Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (2)
Cilt: 42  Sayı: 2 - Nisan 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Perioperatif Hemodinamik Optimizasyon
Perioperative Haemodynamic Optimisation
Hollmann D. Aya, Maurizio Cecconi, Andrew Rhodes
doi: 10.5152/TJAR.2014.2220141  Sayfalar 56 - 65

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Kocaeli Üniversitesi ameliyathanesi postoperatif hipotermi insidansı araştırması
Survey on postoperative hypotermia incidence in operating theatres of Kocaeli University
Can Aksu, Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
doi: 10.5152/TJAR.2014.15010  Sayfalar 66 - 70

3.
Sezaryen Olgularında Anestezi Yöntemlerinin Günlük Yaşamsal Aktivitelere Dönüş Üzerine Etkileri
Effect of Anaesthesia Methods for Regaining Daily Life Activities in Cesarean Patients
Canan Gürsoy, Gülay Ok, Demet Aydın, Erhan Eser, Koray Erbüyün, İdil Tekin, Yeşim Baytur, Yıldız Uyar
doi: 10.5152/TJAR.2014.96630  Sayfalar 71 - 79

4.
Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Analjezi: %0,25 Levobupivakainin Preinsizyonal ve İntraperitoneal İnfiltrasyonunun Analjezik Etkisi - Randomize Prospektif Çift-Kör Plasebo-Kontrollü Çalışma
Post-Laparoscopic Cholecystectomy Pain: Effects of Preincisional Infiltration and Intraperitoneal Levobupivacaine 0,25% on Pain Control - a Randomized Prospective Double-Blinded Placebo-Controlled Trial
Yücel Karaman, Eyüp Kebapçı, Mehmet Görgün, Yalçın Güvenli, Zeki Tekgül
doi: 10.5152/TJAR.2014.06025  Sayfalar 80 - 85

5.
Kraniotomi Sonrası Trakeal Ekstübasyona Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmololün Etkisi
Effects of Esmolol on the Prevention of Haemodynamic Responses to Tracheal Extubation after Craniotomy Operations
Murat Alp Alkaya, Kemal Tolga Saraçoğlu, Gökhan Pehlivan, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2013.57  Sayfalar 86 - 90

6.
Mekanik Ventilasyondan Weaning Sürecinde T-parçası ile Otomatik Tüp Kompansasyonu (OTK) Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Automatic Tube Compensation (ATC) and T-piece During Weaning
Çiğdem Selek, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Evren Şentürk, İbrahim Özkan Akıncı, Nahit Çakar
doi: 10.5152/TJAR.2014.95967  Sayfalar 91 - 95

OLGU SUNUMU
7.
Uzun Süreli Parenteral Beslenme Sonrası Gelişen Wernicke Ensefalopatisi
Wernicke’s Encephalopathy After Longterm Feeding with Parenteral Nutrition
Zeynep Nur Akçaboy, Hatice Yağmurdur, Ramazan Baldemir, Nevzat Mehmet Mutlu, Bayezit Dikmen
doi: 10.5152/TJAR.2014.93695  Sayfalar 96 - 99

8.
Guillain-Barré Sendromu ve Human Immunodeficiency Virüs: Olgu Sunumu
Guillain-Barré Syndrome and Human Immunodeficiency Virus: A Case Report
Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Emel Yılmaz, Şöhret Ferda Kahveci, Oya Kutlay
doi: 10.5152/TJAR.2013.51  Sayfalar 100 - 102

9.
Limb-Girdle Müsküler Distrofi’li Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of a Child with Limb-Girdle Muscular Dystrophy
Gamze Sarkılar, Aydın Mermer, Melike Yücekul, Bedia Mine Çeken, Celalettin Altun, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.52  Sayfalar 103 - 105

10.
Olgu Sunumu: Düşük Doz Lidokain Konvülziyon Yapar mı?
Case Report: Does Low Dose Lidocaine Cause Convulsions?
Meltem Ayas, Berrin Işık
doi: 10.5152/TJAR.2014.21043  Sayfalar 106 - 108

EDITÖRE MEKTUP
11.
Anterior Lomber Pleksus Bloğuyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison Parasacral and Posterior Sciatic Nerve Blocks Combined Anterior Lumbar Plexus Block
Saffet Karaca
doi: 10.5152/TJAR.2014.53315  Sayfa 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin