Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (4)
Cilt: 45  Sayı: 4 - Ağustos 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I

FORUM
2.
WHO Needs High FIO2?
Ozan Akça, Lorenzo Ball, F. Javier Belda, Peter Biro, Andrea Cortegiani, Arieh Eden, Carlos Ferrando, Luciano Gattinoni, Zeev Goldik, Cesare Gregoretti, Thomas Hachenberg, Göran Hedenstierna, Harriet W. Hopf, Thomas K. Hunt, Paolo Pelosi, Motaz Qadan, Daniel I. Sessler, Marina Soro, Mert Şentürk
doi: 10.5152/TJAR.2017.250701  Sayfalar 181 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Yoğun Bakım Girişinde Serum D Vitamini Düzeyi ve Mortalite
Serum Vitamin D Level at ICU Admission and Mortality
Hakan Korkut Atalan, Bülent Güçyetmez
doi: 10.5152/TJAR.2017.60234  Sayfalar 193 - 196

DENEYSEL ARAŞTIRMA
4.
Gündüz Uygulanan İzofluran Anestezisi Beyinde ve Periferik Bir Organ Olan Karaciğerde Sirkadiyen Saat Genlerini Baskılar
Day-Time Isoflurane Administration Suppresses Circadian Gene Expressions in Both the Brain and a Peripheral Organ, Liver
Necati Gökmen, İbrahim Barış, Elvan Öçmen, Osman Yılmaz, Ali Günerli, İbrahim Halil Kavaklı
doi: 10.5152/TJAR.2017.68466  Sayfalar 197 - 202

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Radikal Sistektomi Operasyonlarında Kombine Genel/Epidural Anestezi ile Genel Anestezinin Serum Sitokin Düzeylerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparing the Effects of Combined General/Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Serum Cytokine Levels in Radical Cystectomy
Meltem Savran Karadeniz, Orkhan Mammadov, Hayriye Şentürk Çiftci, Sebahat Akgül Usta, Kamil Pembeci
doi: 10.5152/TJAR.2017.13285  Sayfalar 203 - 209

6.
Sıvı Yanıtının Tahmin Edilmesinde Atım Hacmi Değişimi (SVV) ile Karşılaştırıldığında Nabız Basıncı Değişiminin (PPV) Geçerliliği
Validity of Pulse Pressure Variation (PPV) Compared with Stroke Volume Variation (SVV) in Predicting Fluid Responsiveness
Abhisekh Rathore, Shalendra Singh, Ritesh Lamsal, Priya Taank, Debashish Paul
doi: 10.5152/TJAR.2017.04568  Sayfalar 210 - 217

7.
Artroskopik Diz Cerrahisi Sonrasında Ağrının Giderilmesi: Ultrason Eşliğinde Femoral Sinir Bloğu mu, Addüktör Kanal Bloğu mu?
Relieving Pain After Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?
Poupak Rahimzade, Hamid Reza Faiz, Farnad Imani, Geoffrey Grant Hobika, Armaghan Abbasi, Nader D. Nader
doi: 10.5152/TJAR.2017.00868  Sayfalar 218 - 224

8.
Pre-operatif Havayolu Değerlendirmesi ve Dokümantasyonu İçin FRONT Formülü ile İlgili Klinik Deneyimler: Çok Merkezli Bir Çalışma
Clinical Experiences with the FRONT Formula for Pre-Operative Airway Assessment and Documentation: a Multi-Centre Study
Calin Mitre, Ileana Mitre, Zoltán Gyöngyösi, Béla Fülesdi, Claudiu Zdrehus, Caius Breazu, Peter Biro
doi: 10.5152/TJAR.2017.97992  Sayfalar 225 - 230

OLGU SUNUMU
9.
Peribulber Blok Komplikasyonu: Beyinsapı Anestezisi
Complication of Peribulbar Block: Brainstem Anaesthesia
Leyla Kazancıoğlu, Şule Batçık, Hızır Kazdal, Ahmet Şen, Berrak Şekeryapan Gediz, Başar Erdivanlı
doi: 10.5152/TJAR.2017.95881  Sayfalar 231 - 233

10.
Anestezik Destek Gerektiren Gebeliğe Özgü Karaciğer Hastalığı: Şiddetli Hiperemezis Gravidarumlu Bir Olgu
Unique Liver Disease of Pregnancy Requiring Anaesthesia Support: A Case with Severe Hyperemesis Gravidarum
Berrin Günaydın, Aykut Özek, Naciye Türk Özterlemez, Ayça Taş Tuna
doi: 10.5152/TJAR.2017.65768  Sayfalar 234 - 236

EDITÖRE MEKTUP
11.
Sürekli Hemodiafiltrasyon Süresince Kan Pürifikasyon Cihazından Gelen Alarmların Analizi
Analysis of the Alarms From a Blood Purification Machine During Continuous Haemodiafiltration
Takeshi Yano, Hiroyuki Fukumoto, Masahiko Taniguchi, Isao Tsuneyoshi
doi: 10.5152/TJAR.2016.92260  Sayfalar 237 - 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
İntraabdominal ve Trokar Bölgesine Lokal Anestezik İnfiltrasyonunun Laparskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Ağnaljeziye Etkisinin Karşılaştırılması Üzerine Yorumlar
Comment on: Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration Efficacy on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy
Raghuraman M S
doi: 10.5152/TJAR.2017.43078  Sayfalar 239 - 240
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Re: Comment on: Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy
Gülsüm Altuntaş, Ömer Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Murat Sayın, Şener Balas, Elif Özlü
doi: 10.5152/TJAR.2017.180401  Sayfalar 240 - 241
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Pasif Sigara İçiciliği Anesteziden Derlenmeyi de Etkiler
Passive Smoking Also Affects Recovery from Anaesthesia
Ömer Lütfi Erhan, Abdurrahman İleri, Oğuz Kağan Bulut, Ayşe Belin Özer
doi: 10.5152/TJAR.2017.46656  Sayfalar 242 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Re: Passive Smoking Also Affects Recovery from Anaesthesia
Ömür Öztürk, Gülbin Yalçın Sezen, Handan Ankaralı, Onur Özlü, Yavuz Demiraran, Hakan Ateş, Burhan Dost
doi: 10.5152/TJAR.010801  Sayfa 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
16.
Akut İnterstisyel Pnömonisi Olan 45 Yaşında Bir Kadın (Hamman–Rich Sendromu) Hasta
A 45-Year-Old Woman with Acute Interstitial Pneumonia (Hamman–Rich Syndrome)
Jason Chertoff, Hassan Alnuaimat
doi: 10.5152/TJAR.2017.98105  Sayfa 244
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin