Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (5)
Cilt: 42  Sayı: 5 - Ekim 2014
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Laringeal Maske ve Endotrakeal Tüp Kaf Basıncının Uygun Şişirilmesinde Anestezist Deneyimi
The Professional Experience of Anaesthesiologists in Proper Inflation of Laryngeal Mask and Endotracheal Tube Cuff
Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Gökhan Pehlivan, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2014.87487  Sayfalar 234 - 238

2.
Kardiyopulmoner Bypass Geçiren Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Erken Dönemde Belirlenmesinde İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in Değeri
Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass
Muhammed Bayram, Mehmet Ezelsoy, Emrah Usta, Kerem Oral, Ayten Saraçoğlu, Zehra Bayramoğlu, Özgür Yıldırım
doi: 10.5152/TJAR.2014.65668  Sayfalar 239 - 244

3.
Koroner Arter Cerrahisi Geçirecek Olgularda Anestezi İndüksiyonu Sırasında Yüksek Doz Roküronyumun QTc İntervali Üzerine Etkileri
Effects of High-Dose Rocuronium on the QTc Interval During Anaesthesia Induction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Doğuş Ağdanlı, Tülün Öztürk, Ozan Ütük, Gönül Tezcan Keleş
doi: 10.5152/TJAR.2014.64326  Sayfalar 245 - 250

4.
Endotrakeal Entübasyonda LMA CTrach ve Video Laringoskop Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of LMA CTrach and Video Laryngoscope in Endotracheal Intubation
Nevzat Gümüş, Ahmet Dilek, Fatma Ülger, Ersin Köksal, Erhan Çetin Çetinoğlu, Fatih Özkan, Fuat Güldoğuş
doi: 10.5152/TJAR.2014.58815  Sayfalar 251 - 256

5.
Tek Taraflı İnguinal Herni Ameliyatlarında Spinal Anestezi ile Paravertebral Bloğun Karşılaştırılması
Comparison of Spinal Anaesthesia and Paravertebral Block in Unilateral Inguinal Hernia Repair
Canan Tülay Işıl, Ayşe Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, Rıza Gürhan Işıl
doi: 10.5152/TJAR.2014.75508  Sayfalar 257 - 263

6.
Doğum Analjezisi İçin İki Farklı Yöntem ile Uygulanan Hasta Kontrollü Remifentanilin (Bolus ve Bolus+İnfüzyon) İntramüsküler Meperidin ile Karşılaştırılması
The Comparison of Patient-Controlled Remifentanil Administered by Two Different Protocols (Bolus and Bolus+Infusion) and Intramuscular Meperidine for Labor Analgesia
Süleyman Güneş, Mediha Türktan, Ümran Küçükgöz Güleç, Zehra Hatipoğlu, Hakkı Ünlügenç, Geylan Işık
doi: 10.5152/TJAR.2014.77045  Sayfalar 264 - 269

OLGU SUNUMU
7.
Bir Kateter Komplikasyonu: Ven Perforasyonu ve Akciğer Hasarı
A Venous Catheter Complication: Venous Perforation and Lung Injury
Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Seda Özen Sunal, Ayşe Gül Çevik
doi: 10.5152/TJAR.2014.64325  Sayfalar 270 - 272

8.
Epidural Kateterden Yanlışlıkla Neostigmin-Atropin Karışımı Uyguladık
Inadvertent Administration of Neostigmine-Atropine Mixture from Epidural Catheter
Demet Yüksel Yıldırım, Feray Gürsoy
doi: 10.5152/TJAR.2014.92300  Sayfalar 273 - 276

9.
Çoklu Kot Fraktürlü Bir Olguda Kosta Fiksasyonu ile Yoğun Bakımda Kalma Süresinin Kısalması
The Decrease of the Duration of Stay in the ICU with Rib Fixation in a Case of Multiple Rib Fracture
Aykut Sarıtaş, Gökhan Güneren, Pelin Uzun Sarıtaş, Seyit Ali Kızılkaya, Cengiz Ugış
doi: 10.5152/TJAR.2014.67044  Sayfalar 277 - 279

10.
Parkinson Hastalığı ve Spinal Anestezi
Parkinson’s Disease and Spinal Anaesthesia
Eylem Oğuz, İbrahim Öztürk, Derya Özkan, Jülide Ergil, Gözde Bumin Aydın
doi: 10.5152/TJAR.2014.47135  Sayfalar 280 - 282

11.
Ameliyat Sonrası Ani Hipotansiyonla Ortaya Çıkan Rölatif Adrenal Yetersizlik
Postoperative Sudden Hypotension Due to Relative Adrenal Insufficiency
Birsen Doğu, Hafize Öksüz, Nimet Şenoğlu, Cengizhan Yavuz, Gökçe Gişi
doi: 10.5152/TJAR.2014.33254  Sayfalar 283 - 287

12.
Olanzapine Bağlı Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom
Olanzapine-Induced Malignant Neuroleptic Syndrome
Tuba Berra Sarıtaş, Barış Çankaya, Alper Yosunkaya
doi: 10.5152/TJAR.2014.46704  Sayfalar 288 - 291

EDITÖRE MEKTUP
13.
Konjenital Ağrı Duyarsızlığı Sendromunda Bispektral İndeks Rehberliğinde Sedasyon Uygulaması
Bispectral Index Guided Sedation in Congenital Pain Insensitivity Syndrome
Alper Kılıçaslan, Funda Gök, Eray Yaşar, Ali Başdemirci, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.07269  Sayfalar 292 - 293
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin