Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (5)
Cilt: 41  Sayı: 5 - Ekim 2013
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Perioperatif Hasta Sıcaklık Takibi ve Isıtılması: Anket Çalışması
Perioperative Patient Temperature Monitoring and Warming: A Survey Study
Güniz Meyancı Köksal, Yalım Dikmen, Tuğhan Utku, Birsel Ekici, Emre Erbabacan, Fatma Alkan, Hatice Akarçay, Esra Sultan Karabulut, Çiğdem Tütüncü, Fatiş Altındaş
doi: 10.5152/TJAR.2013.63  Sayfalar 149 - 155

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Kontrollü Hipotansif Anestezide Uygulanan Deksmedetomidin ve Esmololün Klinik ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison Of The Effects Of Esmolol And Dexmedetomidine On The Clinic And Cost For The Controlled Hypotensive Anaesthesia
Zeynel Abidin Erbesler, Nurten Bakan, Gülşah Yılmaz Karaören, Muhammet Ali Erkmen
doi: 10.5152/TJAR.2013.36  Sayfalar 156 - 161

3.
İzole Ön Kol Tekniği Kullanımında Farklı Rokuronyum Konsantrasyonlarının Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effect of Different Concentrations of Rocuronium on Injection Pain and Haemodynamics Using Isolated Forearm Technique
Emre Erbabacan, Güniz Meyancı Köksal, Çiğdem Ayşe Tütüncü, Birsel Ekici, Yusuf Tunalı, Güner Kaya, Özden Öz Calay, Fatiş Altindaş
doi: 10.5152/TJAR.2013.35  Sayfalar 162 - 166

4.
Anestezistlerin Anatomik Landmark Yöntemi İle İnternal Juguler Veni Bulabilme Becerisinin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi: Sağ ve Sol Fark Eder mi?
Assessment of the Ability of Anaesthetists to Locate the Internal Jugular Vein by the Anatomic Landmark Technique with Ultrasonography: Right or Left, Does it Make any Difference?
Jülide Ergil, Mustafa Özmen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Haluk Gümüş
doi: 10.5152/TJAR.2013.34  Sayfalar 167 - 170

5.
Lomber Pleksus Bloğuyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Parasacral and Posterior Sciatic Nerve Blocks Combined with Lumbar Plexus Block
Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya
doi: 10.5152/TJAR.2013.47  Sayfalar 171 - 174

OLGU SUNUMU
6.
İdiyopatik Trombositopenik Purpura’lı Gebede Sezaryen İçin Anestezi
Anaesthesia for Caesarean Section of Pregnant Women with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
Şule Özbilgin, Bahar Kuvaki Balkan, Belkıs Şaşmaz
doi: 10.5152/TJAR.2013.21  Sayfalar 175 - 177

7.
Gebelik Sırasında Akut Tip B Aort Diseksiyonu Gelişen Olguda Sezaryen İçin Anestezi Yaklaşımı
Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection
Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş, Taylan Şahin, Ülkü Özgül, Mukadder Şanlı, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
doi: 10.5152/TJAR.2013.27  Sayfalar 178 - 181

8.
Serviko-Oksipital fiksatörlü ön kol yaralanması olan hastada uyanık fiberoptik entübasyon
Fiberoptic awake intubation in a patient with Cervico-Oksiptal fixator
Akcan Akkaya, İsa Yıldız, Abdullah Demirhan, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.22  Sayfalar 182 - 184

9.
Dev Kistik Higromalı Yenidoğan ve Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of a Neonate with Giant Cystic Hygroma
Emin Silay, İsmail Coşkuner, Hüseyin Yıldız, Vedat Bakan, Halit Baykan, Nimet Şenoğlu, Hafize Öksüz
doi: 10.5152/TJAR.2013.24  Sayfalar 185 - 187

DIĞER
10.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Önlenmesi Rehberi
Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation Practice Guideline for Prevention of Unintentional Perioperative Hypothermia

doi: 10.5152/TJAR.2013.64  Sayfalar 188 - 190
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin