Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - Şubat 2015
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Travmatik Beyin Hasarında Yoğun Bakım Tedavisi
Intensive Care Treatment in Traumatic Brain Injury
Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2014.26680  Sayfalar 1 - 6

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Zor Entübasyonun Öngörülmesinde Mallampati Testinin Antropometrik Ölçümlerle Kombinasyonunun Seçiciliği ve Malignite Varlığı
Sensitivity of the Combination of Mallampati Scores with Anthropometric Measurements and the Presence of Malignancy to Predict Difficult Intubation
Tünay Kandemir, Serpil Şavlı, Süheyla Ünver, Erbin Kandemir
doi: 10.5152/TJAR.2014.24993  Sayfalar 7 - 12

3.
Preeklamptik Gebelerde İntravenöz Magnezyum Sülfat Tedavisinin Bupivakain ile Oluşturulan Spinal Anesteziye Etkisi
The Effect of Intravenous Magnesium Sulphate Treatment on the Spinal Anaesthesia Produced by Bupivacaine in Pre-eclamptic Patients
Mustafa Atçı, Hakkı Ünlügenç, Yasemin Güneş, Refik Burgut, Geylan Işık, Zehra Hatipoğlu, Mediha Türktan
doi: 10.5152/TJAR.2014.93824  Sayfalar 13 - 19

4.
Apendektomi Hastalarında Preinsizyonel Levobupivakain İnfiltrasyonunun Ekstübasyon Konforu, Postoperatif Derlenme ve Vizüel Anolog Skala Üzerine Etkileri
The Effects of Preincisional Levobupivacaine Infiltration on Extubation Comfort, Postoperative Recovery and Visual Analogue Scale in Appendectomy Patients
Hacı Yusuf Güneş, Muhammed Bilal Çeğin
doi: 10.5152/TJAR.2014.83702  Sayfalar 20 - 23

5.
Alt Batın Cerrahisi Sonrası Transversus Abdominis Plan Blok ile IV Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamasının Karşılaştırılması
Comparison of Transversus Abdominis Plane Block and IV Patient-Controlled Analgesia after Lower Abdominal Surgery
Emre Erbabacan, Pınar Kendigelen, Güniz M. Köksal, Çiğdem Tütüncü, Birsel B. Ekici, Tuğçe Barca Şeker, Güner Kaya, Fatiş Altındaş
doi: 10.5152/TJAR.2014.82788  Sayfalar 24 - 28

6.
Laparoskopik Kolesistektomi Hastalarında Torakal Epidural Anestezi Deneyimlerimiz: Doksan Altı Hastanın Retrospektif Analizi
Experience of Laparoscopic Cholecystectomy Under Thoracic Epidural Anaesthesia: Retrospective Analysis of 96 Patients
Murat Bilgi, Esin Erkan Alshair, Hüseyin Göksu, Osman Sevim
doi: 10.5152/TJAR.2014.68926  Sayfalar 29 - 34

7.
Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tamiri İçin Genel ve Rejyonal Anestezi Tekniklerinin Retrospektif Analizi
A Retrospective Analysis of Comparison of General Versus Regional Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm
Özgür Yağan, Kadir Özyılmaz, Nilay Taş, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2014.47450  Sayfalar 35 - 40

8.
Obstetrisyenlerin Sezaryen Operasyonlarındaki Anestezi Yöntemi Tercihleri
Anaesthetic Method Preference of Obstetricians for Caesarean Section
Recai Dağlı, Selda Songur Dağlı
doi: 10.5152/TJAR.2014.03521  Sayfalar 41 - 46

OLGU SUNUMU
9.
Postoperatif Evrede Gelişen Bir Takatusubo Kardiyomiyopatisi
Takotsubo Cardiomyopathy Occurring in the Postoperative Period
Süleyman Deniz, Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Hüseyin Şen, Sezai Özkan
doi: 10.5152/TJAR.2014.90582  Sayfalar 47 - 49

10.
Laparoskopik Cerrahi Sırasında Tesadüfen Saptanan Diyafragma Hernili Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthesia Management of a Patient with Incidentally Diagnosed Diaphragmatic Hernia During Laparoscopic Surgery
Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Şenay Göksu Tomruk, Nurten Bakan
doi: 10.5152/TJAR.2014.82787  Sayfalar 50 - 54

11.
Yüksek Riskli Bir Hastada Kalça Cerrahisi İçin Sürekli Spinal Anestezi
Continuous Spinal Anaesthesia for Hip Fracture Surgery in a High-Risk Patient
Mehmet Aksoy, Mehmet Çömez, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Mesut Mısırlıoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.14227  Sayfalar 55 - 57

12.
Gebede Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Serebral Ven Trombozu
Cerebral Vein Thrombosis after Spinal Anaesthesia with Pregnancy
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Hilal Erdem Solak, İsa Kılıç, Asuman Ali
doi: 10.5152/TJAR.2014.05706  Sayfalar 58 - 61

13.
Endotrakeal Tüp Tıkanıklığı: Bir Üretim Hatası
Endotracheal Tube Obstruction: A Manufacturing Defect
Ramazan Baldemir, Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Nermin Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2014.07769  Sayfalar 62 - 64

14.
Hava/Oksijen ve Sevoran Anestezisi Sırasında Flowmetrede Ani Su Görülmesi
Sudden Appearance of Water in Flowmeter During Air/Oxygen and Sevoflurane Anaesthesia
Tünay Kandemir, Selda Muslu, Erbin Kandemir
doi: 10.5152/TJAR.2014.57070  Sayfalar 65 - 67