Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (6)
Cilt: 41  Sayı: 6 - Aralık 2013
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Yüksek Riskli Cerrahide Sonucu İyileştirebilir miyiz?
Can we Improve Outcome in High Risk Surgery?
Andras Mikor, Zsolt Molnar
doi: 10.5152/TJAR.2013.1630  Sayfalar 191 - 194

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Perkütan Hepatik Hidatik Kist Drenajında Sedasyon için Deksmedetomidin ve Midazolamın Karşılaştırılması
Comparison of Dexmedetomidine and Midazolam in Sedation for Percutaneous Hepatic Hydatid Cyst Drainage
Emine Nilgün Bavullu, Esra Aksoy, Ruslan Abdullayev, Nermin Göğüş, Doğan Dede
doi: 10.5152/TJAR.2013.40  Sayfalar 195 - 199

3.
Normal ve Serebral Palsili Çocuklarda Farklı Soluk Sonu Desfluran Konsantrasyonlarının Bispektral İndeks Değerlerine Etkisi
The Effect of Different End-tidal Desflurane Concentrations on Bispectral Index Values in Normal Children and Children with Cerebral Palsy
Aysun Ankay Yılbaş, Banu Ayhan, Seda Banu Akıncı, Fatma Sarıcaoğlu, Ülkü Aypar
doi: 10.5152/TJAR.2013.33  Sayfalar 200 - 205

4.
Remifentanil ve Deksmedetomidin İnfüzyonunun Hemodinamik Parametreler ve Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Remifentanyl and Dexmedetomidine Infusions on Haemodynamic Parameters and Thyroid Hormones
Bengü Özütürk, Ayşın Ersoy, Aysel Altan, Levent Mehmet Uygur
doi: 10.5152/TJAR.2013.39  Sayfalar 206 - 210

5.
Desfluran Anestezisi Uygulanan Kalp Hastalarında Bispektral İndeks ve Nöromüsküler Blok Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenme Üzerine Etkileri
The Effects of Bispectral Index and Neuromuscular Block Monitoring on Depth of Anaesthesia and Recovery in the Cardiac Patients Under Desflurane Anaesthesia
Ayşe Payas, Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.48  Sayfalar 211 - 215

6.
Erken Uyarı Skorlama Sistemi ile Hemşirelik Rehberi Uygulamalarının Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesinde Değerlendirilmesi
Post-Surgical Operation Care by Application of an Early Warning Scoring System and Nursing Guidance
Berrin Pazar, Ayla Yava
doi: 10.5152/TJAR.2013.37  Sayfalar 216 - 222

OLGU SUNUMU
7.
Ventricular Asist Device Çıkarılması Sırasında Kalp Debisi ve Transözofageal Ekokardiyografi Monitörizasyonu
Monitoring Cardiac Output and Transesophageal Echocardiography During Removal of a Ventricular Assist Device
Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Bahar Aydınlı, Murat Taş, Özcan Erdemli
doi: 10.5152/TJAR.2013.42  Sayfalar 223 - 225

8.
Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) Meyvesi ile İlişkili Antikolinerjik Toksik Sendrom: Bir Olgu Sunumu
Atropa Bellodonna Fruit (Deadly Nightshade) Related Anticholinergic Toxic Syndrome: A Case Report
Abdullah Demirhan, Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsa Yıldız, Tanzer Korkmaz, Murat Bilgi, Akcan Akkaya, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.43  Sayfalar 226 - 228

9.
Tianeptin Bağımlılığında Kültürel Etkileşimin Rolü ve Farklı Uygulama Yöntemleri
Role of Cultural Interaction in Tianeptine Abuse and Different Application Methods
Ahmet Şen, Gökhan İlhan, Yakup Tomak, Başar Erdivanlı, Tahir Ersöz, Murat Şaban Ergene
doi: 10.5152/TJAR.2013.25  Sayfalar 229 - 231

10.
Maksillofasiyal Kırık Cerrahisinde Submental Orotrakeal Entübasyon: İki Olgu
Submental Orotracheal Intubation in Maxillofacial Fracture Surgery: Report of Two Cases
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Furkan Erol Karabekmez, Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Hakan Bayır, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.50  Sayfalar 232 - 234

11.
KONU DİZİNİ
SUBJECT INDEX

Sayfalar 235 - 237
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
YAZAR DİZİNİ
AUTHOR INDEX

Sayfalar 238 - 239
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
HAKEM LİSTESİ
REVIEWER LIST

Sayfa 240
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin