Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (6)
Cilt: 43  Sayı: 6 - Aralık 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Anaesthetic Techniques for Caesarean
Melek Aksoy Sarı, Semih Küçükgüçlü, Şule Özbilgin, Ferim Sakize Günenç, Sümeyye Mercan, Ayşenur Esen, Büşra Yetim
doi: 10.5152/TJAR.2015.91069  Sayfalar 373 - 380

2.
Adıyaman İli Bölgesinde Psödokolinesteraz Enzim Eksikliği
Pseudocholinesterase Enzyme Deficiency in Adıyaman City Area
Ruslan Abdullayev, Ömer Burak Küçükebe, Recai Kaya, Bülent Çelik, Hatice Kuşderci, Mehmet Duran, Öznur Uludağ, Mesut Öterkuş, Aysel Buyrukcan, Ülkü Sabuncu, Abdullah Arpacı
doi: 10.5152/TJAR.2015.32848  Sayfalar 381 - 386

3.
Obstrüktif Uyku Apnesi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Solunum Sistemi Komplikasyonları ve Maliyetinin Karşılaştırılması
Comparison of Sugammadex versus Neostigmine Costs and Respiratory Complications in Patients with Obstructive Sleep Apnoea
Dilek Yazıcıoğlu Ünal, İlkay Baran, Murad Mutlu, Gülçin Ural, Taylan Akkaya, Onur Özlü
doi: 10.5152/TJAR.2015.35682  Sayfalar 387 - 395

4.
Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi; İzmir Raporu
Evaluation of Public Awareness, Knowledge and Attitudes about Cardiopulmonary Resuscitation: Report of İzmir
Şule Özbilgin, Mert Akan, Volkan Hancı, Ceren Aygün, Bahar Kuvaki
doi: 10.5152/TJAR.2015.61587  Sayfalar 396 - 405

5.
Supraglottik Hava Yolu Aletlerinin; Laringeal Maske Klasik, Fastrach ve Supreme’in; Kullanım Kolaylığı, Güvenlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması; Prospektif, Randomize, Klinik Araştırma
Comparison of the Supraglottic Airway Devices Classic, Fastrach and Supreme Laryngeal Mask Airway: A Prospective Randomised Clinical Trial of Efficacy, Safety and Complications
Erdal Kömür, Nurten Bakan, Şenay Göksu Tomruk, Gülşah Karaören, Zelin Topaç Doğan
doi: 10.5152/TJAR.2015.97830  Sayfalar 406 - 411

6.
Politravmalı Kritik Hastalarda Multimodal Tedavi Yaklaşımının Bir Parçası Olarak İntrakranial Basınç Takibi. İntrakranial Basınç Parametrelerine Göre Optimize Edilmiş Yoğun Terapi ve Klinik Tablo Arasındaki Korelasyon
Intracranial Pressure Monitoring as a Part of Multimodal Monitoring Management of Patients with Critical Polytrauma: Correlation between Optimised Intensive Therapy According to Intracranial Pressure Parameters and Clinical Picture
Loredana Luca, Alexandru Florin Rogobete, Ovidiu Horea Bedreag, Mirela Sarandan, Carmen Alina Cradigati, Marius Papurica, Anelore Gruneantu, Raluca Patrut, Corina Vernic, Corina Maria Dumbuleu, Dorel Sandesc
doi: 10.5152/TJAR.2015.56933  Sayfalar 412 - 417

DERLEME
7.
Akciğer Transplantasyonu Sonrası Primer Greft Disfonksiyonu
Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation
Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel
doi: 10.5152/TJAR.2015.16443  Sayfalar 418 - 423

OLGU SUNUMU
8.
Transversus Abdominis Plan Bloğu Eşliğinde Yapılan Kolostomi
Colostomy with Transversus Abdominis Plane Block
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Mustafa Şit, Adem Deniz Kurt, Murat Bilgi, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2015.89410  Sayfalar 424 - 426

9.
Costello Sendromu'nda Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management in Costello Syndrome
Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2015.93546  Sayfalar 427 - 430

10.
Çocukta Kolon İnterpozisyonu Sonrası Postoperatif Malign Hipertermi
Post-Operative Malignant Hyperthermia in a Child after Colon Interposition
Sevtap Hekimoglu Sahin, Mustafa İnan, Burhan Aksu, Naci Öner, Alkin Çolak, Ahmet Güzel
doi: 10.5152/TJAR.2015.04809  Sayfalar 431 - 433

11.
Türkiye'den İlk Propofol Bağımlılığı Olgu Sunumu
A Case Report of the First Propofol Addiction in Turkey
Gültürk Köroğlu, Aysu Hayriye Tezcan
doi: 10.5152/TJAR.2015.54872  Sayfalar 434 - 436

12.
Kitle Eksizyonu İçin Yapılan Ultrason Eşliğinde Bilateral Oksipital Sinir Bloğu
Ultrasound-Guided Bilateral Greater Occipital Nerve Block for Mass Excision
Orhan Binici, Ufuk Kuyrukluyıldız, Murat Şahin, Ayşin Alagöl, İsmayil Yılmaz
doi: 10.5152/TJAR.2015.15975  Sayfalar 437 - 439

EDITÖRE MEKTUP
13.
Entübasyon Tüpü Havayolu Açıklığı İçin Tehdit Haline Gelebilir mi?
Can the Endotracheal Tube Become a Threat to Airway Patency?
Tülay Özkan Seyhan, Mukadder Orhan Sungur, Emine Uzundere
doi: 10.5152/TJAR.2015.80090  Sayfalar 440 - 441
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Kemoterapi İlişkili Anjioödem
Chemotherapy Related Angioedema
Gülşah Yılmaz Karaören, Şenay Göksu Tomruk, İpek Kuseyrioğlu, Sultan Kahraman, Sinem Keskin, Nurten Bakan
doi: 10.5152/TJAR.2015.46330  Sayfalar 442 - 443
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin