Turk J Anaesthesiol Reanim: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - Şubat 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Nitrous Oxide is an Effective and Safe Anesthetic
Daniel I. Sessler
doi: 10.5152/TJAR.2017.23011  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

2.
Should we Still use Nitrous Oxide in our Clinical Practice? No!
Rolf Rossaint, Mark Coburn, Jan - Peter Jantzen
doi: 10.5152/TJAR.2017.24011  Sayfalar 3 - 5
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

3.
Should we Still use Nitrous Oxide in our Clinical Practice? No! Rebuttal to Daniel Sessler “Pro Nitrous oxide”
Rolf Rossaint, Mark Coburn, Jan - Peter Jantzen
doi: 10.5152/TJAR.2017.24012  Sayfa 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

4.
Response to Rossaint and Colleagues
Daniel I. Sessler
doi: 10.5152/TJAR.2017.23014  Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Evrensel Cerrahi İnvazivlik Başlangıç Skoru (ECİBS)’nun Temel Özellikleri ve Klinik Uygulanabilirliği: Çok Merkezli Bir Pilot Çalışma
Basic Features and Clinical Applicability of ‘Preliminary Universal Surgical Invasiveness Score’ (pUSIS): A Multi-Centre Pilot Study
Peter Biro, Luc Sermeus, Radmilo Jankovic, Nesa Savi&263;, Adela Hilda Onutu, Daniela Ionescu, Daniela Godoroja, Gabriel Gurman
doi: 10.5152/TJAR.2017.77785  Sayfalar 9 - 15

6.
Türkiye’deki Anestezi Kliniklerinin Yüksek Etki Değerli Uluslararası Dergilerde 2005 ile 2014 Yılları Arasındaki Bilimsel Yayın Performansı: Bibliometrik Bir Analiz
Scientific Publication Performance of Turkish Anaesthesia Clinics in High Impact Factor International Journals Between 2005 and 2014: A Bibliometric Analysis
Hüseyin Oğuz Yılmaz, Rovnat Babazade, Oğuz Alp Turan, Betül Babazade, Onur Koyuncu, Alparslan Turan
doi: 10.5152/TJAR.2016.16680  Sayfalar 16 - 25

7.
Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: Bibliografik Bir Analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis
Şule Özbilgin, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2017.66587  Sayfalar 26 - 35

8.
Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Anestezi Yönteminin Preoperatif Anksiyete Düzeylerine Etkisi
Effect of Anaesthesia Method on Preoperative Anxiety Level in Elective Caesarean Section Surgeries
Mahmut Akildiz, Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar, Ömer Fatih Şahin, Zeynep Baysal Yıldırım
doi: 10.5152/TJAR.2017.58966  Sayfalar 36 - 40

9.
Acil Sezaryen Operasyonlarında Genel ve Spinal Anestezinin Hasta Memnuniyeti Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Patient Satisfaction Between General and Spinal Anaesthesia in Emergency Caesarean Deliveries
Arzu Açıkel, Tülün Öztürk, Aslı Göker, Gonca Gül Hayran, Gönül Tezcan Keleş
doi: 10.5152/TJAR.2017.38159  Sayfalar 41 - 46

10.
Ameliyathanelerde Anestetik ve Vazopressör İlaçların Bakteriyel Kontaminasyonu
Bacterial Contamination of Anaesthetic and Vasopressor Drugs in the Operating Theatres
Rongrong Rueangchira - Urai, Panthila Rujirojindakul, Alan Frederick Geater, Edward Mcneil
doi: 10.5152/TJAR.2017.21703  Sayfalar 47 - 52

OLGU SUNUMU
11.
Art Arda Gelen İki Vaka Hakkında Ne Öğrenebiliriz? Droperidol TcMEP’i Engelleyebilir mi?
What Can We Learn From Two Consecutive Cases? Droperidol May Abolish TcMEPs
Ángel Saponaro González, Pedro Javier Pérez Lorensu, Santiago Chaves Gómez, Josué Francisco Nodarse Medina, Jose Ángel Torres Dios
doi: 10.5152/TJAR.2016.50336  Sayfalar 53 - 55

EDITÖRE MEKTUP
12.
Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi: Aklın Bilmediği ve Gözün Göremediği Nedir?
Goal-Directed Fluid Therapy: What the Mind Does Not Know, the Eye Cannot See
Joshua A. Bloomstone, Randal O. Dull, Lais H. C. Navarro
doi: 10.5152/TJAR.2017.24013  Sayfalar 56 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Dr. Hedenstierna ile Pelosi’nin İntraoperatif Ventilasyon ve Pulmoner Sonuçları Konusundaki Lehte ve Aleyhte Makaleleri Hakkında Bazı Düşünceler
Some Considerations Regarding the Pro and Con articles between Drs. Hedenstierna and Pelosi on Intraoperative Ventilation and Pulmonary Outcomes
Carlos Luis Errando
doi: 10.5152/TJAR.2017.84770  Sayfalar 59 - 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Parsiyel FXI Eksikliği Olan Gebede Sezaryenle Doğum İçin Spinal Anestezi
Spinal Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Parturient with Partial FXI Deficiency
Berrin Günaydın, Aykut Özek, Fırat Büyüktaşkın, Naciye Özterlemez
doi: 10.5152/TJAR.2017.76892  Sayfalar 63 - 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin