Turk J Anaesthesiol Reanim: 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - Haziran 2016
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Epidural ve Genel Anestezi Sırasında Stres Yanıt Üzerine Etkisi
The Influence of Oral Carbohydrate Solution Intake on Stress Response before Total Hip Replacement Surgery during Epidural and General Anaesthesia
M. Cem Çeliksular, Ayten Saraçoğlu, Ercüment Yentür
doi: 10.5152/TJAR.2016.65265  Sayfalar 117 - 123

2.
Acil Sezaryen Operasyonlarının Sirkadiyen Bir Ritmi Var mı?
Do Urgent Caesarean Sections Have a Circadian Rhythm?
Serkan Doğru, Hatice Yılmaz Doğru, Tuğba Karaman, Aynur Şahin, Hakan Tapar, Serkan Karaman, Semih Arıcı, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Alkan Karakış
doi: 10.5152/TJAR.2016.57614  Sayfalar 124 - 127

3.
Kadavradan Karaciğer Nakillerinde Postreperfüzyon Sendromu
Postperfusion Syndrome in Cadaveric Liver Transplantations
Bahar Aydınlı, Ümit Karadeniz, Aslı Demir, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Kazancı, Rabia Koçulu, Candan Haytural, Ayşegül Özgök, Erdal Birol Bostancı, Ali Zorlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.32657  Sayfalar 128 - 133

4.
Anestezi Cihazı Bakımında Anestezi Uzmanlarının Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines
Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Hasan Ali Kiraz, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Mesut Erbaş
doi: 10.5152/TJAR.2016.80008  Sayfalar 134 - 141

5.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Çalışan Hekimlerin Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusundaki Yaklaşımları
Attitudes of Doctors Working in Abant İzzet Baysal University Health Research and Application Center on Cardiopulmonary Resuscitation
Hamit Yoldaş, Hasan Kocoglu, Hakan Bayır, İsa Yıldız, Akcan Akkaya, Abdullah Demirhan, Ümit Yaşar Tekelioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.04875  Sayfalar 142 - 148

OLGU SUNUMU
6.
Faktör XI Eksikliği Olan Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthesia Management of a Patient with Factor XI Deficiency
Bilgehan Adıbelli, Coşkun Araz, Zeynep Ersoy, Zeynep Kayhan
doi: 10.5152/TJAR.2016.90267  Sayfalar 149 - 151

7.
Rubinstein-Taybi Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Management of Children with Rubinstein-Taybi Syndrome
Mahmut Alp Karahan, Hüseyin Sert, Zeliha Ayhan, Bülend Ayhan
doi: 10.5152/TJAR.2016.76992  Sayfalar 152 - 154

EDITÖRE MEKTUP
8.
Entübasyonda Beklenmeyen Zorluk: Tanısı Konulmamış Subglottik Stenoz
Unexpected Difficulties in Intubation: Undiagnosed Subglottic Stenosis
Mehtap Özdemir, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay, Nurten Bakan
doi: 10.5152/TJAR.2016.36539  Sayfalar 155 - 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

9.
Edwards Sendromu'nda Anestezi Yönetimi (Trizomi 18)
Anaesthesia Management for Edward's Syndrome (Trisomy 18)
Çağla Bali, Özlem Özmete, Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Anış Arıboğan
doi: 10.5152/TJAR.2016.12499  Sayfalar 157 - 158
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

10.
Preanestezik Değerlendirmede Unutulan Ama Önemli Bir İlaç: Amiodaron
A Forgotten but Important Drug on Preanaesthetic Evaluation: Amiodarone
Ali Ahıskalıoğlu, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ömer Karaca, İlker İnce
doi: 10.5152/TJAR.2016.35556  Sayfalar 159 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin