Turk J Anaesthesiol Reanim: 44 (4)
Cilt: 44  Sayı: 4 - Ağustos 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Optimum PEEP During Anesthesia and in Intensive Care is a Compromise but is Better than Nothing
Göran Hedenstierna
doi: 10.5152/TJAR.2016.001  Sayfalar 161 - 162
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
General Anesthesia Closes the Lungs: Keep Them Resting
Paolo Pelosi, Lorenzo Ball, Marcelo Gama De Abreu, Patricia R. M. Rocco
doi: 10.5152/TJAR.2016.002  Sayfalar 163 - 164
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

3.
Better Physiology does not Necessarily Translate Into Improved Clinical Outcome
Paolo Pelosi, Lorenzo Ball, Marcelo Gama De Abreu, Patricia R. M. Rocco
doi: 10.5152/TJAR.2016.003  Sayfalar 165 - 166
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

4.
Open is Better Than Closed
Göran Hedenstierna
doi: 10.5152/TJAR.2016.004  Sayfalar 167 - 168
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Farklı Supraklaviküler Blok Tekniklerinde İğne Ucunun Brakiyal Pleksus Üzerindeki Lokalizasyonu: Anatomik Bir Çalışma
Location of Needle Tips on Plexus Brachialis in Different Supraclavicular Block Techniques: A Cadaver Study
Senem Akpınar, Halil İbrahim Açar, Ayhan Cömert, Bülent Şam, Alaittin Elhan
doi: 10.5152/TJAR.2016.81084  Sayfalar 169 - 176

6.
Türkiye’deki Anesteziyoloji Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin Meslekte Mobbinge Maruziyeti
Mobbing Exposure of Anaesthesiology Residents in Turkey
Gülnihal Aykut, Esra Mercanoğlu Efe, Selcan Bayraktar, Sinem Şentürk, İrem Başeğmez, Özlem Özkumit, Elmas Kabak, Belgin Yavaşçaoğlu, Hülya Bilgin
doi: 10.5152/TJAR.2016.79446  Sayfalar 177 - 189

7.
Ratlarda Gece-Gündüz Desfluran Uygulamasının Melatonin Düzeyi Üzerine Etkisi
Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats
Figen Datlı Özer, Elvan Öçmen, Pınar Akan, Hale Aksu Erdost, Sezen Korkut, Ali Necati Gökmen
doi: 10.5152/TJAR.2016.88609  Sayfalar 190 - 194

8.
Perkütan Mitraklip İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimlerimiz
Our Anaesthetic Experiences in Patients Undergoing Percutaneous Mitraclip Implantation
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Cihan Döğer, Tülin Gümüş, Süleyman Ellik, Orhan Kanbak
doi: 10.5152/TJAR.2016.16779  Sayfalar 195 - 200

9.
Lokal Anestezikler ve Toksisitesi Hakkında Araştırma Görevlilerinin Bilgi Düzeyleri
Knowledge of the Research Assistants Regarding Local Anaesthetics and Toxicity
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Şeyda Efsun Özgünay, Mürüvvet Dayıoğlu, Çağdaş Baytar, Gülşen Korfalı
doi: 10.5152/TJAR.2016.53138  Sayfalar 201 - 205

10.
Sigara Kullanımının Nöromuskuler Bloğun Geri Döndürülmesi Üzerine Etkisi
Effect of Smoking on Reversing Neuromuscular Block
Ömür Öztürk, Gülbin Yalçın Sezen, Handan Ankaralı, Onur Özlü, Yavuz Demiraran, Hakan Ateş, Burhan Dost
doi: 10.5152/TJAR.2016.97720  Sayfalar 206 - 211

DERLEME
11.
Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır?
What is Scientific Research and How Can it be Done?
Ceyda Özhan Çaparlar, Aslı Dönmez
doi: 10.5152/TJAR.2016.34711  Sayfalar 212 - 218

OLGU SUNUMU
12.
Hiponatremini Eşlik Ettiği Lityum Zehirlenmesi
Lithium Intoxication Accompanied by Hyponatremia
Özlem Korkmaz Dilmen, İsmail Hacı, Alim Ekinci, Mois Bahar
doi: 10.5152/TJAR.2016.74317  Sayfalar 219 - 221

EDITÖRE MEKTUP
13.
Zor Entübasyon Beklenen Hipotonik Olgularda Laringeal Maske Airway Anestezisi
Laryngeal Mask Airway Anaesthesia in Hypotonic Cases with Expected Difficult Intubation
Onur Palabıyık
doi: 10.5152/TJAR.2016.55822  Sayfalar 222 - 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin