Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - Haziran 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Eritrosit Transfüzyonunda Doku Oksijenlenmesini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Tissue Oxygenation in Erythrocyte Transfusions
Güçlü Aykut, Koray Yürük, Can İnce
doi: 10.5152/TJAR.2014.112014  Sayfalar 111 - 116

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Supratentoryal Kitlelerde Cerrahi Sırasında BIS Kullanımının Anestetik Ajan Tüketimi, Hemodinami Ve Derlenme Süresine Etkileri
The Effect of the BIS Usage on The Anaesthetic Agent Consumption, Hemodynamics and Recovery Time in The Supratentorial Mass Surgery
İclal Karaca, Fatma Eren Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Güniz Meyancı Köksal, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2014.24892  Sayfalar 117 - 122

3.
Flurbiprofenin LMA- Proseal Uygulaması Sonrası Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Ses Kısıklığı Üzerine Etkisi: Randomize Klinik Çalışma
The Effect of Flurbiprofen on Postoperative Sore Throat and Hoarseness After LMA-ProSeal Insertion: A Randomised, Clinical Trial
Neslihan Uztüre, Ferdi Menda, Sevgi Bilgen, Özgül Keskin, Sibel Temur, Özge Köner
doi: 10.5152/TJAR.2014.35693  Sayfalar 123 - 127

4.
Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri: Son On Yılın Retrospektif Analizi
Anaesthesia Techniques for Caesarean Operations: Retrospective Analysis of Last Decade
Mehmet Aksoy, Ayşe Nur Aksoy, Ayşenur Dostbil, Mine Gürsaç Çelik, Ali Ahıskalıoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.80774  Sayfalar 128 - 132

5.
Kalça Protezi Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Anesthesia Techniques for Hip Replacement Operations
Murat Koç, Özlem Saçan, Mehmet Gamlı, Vildan Taşpınar, Aysun Postacı, Emel Fikir, Bayazit Dikmen
doi: 10.5152/TJAR.2014.07108  Sayfalar 133 - 139

6.
Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Evaluating the Readibility of Informed Consent Forms Available Before Anaesthesia: A Comparative Study
Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Elvan Öçmen, Gözde Altuntaş, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Ali Günerli
doi: 10.5152/TJAR.2014.94547  Sayfalar 140 - 144

OLGU SUNUMU
7.
Erken Gebelik Döneminde Elektrokonvulsif Tedavide Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management in Electroconvulsive Therapy During Early Pregnancy
Ülkü Özgül, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Feray Erdil, Zekine Begeç, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2014.73645  Sayfalar 145 - 147

8.
Plasenta Akreta Nedeniyle Sezaryen ve Histerektomi Yapılan Gebede Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması
Combined Spinal Epidural Anesthesia for Cesarean Section and Hysterectomy in a Parturient with Placenta Accreta
Tülay Özkan Seyhan, Mukadder Orhan Sungur, İpek Edipoğlu, Ercan Baştu
doi: 10.5152/TJAR.2014.59389  Sayfalar 148 - 150

9.
C/S Sonrası Spinal Anesteziye Bağlı Gelişen Altıncı Kraniyal Sinir Paralizisi
Unilateral Sixth Cranial Nerve Palsy Following C/S as a Complication of Spinal Anaesthesia
Barış Adaklı, Enver Özgencil, Gülen Nevin Özünlü, Refiye Selin Aybar, Asuman Uysalel
doi: 10.5152/TJAR.2014.52724  Sayfalar 151 - 153

10.
Griscelli Sendromlu Çocukta Femur Kırığı Sonrası Gelişen Akut Faz Reaksiyonu
Acute Phase Reaction after Femur Fracture in a Child with Griscelli Syndrome
İrfan Güngör, Akif Muhtar Öztürk, Kadir Kaya, Hülya Çelebi, Bahadır Kösem
doi: 10.5152/TJAR.2014.08769  Sayfalar 154 - 157

EDITÖRE MEKTUP
11.
Zor Laringeal Maske Yönetimi
Difficult Laryngeal Mask Management
Aslı Demir, Eymen Gazel, Onur Açıkgöz, Ümit Karadeniz
doi: 10.5152/TJAR.2014.05945  Sayfalar 158 - 159
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
Mallampati ‘Sıfır’ Havayolu: Çok Kolay mı, Değil mi?
Mallampati 'Zero' Airway: Extremely Easy or Not?
Nesil Coşkunfırat, Neval Boztuğ Uz
doi: 10.5152/TJAR.2014.71602  Sayfalar 160 - 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin