Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (5)
Cilt: 43  Sayı: 5 - Ekim 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
I-gel ile Klasik Laringeal Maskenin Kullanım Kolaylığı ve Klinik Performans Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of I-gel with Classic Laryngeal Mask Airway Regarding the Ease of Use and Clinical Performance
Dilek Erdoğan Arı, Arzu Yıldırım Ar, Ceren Şanlı Karip, İncifer Siyahkoç, Ahmet Hakan Arslan, Fatma Nur Akgün
doi: 10.5152/TJAR.2015.71542  Sayfalar 299 - 303

2.
Oftalmik Cerrahi Geçiren Pediatrik Hastalarda Dört Farklı Tipte Supraglottik Hava Yolu Aracının Etkinlik, İntraoküler Basınç ve Hemodinamik Parametreler Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Four Different Supraglottic Airway Devices in Terms of Efficacy, Intra-ocular Pressure and Haemodynamic Parameters in Children Undergoing Ophthalmic Surgery
Gökhan Peker, Suna Akın Takmaz, Bülent Baltacı, Hülya Başar, Mustafa Kotanoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2015.49091  Sayfalar 304 - 312

3.
Elektrokonvülzif Tedavi Anestezisinde Ketamin, Tiyopental, Ketamin-Tiyopental Kombinasyonunun Depresyon Üzerine Etkisi
Effect of Ketamine, Thiopental and Ketamine–Thiopental Combination during Electroconvulsive Therapy for Depression
Özlem Özkan Kuşçu, Feride Karacaer, Ebru Biricik, Ersel Güleç, Lut Tamam, Yasemin Güneş
doi: 10.5152/TJAR.2015.92668  Sayfalar 313 - 317

4.
Pfannenstiel İnsizyonla Yapılan Jinekolojik Cerrahide Ultrason Eşliğinde Rektus Kılıf Bloğu
Ultrasound-Guided Rectus Sheath Block in Gynaecological Surgery with Pfannenstiel Incision
Şule Cüneyitoğlu, Mediha Türktan, Ebru Biricik, Dilek Özcengiz
doi: 10.5152/TJAR.2015.79037  Sayfalar 318 - 322

5.
Türkiye'de Anestezi Uzmanları Arasında Süksinilkolin Kullanımı: Ulusal Anket Araştırması
Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey
Dilek Ömür, Hasan Ali Kiraz, Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Berna Uyan, Serpil Ekin, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2015.03708  Sayfalar 323 - 331

6.
Genel Anestezi Altında Dental Tedavi Uygulamasının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Dental Treatment under General Anaesthesia
Ahmet Selim Özkan, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş, Cemil Çolak
doi: 10.5152/TJAR.2015.82542  Sayfalar 332 - 336

7.
Deneysel Akut Metanol İntoksikasyonunda Nöromüsküler Fonksiyonlar
Neuromuscular Functions on Experimental Acute Methanol Intoxication
Ali Reşat Moral, İlkin Çankayalı, Demet Sergin, Özden Boyacılar
doi: 10.5152/TJAR.2015.13471  Sayfalar 337 - 343

DERLEME
8.
Çocuklarda Preoperatif Psikolojik Hazırlık
Preoperative Psychological Preparation of Children
Ersel Güleç, Dilek Özcengiz
doi: 10.5152/TJAR.2015.16768  Sayfalar 344 - 346

OLGU SUNUMU
9.
Sentetik Kannabinoid ‘Bonzai’ İntoksikasyonu: Altı Olgu Serisi
Synthetic Cannabinoid ‘Bonzai’ Intoxication: Six Case Series
Dursun Fırat Ergül, Serdar Ekemen, Birgül Büyükkıdan Yelken
doi: 10.5152/TJAR.2015.05668  Sayfalar 347 - 351

10.
Sahra Şartlarında Zor Havayolu Yönetimi: Somali Deneyimi
Difficult Airway Management in Field Conditions: Somalia Experience
Ahmet Selim Özkan, Serdar Nazif Nasır
doi: 10.5152/TJAR.2015.24445  Sayfalar 352 - 355

11.
Ullrich Hastalığı Olan Bir Hastada Anestezi İdamesi ve Sugammadeks Kullanımı
Anaesthesia Management and Use of Sugammadex in a Patient with Ullrich’s Disease
Emre Erbabacan, Güniz Köksal, Tuğçe Barça Şeker, Birsel Ekici, Rahsan Özcan, Fatiş Altindaş
doi: 10.5152/TJAR.2015.22448  Sayfalar 356 - 359

12.
Waardenburg Sendromlu Hastanın Anestezi Yönetimi ve Literatür İncelemesi
Anaesthesia Management in a Patient with Waardenburg Syndrome and Review of the Literature
Kevser Peker, Julide Ergil, İbrahim Öztürk
doi: 10.5152/TJAR.2015.52714  Sayfalar 360 - 362

13.
Subgottik Stenoz Gelişen Trakeostomili Wegener Granülomatozisi Olgusunda Havayolu Cerrahisi
Airway Surgery in Tracheostomised Patients with Wegener Granulomatosis Leading to Subglottic Stenosis
Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Emre Çamcı
doi: 10.5152/TJAR.2015.98360  Sayfalar 363 - 366

14.
Servikal Pleksus Blokajı Altında Aynı Seansta Bilateral Karotis Endarterektomisi
Simultaneous Bilateral Carotid Endarterectomy under Cervical Plexus Blockade
Ali Sait Kavaklı, Raif Umut Ayoğlu, Nilgün Kavrut Öztürk, Kadir Sağdıç, Muzaffer Yılmaz, Kerem İnanoğlu, Mustafa Emmiler
doi: 10.5152/TJAR.2015.87369  Sayfalar 367 - 370

EDITÖRE MEKTUP
15.
Post-Spinal Nadir Bir Komplikasyon ve Tedavisi: Tinnitus ve Epidural Kan Yaması
Post-Spinal a Rare Complication and Treatment: Tinnitus and Epidural Blood Patch
Gamze Sarkılar, Ruhiye Reisli, Tuba Berra Sarıtaş, Funda Gök, Ali Sarıgül, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2015.22043  Sayfalar 371 - 372
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin