Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (4)
Cilt: 43  Sayı: 4 - Ağustos 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Türkiye'deki Bazı Kamu Hastanelerinin Anestezi Uzmanı, Anestezi ve Yoğun Bakım Ekipmanı Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Some Public Hospitals in Turkey Regarding Anaesthetist, Anaesthesia and Intensive Care Equipment
Zehra İpek Arslan, Mehmet Ertargın, Cavit Işık Yavuz, Hülya Yılmaz Yanal, Yeşim Şenaylı, Zehra Nur Baykara, Mine Solak
doi: 10.5152/TJAR.2015.30974  Sayfalar 217 - 224

DENEYSEL ARAŞTIRMA
2.
Tavşanlarda Oluşturulan Sempatik Hiperaktivite Modelinde Remifentanilin Kardiyoprotektif Etkisi
Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits
Selen Bayındır, Necati Gökmen, Serhat Erbayraktar, Semih Küçükgüçlü, Osman Yılmaz, Ömer Şahin, Elvan Öçmen, Hale Aksu Erdost, Emel Sağıroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2015.88319  Sayfalar 225 - 231

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Erişkin Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum İnsidansı
The Incidence of Delirium at the Postoperative Intensive Care Unit in Adult Patients
Emel Ünal Bilge, Menşure Kaya, Gülçin Özalp Şenel, Süheyla Ünver
doi: 10.5152/TJAR.2015.93798  Sayfalar 232 - 239

4.
Anestezi Polikliniğine Ameliyat İçin Başvuran Hastalardaki Tiroid Bozukluklarının Spektrumu ve Prevalansı
Spectrum and Prevalence of Thyroid Disorders in Patients Admitted to the Anaesthesiology Outpatient Clinic for Surgery
Aykut Sarıtaş, Pelin Uzun Sarıtaş, Muhammed Murat Kurnaz, Abdullah Çelik
doi: 10.5152/TJAR.2015.03206  Sayfalar 240 - 245

5.
Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postoperatif Noninvazif Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin (CPAP ve BIPAP) Uygulanmasının Solunum Mekanikleri ve Gaz Değişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Comparison and Evaluation of the Effects of Administration of Postoperative Non-Invasive Mechanical Ventilation Methods (CPAP and BIPAP) on Respiratory Mechanics and Gas Exchange in Patients Undergoing Abdominal Surgery
Hatice Yağlıoğlu, Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Birsel Ekici
doi: 10.5152/TJAR.2015.26937  Sayfalar 246 - 252

6.
Türkiye’de Anestezi Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apneli (OSA) Hastaların Anestezi Yönetimleri Hakkındaki Tecrübeleri
Turkish Anaesthesiologist’s Experiences of Anaesthetic Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA)
Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Tuncer Şimşek, Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2015.70893  Sayfalar 253 - 262

7.
Videolaringoskopi Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Doğrudan Laringoskopiye Karşı Avantaj Sağlar mı?
Does Video Laryngoscopy Offer Advantages over Direct Laryngoscopy during Cardiopulmonary Resuscitation?
Ayten Saraçoğlu, Olgaç Bezen, Türker Şengül, Egin Hüsnü Uğur, Sibel Şener, Fisun Yüzer
doi: 10.5152/TJAR.2015.52207  Sayfalar 263 - 268

DERLEME
8.
Vitamin D ve Anestezi
Vitamin D and Anaesthesia
Ebru Biricik, Yasemin Güneş
doi: 10.5152/TJAR.2015.28482  Sayfalar 269 - 273

OLGU SUNUMU
9.
Aort Cerrahisinde İntraoperatif 16 Kanallı Elektroensefalografi ve Bilateral Near İnfrared Spektroskopi Monitörizasyonu
Intraoperative 16-Channel Electroencephalography and Bilateral Near Infrared Spectroscopy Monitorization in Aortic Surgery
Aslı Demir, Bahar Aydınlı, Ertekin Utku Ünal, Mustafa Bindal, Rabia Koçulu, Ahmet Sarıtaş, Ümit Karadeniz
doi: 10.5152/TJAR.2015.78736  Sayfalar 274 - 278

10.
Gebe Bir Hastada Son Trimesterde Popliteal Siyatik Sinir Bloğu
Popliteal Sciatic Nerve Block in a Pregnant Patient in the Last Trimester
İrfan Güngör, Tolga Tezer, Gülşah Gülsi Polat, Erdinç Esen, Berrin Günaydın, Kadir Kaya
doi: 10.5152/TJAR.2014.87699  Sayfalar 279 - 281

11.
Doğum Analjezisi İçin Takılan Epidural Kateterin Kopması
Breakage of an Epidural Catheter Inserted for Labor Analgesia
Pınar Üşar, Aysun Afife Kar, Güven Çıtak, Jale Maral, Şeyda Canlı
doi: 10.5152/TJAR.2015.48902  Sayfalar 282 - 284

12.
Akondroplazik İki Gebede Sezaryenle Doğum İçin Tek Doz Spinal Anestezi
Single Shot Spinal Anaesthesia for Caesarean Delivery of Two Achondroplasic Parturients
Gözde İnan, Elif Yayla, Ünal Taş, Esma Arık, Berrin Günaydın
doi: 10.5152/TJAR.2015.90692  Sayfalar 285 - 287

13.
Kardiyak Arrestle Sonuçlanan Alüminyum Fosfid Zehirlenmesinin Başarılı Yönetimi
Successful Management of Aluminium Phosphide Poisoning Resulting in Cardiac Arrest
Sedat Hakimoğlu, İsmail Dikey, Ali Sarı, Leyla Kekeç, Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2015.75010  Sayfalar 288 - 290

14.
Sistemik Eritematosuslu Hastada Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromunun Tedavisinde Plazmaferez
Treatment of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome that Occurred in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus by Plasmapheresis
Zehra İpek Arslan, Canan Kamile Turna, Çiğdem Yasemin Özerdem, Sara Yavuz, Nur Baykara, Mine Solak
doi: 10.5152/TJAR.2015.13540  Sayfalar 291 - 294

EDITÖRE MEKTUP
15.
Tanısı Bilinmeyen Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastada Anestezi Uygulaması
Anaesthesia Management of a Patient with Undiagnosed Hypertrophic Cardiomyopathy
Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Nurten Bakan
doi: 10.5152/TJAR.2015.83584  Sayfalar 295 - 296
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Hipoksik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Paroksismal Sempatik Hiperaktivite Tedavisi
Management of Severe Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity Following Hypoxic Brain Injury
Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2015.82957  Sayfalar 297 - 298
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin