Turk J Anaesthesiol Reanim: 44 (6)
Cilt: 44  Sayı: 6 - Aralık 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Should we Administer Antifungal Drugs Before the Diagnosis of Invasive Fungal Infection in Non-Neutropenic Critically Ill Patients?
Andrea Cortegiani, Vincenzo Russotto, Santi Maurizio Raineri, Cesare Gregoretti, Antonino Giarratano
doi: 10.5152/TJAR.2016.0010  Sayfalar 276 - 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Appropriate Treatment of Invasive Candidiasis in ICU: Timing, Colonization Index, Candida Score & Biomarkers, Towards de- Escalation?
Francesco Giuseppe De Rosa, Silvia Corcione, Giorgia Montrucchio, Luca Brazzi, Giovanni Di Perri
doi: 10.5152/TJAR.2016.0011  Sayfalar 279 - 282
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

3.
Antifungal Treatment Strategies in the ICU: Beyond Meta-analysis
Francesco Giuseppe De Rosa, Silvia Corcione, Giorgia Montrucchio, Luca Brazzi, Giovanni Di Perri
doi: 10.5152/TJAR.2016.0012  Sayfalar 283 - 284
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

4.
Dying with or Because of Invasive Fungal Infection? The Role of Immunity Exhaustion on Patient Outcome
Andrea Cortegiani, Vincenzo Russotto, Santi Maurizio Raineri, Cesare Gregoretti, Antonino Giarratano
doi: 10.5152/TJAR.2016.0013  Sayfalar 285 - 286
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DENEYSEL ARAŞTIRMA
5.
Sıçanlarda Paklitaksel İlişkili Periferik Nöropatik Ağrı Üzerine Anakinra'nın Etkisi
The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats
Ufuk Kuyrukluyıldız, İlke Kupeli, Zehra Bedir, Özgür Özmen, Didem Onk, Bahadır Süleyman, Renad Mammadov, Halis Süleyman
doi: 10.5152/TJAR.2016.02212  Sayfalar 287 - 294

KLINIK ARAŞTIRMA
6.
Kardiyak Arrest Hastalarında Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) ile Mortalite ve Morbidite Tahmini
Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest
Cengiz Şahutoğlu, Mehmet Uyar, Kubilay Demirağ, Hasan İsayev, Ali Reşat Moral
doi: 10.5152/TJAR.2016.38802  Sayfalar 295 - 300

7.
Pediatrik Kaflı Endotrakeal Tüp Büyüklüğünün Seçiminde Subglottik Çapın Ultrasonografik Ölçümü: Fizibilite Raporu
Ultrasonographic Measurement of Subglottic Diameter for Paediatric Cuffed Endotracheal Tube Size Selection: Feasibility Report
Demet Altun, Mukadder Orhan Sungur, Achmet Ali, Emre Sertaç Bingül, Tülay Özkan- Seyhan, Emre Çamcı
doi: 10.5152/TJAR.2016.60420  Sayfalar 301 - 305

8.
Laparoskopik Kolesistektomilerde İntraperitoneal ve Trokar Yerine Uygulanan Lokal Anesteziklerin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy
Gülsüm Altuntaş, Ömer Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Murat Sayın, Şener Balas, Elif Özlü
doi: 10.5152/TJAR.2016.75983  Sayfalar 306 - 311

9.
Parasetamole Eklenen Deksketoprofenin Analjezik Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Analgesic Efficacy of Dexketoprofen Added to Paracetamol
Dilek Ceyhan, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç
doi: 10.5152/TJAR.2016.89106  Sayfalar 312 - 316

OLGU SUNUMU
10.
Orbital Ekzenterasyon ile Birlikte Radikal Maksillofasiyel Ameliyatı Öyküsü Olan Bir Hastada Orbita Çevresindeki Hava Kaçağından Kaynaklanan Başarısız Maske Ventilasyonu
Failed Mask Ventilation due to Air Leakage around the Orbit in a Patient with a History of Radical Maxillofacial Surgery with Orbital Exenteration
Reiko Horishita, Kenji Kayashima
doi: 10.5152/TJAR.2016.68889  Sayfalar 317 - 319

EDITÖRE MEKTUP
11.
Ambu Laringeal Maskenin Şişirme Tüpünün Tamirinde Kullanılan Alışılmadık Bir Yöntem
Unconventional Method of Repairing the Inflation Line of Ambu Laryngeal Mask Airway
Rafat Shamim, Ashutosh Kaushal, Rudrashish Haldar
doi: 10.5152/TJAR.2016.65471  Sayfalar 320 - 321
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
İntraoperatif Sıvı Tedavisi: Tekrar Gözden Geçirmek Gerekli
Intraoperative Fluid Therapy: Revision is Desirable
Enrico Giustiniano, Fabio Procopio
doi: 10.5152/TJAR.2016.26539  Sayfalar 322 - 323
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
HAKEM LİSTESİ
REVIEWER LIST

Sayfa 324
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin