Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (3)
Cilt: 45  Sayı: 3 - Haziran 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfalar I - II (137 kere görüntülendi)

DEBATE
2.
Blood Transfusions Correct Anemia and Improve Tissue Oxygenation in Surgical and Critically ill Patients
Can İnce
doi: 10.5152/TJAR.2017.08051  Sayfalar 119 - 121 (266 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
The Yin and Yang of Blood Transfusions
Aryeh Shander, Tamara Friedman
doi: 10.5152/TJAR.2017.46144  Sayfalar 122 - 123 (194 kere görüntülendi)

EDITORYAL YORUM
4.
İstemsiz Perioperatif Hipotermi
Inadverdent Perioperative Hypothermia
Hülya Bilgin
doi: 10.5152/TJAR.2017.200501  Sayfalar 124 - 126 (438 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

5.
Ultrason Bir Oyun Değiştirici
Ultrasound a Game Changer
Wael Saasouh, Alparslan Turan
doi: 10.5152/TJAR.2017.210502  Sayfalar 127 - 128 (222 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
6.
Sepsis Tanımlarının Değişimi
Changing Definitions of Sepsis
Fethi Gül, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel, Anand Kumar
doi: 10.5152/TJAR.2017.93753  Sayfalar 129 - 138 (609 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
7.
Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Perioperatif Hipotermiye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation
Meltem Aktay İnal, Sedef Gülçin Ural, Hamiyet Şenol Çakmak, Mahmut Arslan, Reyhan Polat
doi: 10.5152/TJAR.2017.81567  Sayfalar 139 - 145 (299 kere görüntülendi)

DENEYSEL ARAŞTIRMA
8.
İtalyan Anestezi Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apnesi Hakkındaki Bilgileri ve Yaklaşımlarının Araştırılması
Survey of Knowledge and Attitudes about Obstructive Sleep Apnoea Among Italian Anaesthetists
Ruggero Massimo Corso, Massimiliano Sorbello, Matteo Buccioli, Elisa Carretta, Oriana Nanni, Emanuele Piraccini, Guido Merli, Flavia Petrini, Arturo Guarino, Giulio Frova
doi: 10.5152/TJAR.2017.51423  Sayfalar 146 - 152 (271 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
9.
Bebeklerde ve Çocuklarda Ultrason Kılavuzluğunda Brakiyosefalik Ven Kanülasyonu
Ultrasound-Guided Cannulation of the Brachiocephalic Vein in Infants and Children is Useful and Stable
Mark E Thompson
doi: 10.5152/TJAR.2017.67535  Sayfalar 153 - 157 (236 kere görüntülendi)

DENEYSEL ARAŞTIRMA
10.
Eriskin Ratlarda Sevofluran ile Olusturulmus Kognitif Disfonksiyon Üzerine Deksametazonun Erken ve Geç Dönem Etkileri
Short-Term and Long-Term Effects of Dexamethasone on Cognitive Dysfunction Induced by Sevoflurane in Adult Rats
Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren
doi: 10.5152/TJAR.2017.98624  Sayfalar 158 - 163 (211 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
11.
Güvenli ve Etkili Bir Aksiller Blok İçin Üst Ekstremite Pozisyonunun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Importance of the Upper Extremity Position for a Safe and Effective Axillary Block: a Comparative Study
Ömür Öztürk, Aysu Hayriye Tezcan, Ali Bilge, Esref Erdem, Hatice Yağmurdur, Burhan Dost
doi: 10.5152/TJAR.2017.33349  Sayfalar 164 - 168 (203 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Nörofibromatoz Hastalarında Santral Venöz Kanülasyona Rehberlikte Sonografinin Önemi
Importance of Sonography for Guiding Central Venous Cannulation in Patients with Neurofibromatosis
V. K. Mohan, Neisevilie Nisa
doi: 10.5152/TJAR.2017.92259  Sayfalar 169 - 171 (287 kere görüntülendi)

13.
Endobronşial Bloker Kullanarak Yapılan Blokaj Sonucu Başarısız Akciğer Deflasyonu
Absent Lung Deflation Because of Blockade Using an Endobronchial Blocker
Rakesh Garg, Anuja Pandit
doi: 10.5152/TJAR.2017.60566  Sayfalar 172 - 173 (180 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
14.
Kardiyak Arrest Hastalarında Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) ile Mortalite ve Morbidite Tahmini
Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest
Halil Önder
doi: 10.5152/TJAR.2017.27136  Sayfalar 174 - 175 (210 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
FALLS Protokolü, Akciğer Ultrasonu Kullanarak Dolaşımla İlgili Durumu Değerlendirmek İçin Diğer Bir Yöntem
The FALLS-Protocol, Another Way to Assess Circulatory Status Using Lung Ultrasound
Daniel A. Lichtenstein
doi: 10.5152/TJAR.2017.24041  Sayfalar 176 - 178 (203 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Ultrason Rehberliğinde Yapılan Santral Venöz Kanülasyon Sırasında Sağ İnternal Jugüler Ven Yokluğunun Tespiti
Determination of Absence of Right Internal Jugular Vein During Ultrasonographic Guided Central Venous Cannulation
Mehmet Ali Erdoğan, Yusuf Ziya Çolak, Osman Kaçmaz, Mehmet Kolu, Hüseyin İlksen Toprak
doi: 10.5152/TJAR.2017.92979  Sayfalar 179 - 180 (230 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin