Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (4)
Cilt: 42  Sayı: 4 - Ağustos 2014
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Koroner Baypas Ameliyatları Sonrası Erken Dönemde Yoğun Bakıma Yeniden Yatış
Readmission To Intensive Care Unit After Coronary Bypass Operations in the Short Term
Funda Gümüş, Adil Polat, Abdülkadir Yektaş, Vedat Erentuğ, Ayşin Alagöl
doi: 10.5152/TJAR.2014.99815  Sayfalar 162 - 169

2.
‘Weaning’ Modeli Olarak Basınç Destekli (PSV) ve Volüm Destekli (VSV) Ventilasyon Modellerinin Karşılaştırması
The Comparison of Pressure (PSV) and Volume Support Ventilation (VSV) as a ‘Weaning’ Mode
Nurcan Kızılcık Sancar, Perihan Ergin Özcan, Evren Şentürk, Çiğdem Selek, Nahit Çakar
doi: 10.5152/TJAR.2014.61687  Sayfalar 170 - 175

3.
Obstetrik Hastalarda Bölgesel Anestezi Tercihini Etkileyen Faktörler: Anket Çalışması
Factors Influencing the Preference of Regional Anaesthesia in the Obstetric Population: A Survey Study
Pelin Karaaslan, Coşkun Aydın, Tarık Aksu
doi: 10.5152/TJAR.2014.48303  Sayfalar 176 - 181

4.
Normal ve Zor Havayolu Simülasyonlarında C-MAC D-Blade, Konvansiyonel C-MAC ve Macintosh Laringoskopların Karşılaştırılması
Comparison of the C-MAC D-Blade, Conventional C-MAC, and Macintosh Laryngoscopes in Simulated Easy and Difficult Airways
Alper Kılıcaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5152/TJAR.2014.59672  Sayfalar 182 - 189

5.
Spinal Anestezi ve Perioperatif Anksiyete
Spinal Anaesthesia and Perioperative Anxiety
Tarkan Mıngır, Zekeriya Ervatan, Namigar Turgut
doi: 10.5152/TJAR.2014.99705  Sayfalar 190 - 195

6.
Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarındaki Tutum ve Davranışları: Bir Anket Çalışması
The Attitudes and Behaviors of Anaesthesiology and Reanimation Specialists in Anaesthesia Care Applications Outside the Operating Room in Turkey: A Survey Investigation
Mehmet Yıldız, Leyla İyilikçi, Seden Duru, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2014.48344  Sayfalar 196 - 213

OLGU SUNUMU
7.
İnfant Bir Hastada Başarısız Videolaringoskop ile Entübasyondaki Zor Hava Yolu Yönetimi
Management of Difficult Airway in a Failed Intubation with Videolaryngoscopy in an Infant Patient
Alparslan Kuş, Derya Berk, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
doi: 10.5152/TJAR.2014.65365  Sayfalar 214 - 216

8.
Herediter Anjiyoödemli Hastaya Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Management of a Patient with Hereditary Angioedema
Mediha Türktan, Ersel Güleç, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz, Mustafa Yılmaz, Yasemin Güneş
doi: 10.5152/TJAR.2014.44712  Sayfalar 217 - 219

9.
Postentübasyon Granülomunun Jet Ventilasyon Altında Cerrahi Eksizyonu
Surgical Excision of Postintubation Granuloma Under Jet Ventilation
Demet Altun, Eren Yılmaz, Bora Başaran, Emre Çamcı
doi: 10.5152/TJAR.2014.16362  Sayfalar 220 - 222

10.
Kalıtsal Methemoglobinemide Preoperatif Anestezi Değerlendirilmesinin Rolü
The Role of Preoperative Evaluation for Congenital Methemoglobinemia
Alparslan Kuş, Derya Berk, Tülay Hoşten, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
doi: 10.5152/TJAR.2014.82335  Sayfalar 223 - 226

11.
Glanzmann Trombastenili Olguda Tromboelastografi Eşliğinde Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management with Thromboelastography in a Patient with Glanzmann Thrombasthenia
Ahmet Topal, Alper Kilicaslan, Atilla Erol, Barış Çankaya, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.69077  Sayfalar 227 - 229

12.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Adenotonsillektomide Anestezi Uygulaması
Anaesthetic Management in Obstructive Sleep Apnea Syndrome for Adenotonsillectomy
Mukadder Şanlı, Yüksel Toplu, Ülkü Özgül, Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş
doi: 10.5152/TJAR.2014.45822  Sayfalar 230 - 232

EDITÖRE MEKTUP
13.
E-Öğrenim İçin Henüz Hakem Değerlendirmesi Yapılmamaktadır
E-Learning Materials are not yet Subject to Peer Review
Tülay Özkan Seyhan, Mukadder Orhan Sungur
doi: 10.5152/TJAR.2014.70894  Sayfa 233
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin