Turk J Anaesthesiol Reanim: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - Şubat 2016
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ARAŞTIRMA
1.
Yapay Beyin Omurilik Sıvısında Lipozomal Bupivakainin Salınım Profili
The Release Pattern of Liposomal Bupivacaine in the Artificial Cerebrospinal Fluid
Ayşe Ünal Düzlü, Berrin Günaydın, Murat Kadir Şüküroğlu, İsmail Tuncer Değim
doi: 10.5152/TJAR.2016.02438  Sayfalar 1 - 6

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Adenoidektomi ve/veya Tonsillektomi Uygulanan Çocuklarda Bir Antiemetik Olarak Akupunktur
Acupuncture as an Antiemetic in Children who Underwent Adenoidectomy and/or Tonsillectomy
Sengül Özmert, Nergiz Salman, Feyza Sever, Mine Akın, Sibel Saydam, Gülsen Keskin, Fatih Akcan, Devrim Tanıl Kurt
doi: 10.5152/TJAR.2016.05902  Sayfalar 7 - 12

3.
Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografide Analjezi Amacıyla Kullanılan Deksketoprofen ve Parasetamol’ün Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Effects of Dexketoprofen and Paracetamol Used for Analgesia in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
Nuran Akıncı, Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Hacı Mehmet Sökmen, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay
doi: 10.5152/TJAR.2016.09483  Sayfalar 13 - 20

4.
Total İntravenöz Anestezide Etkinliği Artırmak İçin Kullanılan Farklı Narkotik Analjeziklerin Perioperatif Etkileri
Perioperative Effects of Different Narcotic Analgesics Used to Improve Effectiveness of Total Intravenous Anaesthesia
Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Deniz Konya, Kadir Kabahasanoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2016.80037  Sayfalar 21 - 25

5.
Hızlı Seri İndüksiyon ve Entübasyon Modelinde Farklı Ketamin Dozlarının Entübasyon Kalitesine Etkisi
Influence of Different Doses of Ketamine on Intubating Conditions during a Rapid Sequence Induction and Intubation Model
Başak Ceyda Meço, Ahmet Onat Bermede, Zekeriyya Alanoğlu, Olcay Yaka, Neslihan Alkış
doi: 10.5152/TJAR.2016.05657  Sayfalar 26 - 31

6.
Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTM’in Karşılaştırılması
Comparison of Laryngeal Mask Airway SupremeTM Versus UniqueTM in Edentulous Geriatric Patients
Tangül Beydeş, Semih Küçükgüçlü, Şule Özbilgin, Bahar Kuvaki, Meltem Ademoğlu, Melek Sarı
doi: 10.5152/TJAR.2016.22129  Sayfalar 32 - 36

OLGU SUNUMU
7.
Lepralı Hastada Rejyonal Anestezi Yönetimi: Nadir Olgu Nadir Uygulama
Regional Anaesthesia Management in a Patient with Leprosy: Rare Case with Rare Application
Muharrem Uçar, Mukadder Şanlı, Ahmet Selim Özkan, Duygu Demiröz, Mehmet Ali Erdoğan, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2016.32704  Sayfalar 37 - 39

8.
Plasenta Previa için Acil Sezaryende Nöraksiyal Anestezi Yönetimi
Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa
Berrin Günaydın, Mertihan Kurdoğlu, İsmail Güler, Mehrnoosh Bashiri, Fırat Büyüktaşkın, Mine Dağgez Keleşoğlu, Gözde İnan
doi: 10.5152/TJAR.2016.52385  Sayfalar 40 - 43

9.
Down Sendromu, Patent Foramen Ovale ve Pektus Karinatus Birlikteliği Olan Hastada Laparoskopik Morgagni Herni Onarımında Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Management of Laparoscopic Morgagni Hernia Repair in a Patient with Coexisting Down Syndrome, Patent Foramen Ovale and Pectus Carinatum
Betül Kozanhan, Betül Başaran, Feride Aygın, İbrahim Akkoyun, Sadık Özmen
doi: 10.5152/TJAR.2016.13007  Sayfalar 44 - 46

10.
Laparoskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Perioperatif Şiddetli Hipertansiyonun Yönetimi
Perioperative Management of Severe Hypertension during Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma
Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2016.25993  Sayfalar 47 - 49

11.
Uzun QT Sendromlu ve Kardiyomiyopatili Bir Hastada Kardiyak Denervasyon İçin Anestezi Uygulaması
Anaesthesia Application for Cardiac Denervation in a Patient with Long QT Syndrome and Cardiomyopathy
Ümit Karadeniz, Aslı Demir, Rabia Koçulu
doi: 10.5152/TJAR.2016.91249  Sayfalar 50 - 53

12.
Kombine Spinal Epidural Anestezi Altında Yapılan Total Kalça Protezi Revizyonu Sırasında Masif Kan Tranfüzyonu
Massive Blood Transfusion during Revision Total Hip Arthroplasty under Combined Spinal Epidural Anaesthesia
Tünay Kandemir, Erbin Kandemir, Tuğba Aşkın, Tülay Dal, Yeliz Kılıç, Süheyla Ünver
doi: 10.5152/TJAR.2016.32858  Sayfalar 54 - 56

EDITÖRE MEKTUP
13.
Çocukta Ultrason Kılavuzluğunda Torakal Paravertebral Blok Deneyimimiz
Ultrasound-Guided Thoracic Paravertebral Block Experience in a Child
Pınar Kendigelen, Rahşan Özcan, Şenol Emre
doi: 10.5152/TJAR.2016.32448  Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin