Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - Haziran 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Bir Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Patient Costs in Internal Medicine and Anaesthesiology Intensive Care Units in a Tertiary University Hospital
İskender Kara, Fatma Yıldırım, Dilek Yumuş Başak, Hamit Küçük, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel, İsmail Katı, Lale Karabıyık
doi: 10.5152/TJAR.2015.81994  Sayfalar 142 - 148

2.
Krista İliakalar Arası Çizginin (Tuffier Çizgisi) İleri Yaş Hastalarda Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Radiological Evaluation of the Line Between the Crista Iliaca (Tuffier’s line) in Elderly Patients
Burcu Özalp Horsanalı, Zeki Tuncel Tekgül, Murat Yaşar Özkalkanlı, Zehra Hilal Adıbelli, Özgür Esen, Fulya Yılmaz Duran
doi: 10.5152/TJAR.2015.35761  Sayfalar 149 - 153

3.
Genel Anestezi ile Birlikte Uygulanan Epidural Anestezi Yönteminin Kalça ve Diz Artroplastilerinde Oluşan Stres Yanıt Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Effects of Epidural Anaesthesia Combined with General Anaesthesia on the Stress Response in Patients Undergoing Hip and Knee Arthroplasty
Yeliz Sağlık, Dilek Yazıcıoğlu, Osman Çiçekler, Haluk Gümüş
doi: 10.5152/TJAR.2015.26818  Sayfalar 154 - 161

4.
Tek Taraflı Ekstremite Ameliyatı Planlanan Hastalarda Lateral Epidural Anestezi İle Orta Hat Epidural Anestezinin İntraoperatif ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Intraoperative and Postoperative Effects of Lateral Epidural and Midline Epidural Anaesthesia in Patients Undergoing Unilateral Lower Extremity Operation
Başak Tırak Boyacı, Dilek Erdoğan Arı, Tülay Tunçer Peker, Barbaros Baykal
doi: 10.5152/TJAR.2015.30075  Sayfalar 162 - 168

5.
Eşzamanlı Bilateral Total Diz Protezlerinde Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Erken Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Effects of Systemic Disorders on Postoperative Complications After Simultaneous Bilateral Total Knee Replacement
Tünay Kandemir, Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Erbin Kandemir
doi: 10.5152/TJAR.2015.48378  Sayfalar 169 - 173

6.
Hasta Kontrollü Tramadol Alan Hastalarda Deksketoprofen, Lornoksikam ve Diklofenak Sodyumun Postoperatif Analjezi ve Tramadol Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
A Comparative Study of the Efficacy of IV Dexketoprofen, Lornoxicam, and Diclophenac Sodium on Postoperative Analgesia and Tramadol Consumption in Patients Receiving Patient-Controlled Tramadol
Refika Kılıçkaya, Ersel Güleç, Hakkı Ünlügenç, Murat Gündüz, Geylan Işık
doi: 10.5152/TJAR.2015.15013  Sayfalar 174 - 180

7.
Airtraq Laringoskop ve Macintosh Laringoskop ile Gerçekleştirilen Endotrakeal Entübasyon Başarısının Karşılaştırılması
Comparison of the Macintosh and Airtraq Laryngoscopes in Endotracheal Intubation Success
Tuna Ertürk, Süleyman Deniz, Fatih Şimşek, Tarık Purtuloğlu, Ercan Kurt
doi: 10.5152/TJAR.2015.38278  Sayfalar 181 - 187

DERLEME
8.
Kalça ve Diz Artroplastisi Anestezisinde Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches in Hip and Knee Arthroplasty Anaesthesia
Gülen Güler, Şebnem Atıcı, Ercan Kurt, Saffet Karaca, Aysun Yılmazlar
doi: 10.5152/TJAR.2015.26096  Sayfalar 188 - 195

OLGU SUNUMU
9.
Morbid Obez Gebede Epidural Anestezi Sonrası Gelişen Tek Taraflı Horner Sendromu
Unilateral Horner Syndrome Following Epidural Anaesthesia in a Morbidly Obese Parturient
Canan Yılmaz, Derya Karasu, Demet Özer, Ümit Çağlayan, Oya Karakaş
doi: 10.5152/TJAR.2015.03360  Sayfalar 196 - 198

10.
İnfraklaviküler Blok Sonrası Geç Dönemde Gelişen Lokal Anestezi Toksisitesi
Late Local Anaesthetic Toxicity After Infraclavicular Block Procedure
Hansa İnceöz, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Akın Kepek, Eyüp Horasanlı
doi: 10.5152/TJAR.2015.50023  Sayfalar 199 - 201

11.
Park Bankı Pozisyonlu Bir Hastada Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyelde Beklenmeyen Bozulma
Unanticipated Disturbance in Somatosensory Evoked Potentials in a Patient in Park-Bench Position
Babak Babakhani, Martin Schott, Narges Hosseinitabatabaei, Jan-peter Jantzen
doi: 10.5152/TJAR.2015.78700  Sayfalar 202 - 204

12.
Kartagener Sendromlu ve Bilier Atrezili Bir Olguda Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of a Patient with Synchronous Kartagener Syndrome and Biliary Atresia
Pınar Kendigelen, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Şafak Emre Erbabacan, Güner Kaya, Fatiş Altındaş
doi: 10.5152/TJAR.2015.94546  Sayfalar 205 - 208

13.
Travma Sonrası Geç Dönemde Gelişen Anizokori
Delayed Post-Traumatic Anisocoria
Dursun Fırat Ergül, Serdar Ekemen, Özcan Özdemir, Çağdaş Uzan, Birgül Yelken
doi: 10.5152/TJAR.2015.79847  Sayfalar 209 - 211

14.
Sağ İnternal Juguler Venin Ultrason Eşliğinde Kanülasyonu Sırasında Yokluğu
Absence of the Right Internal Jugular Vein During Ultrasound-Guided Cannulation
Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Polat Pehlivanoğlu, Atila Gökçek, Fatma Ulus
doi: 10.5152/TJAR.2015.82713  Sayfalar 212 - 214

EDITÖRE MEKTUP
15.
Kardiyopulmoner Baypas Sırasındaki Hemodilüsyonun ve Transfüzyonun Akut Renal Hasar Gelişimine ve Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Düzeyine Etkisi
Effects of Hemodilution and Transfusion on Acute Renal Injury and Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin
Jülide Sayın Kart, Fevzi Toraman
doi: 10.5152/TJAR.2015.00378  Sayfalar 215 - 216
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin