Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (6)
Cilt: 42  Sayı: 6 - Aralık 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Sepsis ve Akut Böbrek Hasarı
Sepsis and Acute Kidney Injury
Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, İsmail Cinel
doi: 10.5152/TJAR.2014.83436  Sayfalar 294 - 301

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Girişimsel Bronkoskopik Prosedürler Sırasında Anestezi Yönetimi: Laringeal Maske Havayolu veya Rijit Bronkoskop
Anaesthesia Management During Interventional Bronchoscopic Procedures: Laryngeal Mask Airway or Rigid Bronchoscope
Lida Fadaizadeh, Mahsa Sadat Hoseini, Mohammad Bagheri
doi: 10.5152/TJAR.2014.85579  Sayfalar 302 - 307

3.
Üç Farklı Yöntemin Anestezi İndüksiyonu Sonrası Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Haemodynamic Effects of Three Different Methods at the Induction of Anaesthesia
Mehmet Levent Uygur, Ayşın Ersoy, Aysel Altan, Zekeriya Ervatan, Sedat Kamalı
doi: 10.5152/TJAR.2014.37232  Sayfalar 308 - 312

4.
Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Gelişiminde Rol Alan Prediktif Faktörler
Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications
Ayten Saraçoğlu, Ayşen Yavru, Semra Küçükgöncü, Filiz Tüzüner, Meltem Karadeniz, Burcu Başaran, Nüzhet Mert Şentürk
doi: 10.5152/TJAR.2014.50133  Sayfalar 313 - 319

5.
İntravenöz Ketamin Uygulama Yöntemi ve Zamanı Büyük Abdominal Cerrahi Sonrası Morfin Gereksinimini Etkiler mi?
Does the Method and Timing of Intravenous Ketamine Administration Affect Postoperative Morphine Requirement After Major Abdominal Surgery?
Feryal Biçer, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Koray Altun, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2014.94914  Sayfalar 320 - 325

6.
Kalp Hastalığı Olan Gebelerde Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
The Evaluation of Applied Anaesthetic Techniques for Caesarean in Parturients with Cardiac Diseases: Retrospective Analysis
Özlem İlhan Yıldırım, İlkben Günüşen, Asuman Sargın, Vicdan Fırat, Semra Karaman
doi: 10.5152/TJAR.2014.49389  Sayfalar 326 - 331

7.
Pediyatrik Sedasyon Uygulanan Servislerde Ebeveyn Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Hala Söylenecek Birkaç Şey Var
Parental Satisfaction Assessment After Paediatric Procedural Sedation: There Are Still Issues to Address
Kemal Tolga Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın
doi: 10.5152/TJAR.2014.05025  Sayfalar 332 - 340

8.
Anesteziyoloji Alanında Faliyet Gösteren Akademisyenlerin Teknoloji ve Bilişim Araçlarını Kullanım Tercihleri
Technology and Information Tool Preferences of Academics in the Field of Anaesthesiology
Akcan Akkaya, Murat Bilgi, Abdullah Demirhan, Adem Deniz Kurt, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Kadir Akkaya, Hasan Koçoğlu, Hikmet Tekçe
doi: 10.5152/TJAR.2014.65902  Sayfalar 341 - 347

OLGU SUNUMU
9.
Çok Sık Ağrılı Kriz Geçiren Homozigot Orak Hücreli Anemili Hastada Perioperatif Anestezi Yaklaşımı
Perioperative Anaesthetic Approach in a Homozygous Sickle Cell Anaemia Patient with Frequent Pain Crises
Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu, Işıl Davarcı, Sedat Hakimoğlu, Seçkin Akküçük
doi: 10.5152/TJAR.2014.26214  Sayfalar 348 - 351

10.
CHARGE Sendromlu Hastada Glidescope Video Laringoskop ile Entübasyon
Glidescope Video Laryngoscope Use for Tracheal Intubation in a Patient with CHARGE Syndrome
Vahap Sarıçiçek, Ayşe Mızrak, Mehrican Şahin, Sıtkı Göksu, Rauf Gül, Mehmet Cesur
doi: 10.5152/TJAR.2014.07742  Sayfalar 352 - 354

11.
Akçaağaç Şurubu Hastalığı Olan Hastada Anestezi Yaklaşımı
The Anaesthetic Management of a Patient with Maple Syrup Urine Disease
Mahmut Alp Karahan, Hüseyin Sert, İnanç Havlioğlu, Hasan Hüsnü Yüce
doi: 10.5152/TJAR.2014.07830  Sayfalar 355 - 357

12.
Fiberoptik ile Birleştirilmiş Laringoskop ile Zor Pediyatrik Havayolu Yönetimi: Pierre Robin ve Patau (Trizomi 13) Sendromlu İki Olgu Sunumu
Management of the Difficult Paediatric Airway with a Simple Fiberoptic-Assisted Laryngoscope: A Report of Two Cases with Pierre Robin and Patau's (Trisomy 13) Syndrome
Alper Kılıçaslan, Atilla Erol, Ahmet Topal, Tayfun Et, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.30316  Sayfalar 358 - 361

13.
West Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi
Anaesthesia Management of a Child with West Syndrome
Sevtap Hekimoglu Sahin, Elif Çopuroğlu, Hüseyin Uğur, Gönül Sağıroğlu, Alkin Çolak
doi: 10.5152/TJAR.2014.65002  Sayfalar 362 - 364

14.
Limit Form Wegener Granülomatozu: Anestezi Yaklaşımı ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Limited-Form Wegener Granulomatosis Case: Anaesthetic Approach and Literature Review
Tuba Berra Sarıtaş, Osman Şahin, Hale Borazan, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.94809  Sayfalar 365 - 367

EDITÖRE MEKTUP
15.
OSMED Sendromunda Zor Havayolu Yönetimi
Difficult Airway Management in Osmed Syndrome
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Rüştü Köse
doi: 10.5152/TJAR.2014.19971  Sayfalar 368 - 369
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin