAR.2017.68366  Sayfalar 277 - 81

9.
Laparoskopik-Ayarlanabilir Gastrik Band Ameliyatı Sonrası Ambulatuvar Sonuca Etki Eden Perioperatif Faktörler
Perioperative Factors Affecting Ambulatory Outcomes Following Laparoscopic-Adjustable Gastric Banding
Mirsad Dupanovic, Ron Krebill, Iris Dupanovic, John Nachtigal, Melissa Rockford, Walter Orr
doi: 10.5152/TJAR.2017.70037  Sayfalar 282 - 288

10.
Artikain Yapılan Brakial Pleksus Bloklarında İkili veya Dörtlü Enjeksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison Between the Two-Injection Technique and the Four-Injection Technique in Axillary Brachial Plexus Block with Articaine
Aysun Ertikin, Güldeniz Argun, Mesut Mısırlıoglu, Murat Aydın, Murat Arıkan, Nihal Kadıogulları
doi: 10.5152/TJAR.2017.16023  Sayfalar 289 - 296

11.
Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Düşük Dozda Remifentanilin Postoperatif Ağrıyı Gidermede ve Kalp Atım Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkisi
Effect of Low Dose Remifentanil on Postoperative Pain Relief and Heart Rate Variability in Post-Anaesthesia Care Unit
Shynma Uchida, Yuji Kadoi, Shigeru Saito
doi: 10.5152/TJAR.2017.34341  Sayfalar 297 - 302

12.
Üçüncü Düzey Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Antepartum ve Postpartum Obstetrik Hastaların Sonuçları: 8 Yıllık Değerlendirme
Outcomes of Antepartum and Postpartum Obstetric Admissions to the Intensive Care Unit of A Tertiary University Hospital: An 8-Year Review
Menekşe Özçelik, Sanem Turhan, Onat Bermede, Ali Abbas Yılmaz, Necmettin Ünal, Mustafa Kemal Bayar
doi: 10.5152/TJAR.2017.56323  Sayfalar 303 - 309

OLGU SUNUMU
13.
Pulmoner Alveolar Proteinozis Tanılı Pediatrik Hastalarda Alternatif Akciğer İzolasyon Tekniği
An Alternative Lung Isolation Technique in Paediatric Pulmonary Alveolar Proteinosis
Tümay Umuroğlu, Merve Altıntaş, Tural Abdullayev, Gürsu Kıyan, Hilmi Ö. Ayanoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2017.97523  Sayfalar 310 - 312

14.
Bu Kadar Duyarlı Olmaktan Vazgeçin: Son Derece Nadir Görülen Ustekinumab Kaynaklı Subakut Hipersensitivite Pnömonisi Vakası
Stop Being So Sensitive: An Exceptionally Rare Report of Ustekinumab-Induced Sub-acute Hypersensitivity Pneumonitis
Azka Ali, Jason Chertoff, Christopher Harden, Dara Wakefield, James Wynne
doi: 10.5152/TJAR.2017.31967  Sayfalar 313 - 317

15.
Bir Yenidoğanda Beklenmeyen Zor Havayolu: Bu KAOS İçin Hazırlıklı mıyız?
Unanticipated Difficult Airway in a Neonate: Are we Prepared for this CHAOS?
Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia
doi: 10.5152/TJAR.2017.49404  Sayfalar 318 - 319

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
16.
Çatlak Bir Su Tutucusundan (Water Trap) Kaynaklanan Hipokapni
Hypocapnia Caused by a Cracked Water Trap
Kenji Kayashima, Mika Kajita
doi: 10.5152/TJAR.2017.89090  Sayfa 320

EDITÖRE MEKTUP
17.
Endotrakeal Entübasyon Sonrası Gelişen Vokal Kord Paralizisi
Vocal Cord Paralysis Following Endotracheal Intubation
Hamdi Taşlı, Umut Kara, Mert Cemal Gökgöz, Ümit Aydın
doi: 10.5152/TJAR.2017.91297  Sayfalar 321 - 322
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Herkes İçin Diüretik mi?
Diuretics for All?
Alper Alp
doi: 10.5152/TJAR.2017.47855  Sayfa 323
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
19.
Düzeltme
Erratum

doi: 10.5152/TJAR.2017.141001  Sayfa 324
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin