Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (2)
Cilt: 45  Sayı: 2 - Nisan 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Programmed Intermittent Epidural Boluses (PIEB) for Maintenance of Labor Analgesia: A Superior Technique to Continuous Epidural Infusion?
Edward T. Riley, Brendan Carvalho
doi: 10.5152/TJAR.2017.09031  Sayfalar 65 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Programmed Intermittent Epidural Boluses (PIEB): A Superior Technique for Maitenance of Labor Analgesia
Allana Munro, Ronald B. George
doi: 10.5152/TJAR.2017.09032  Sayfalar 67 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
Programmed Intermittent Epidural Boluses (PIEB) for Maintenance of Labor Analgesia: A Superior Technique and Easy to Implement
Allana Munro, Ronald B. George
doi: 10.5152/TJAR.2017.09033  Sayfalar 70 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

4.
Programmed Intermittent Epidural Boluses (PIEB) for Maintenance of Labor Analgesia: An Incremental Step Before the Next Paradigm Shift?
Brendan Carvalho, Edward T. Riley
doi: 10.5152/TJAR.2017.09034  Sayfalar 73 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITORYAL YORUM
5.
Supraglottik Havayolu Araçları: En İyi Cihaz Yerleştirme Tekniğini Araştırmak mı, Yoksa Bakış Açımızı Değiştirme Zamanı mı?
Supraglottic Airway Devices: the Search for the Best Insertion Technique or the Time to Change Our Point of View?
Massimiliano Sorbello, Flavia Petrini
doi: 10.5152/TJAR.2017.67764  Sayfalar 76 - 82

6.
Kompleks Hemostaz Süreci ve Hiperozmotik Sıvılardan Kaynaklanan Etkileşimler
The Complex Process of Haemostasis and Interactions due to Hyperosmotic Fluids
Manuel Granell, Juan V. Llau
doi: DOI: 10.5152/TJAR.2017.290317  Sayfalar 83 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

7.
Rejyonal Anestezide Fasial Plan Blokları ve Yeni Yaklaşımlar
Fascial Plane Blocks in Regional Anaesthesia and New Approaches
Yavuz Gürkan, Alparslan Kuş
doi: 10.5152/TJAR.2017.040401  Sayfalar 85 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KLINIK ARAŞTIRMA
8.
%20 Mannitol ve %3 NaCL Solüsyonlarının Koagulasyon Parametereleri Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Çapraz Çalışma
A Comparison of the Effects of 20% Mannitol and 3% NaCl on Coagulation Parameters In Vitro using ROTEM: A Prospective Randomized Crossover Study
Achmet Ali, Bilge Şencan, Pulat Akın Sabancı, Demet Altun, Aylin Tetik, Lerzan Recep Doğan, Ibrahim Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2017.74875  Sayfalar 87 - 92

9.
Düşük Akım Sevofluran ve Desfluran Anestezilerinin Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Sistatin C ile Karşılaştırılması
Comparison of Effects of Low-Flow Sevoflurane and Low-Flow Desflurane Anaesthesia on Renal Functions Using Cystatin C
Gökçen Duymaz, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
doi: 10.5152/TJAR.2017.72325  Sayfalar 93 - 97

10.
Yetişkinlerde Proseal Laringeal Maske Havayolunun Takılmasında Kullanılan İki Yöntemin Karşılaştırılması İçin Yapılan Prospektif Randomize Bir Klinik Çalışma-İşaret Parmağı Kullanarak Takma Tekniği ve 90° Rotasyonla Takma Tekniği
A Prospective Randomised Clinical Trial for the Comparison of Two Techniques for the Insertion of Proseal Laryngeal Mask Airway in Adults-Index Finger Insertion Technique versus 90° Rotation Technique
Pavan V. Dhulkhed, Sunil V. Khyadi, Parbati B. Jamale, Vithal K. Dhulkhed
doi: 10.5152/TJAR.2017.70298  Sayfalar 98 - 102

11.
Nasoenterik Tüp Lokalizasyonunun Tespitinde Ultrasonografinin Yeri
Role of Ultrasonography in Detecting the Localisation of the Nasoenteric Tube
Recai Dağlı, Hakan Bayır, Yeliz Dadalı, Turgut Tursem Tokmak, Zeynel Abidin Erbesler
doi: 10.5152/TJAR.2017.80269  Sayfalar 103 - 107

12.
Ağız Kanseri Ameliyatı Olan Hastalarda Havayolu Yönetimi: 156 Hastanın Retrospektif Bir Analizi
Airway Management of Patients Undergoing Oral Cancer Surgery: A Retrospective Analysis of 156 Patients
Sapna Annaji Nikhar, Ashima Sharma, Mahesh Ramdaspally, Ramachandran Gopinath
doi: 10.5152/TJAR.2017.67365  Sayfalar 108 - 111

OLGU SUNUMU
13.
Mastektomi ve Aksiller Klerens Uygulanan Hastada Ultrason Eşliğinde Devamlı İnterpektoral Blok
Ultrasound-Guided Continuous Interpectoral Block for Patient Undergoing Mastectomy and Axillary Clearance
Mario Fajardo-pérez Fajardo-pérez, Ece Yamak Altınpulluk, Javier García - Miguel, Borja Quintana - Gordon
doi: 10.5152/TJAR.2017.43815  Sayfalar 112 - 115

14.
Total Kalça Protezi İçin Uygulanan Spinal Anestezi Sonrasında Tek Taraflı Torasik Spinal Kord Yaralanması: Kader mi, Yoksa Hata mı?
Thoracic Unilateral Spinal Cord Injury After Spinal Anaesthesia for Total Hip Replacement: Fate or Mistake?
Costa Fabio, Del Buono Romualdo, Agrò Felice Eugenio, Tambone Vittoradolfo, Vitali Andrea Massimiliano, Ricci Giovanna
doi: 10.5152/TJAR.2016.32967  Sayfalar 116 - 118