Turk J Anaesthesiol Reanim: 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - Nisan 2016
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Türkiye'deki Eğitim Hastanelerinde Kritik Olay Bildirim Sistemi: Anket Çalışması
Critical Incident Reporting System in Teaching Hospitals in Turkey: A Survey Study
Emine Aysu Şalvız, Saadet İpek Edipoğlu, Mukadder Orhan Sungur, Demet Altun, Mehmet İlke Büget, Tülay Özkan Seyhan
doi: 10.5152/TJAR.2016.75133  Sayfalar 59 - 70

2.
Pediatrik Maketin Deneyimsiz Personelce Dil Ödemi ve Yüz Yüze Simülasyonlar ile Entübasyonu: Glidescope, Airtraq ve Direk Laringoskopinin Karşılaştırılması
Intubation of a Paediatric Manikin in Tongue Oedema and Face-to-Face Simulations by Novice Personnel: a Comparison of Glidescope, Airtraq and Direct Laryngoscopy
Zehra İpek Arslan, Canan Turna, Nevin Esra Gümüş, Kamil Toker, Mine Solak
doi: 10.5152/TJAR.2016.09582  Sayfalar 71 - 75

3.
Trakeal Entübasyon Eğitiminde “Airtraq”, “LMA CTrach” ve “Macintosh” Laringoskoplar: Randomize, Karşılaştırmalı Bir Manken Çalışması
Airtraq, LMA CTrach and Macintosh Laryngoscopes in Tracheal Intubation Training: A Randomized Comparative Manikin Study
Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2016.79553  Sayfalar 76 - 80

4.
Çocukların Havayolu Yönetiminde Laringeal Maske, Cobra Perilaringeal Airway ve Yüz Maskesinin Karşılaştırılması
Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children Airway Management
Beyza Tekin, Zehra Hatipoğlu, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz
doi: 10.5152/TJAR.2016.19970  Sayfalar 81 - 85

5.
Çocuklarda Roküronyum Enjeksiyonuna Bağlı Çekme Hareketinin Önlenmesinde Parasetamol ve Lidokainin Karşılaştırılması
Prevention of Withdrawal Movement Associated with the Injection of Rocuronium in Children: Comparison of Paracetamol and Lidocaine
Reyhan Polat, Mine Akın, Gülsen Keskin, Dilek Ünal, Aslı Dönmez
doi: 10.5152/TJAR.2016.20981  Sayfalar 86 - 90

6.
Alt Ekstremitede Endovenöz Ablasyon Uygulanan Olgularda Femoral Sinir Bloğu ve Tek Taraflı Spinal Bloğun Analjezi, Hemodinami ve Mobilizasyon Üzerine Etkileri
The Efficacy of Femoral Block and Unilateral Spinal Anaesthesia on Analgesia, Haemodynamics and Mobilization in Patients undergoing Endovenous Ablation in the Lower Extremity
Tülün Öztürk, Eralp Çevikkalp, Funda Nizamoglu, Alper Özbakkaloğlu, İsmet Topcu
doi: 10.5152/TJAR.2015.66933  Sayfalar 91 - 95

OLGU SUNUMU
7.
Brugada Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of a Patient with Brugada Syndrome
Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Zeki Tuncel Tekgül, Burcu Özalp Horsanalı, Ertaç Özeroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.22230  Sayfalar 96 - 98

8.
Brugada Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı
Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome
Ebru Biricik, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz
doi: 10.5152/TJAR.2016.60973  Sayfalar 99 - 101

9.
Kalıtsal Uzun QT Sendromlu Çocukta Güvenli Anestezi Yönetimi
Safe Anaesthesia Management in a Child with Congenital Long QT Syndrome
Mustafa Özgür, Ayhan Köseoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.25348  Sayfalar 102 - 104

10.
Situs İnversus Totalis Sendromlu Akut Apandisit Olgusunda Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management for Appendectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis
Alparslan Koç, Yalçın Sönmez, Onur Balaban
doi: 10.5152/TJAR.2016.33716  Sayfalar 105 - 107

11.
Tanı Konmamış Myastenia Gravisli Hastada Postoperatif Solunum Yetmezliği
Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis
Funda Özel, Ali Aydın Altunkan, Mustafa Azizoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.03274  Sayfalar 108 - 110

12.
Şiddetli Solunum Yetmezlikli Pulmoner Alveoler Proteinozis Hastasında Tüm Akciğer Lavajı
Whole Lung Lavage in a Pulmonary Alveolar Proteinosis Patient with Severe Respiratory Failure
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal
doi: 10.5152/TJAR.2016.45477  Sayfalar 111 - 115

EDITÖRE MEKTUP
13.
Lepralı Yaşlı Hastada Başarılı Anestezi Yönetimi
Successful Anaesthetic Management of Elderly Patients with Leprosy
Bahadır Kösem
doi: 10.5152/TJAR.2016.94468  Sayfa 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin