Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (4)
Cilt: 41  Sayı: 4 - Ağustos 2013
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Anesteziyoloji ve E-Öğrenim
E-Learning and Anaesthesiology
Zuhal Aykaç
doi: 10.5152/TJAR.2013.53  Sayfalar 106 - 110 (1484 kere görüntülendi)

DENEYSEL ARAŞTIRMA
2.
Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler
Day vs. Night Administration of Isoflurane Affects Plasma Melatonin Levels in Rats
Füsun Özkaya, Elvan Öçmen, Pınar Akan, Özlem Calan, Özgür Özel, Sibel Ergürz, Ali Günerli, Ali Necati Gökmen
doi: 10.5152/TJAR.2013.38  Sayfalar 111 - 114 (1268 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Obstrüktif Uyku Apnesi Tarama Testi Olarak Kullanılan STOP-Bang Testinin Türk Popülasyonunda Geçerliliğinin Saptanması
Validation of the STOP-Bang Questionnaire: an Obstructive Sleep Apnoea Screening Tool in Turkish Population
H. Volkan Acar, Abdulaziz Kaya, Fatih Yücel, Murat Erdem, Solmaz Eruyar Günal, Fuat Özgen, Bayazit Dikmen
doi: 10.5152/TJAR.2013.46  Sayfalar 115 - 120 (1377 kere görüntülendi)

4.
Adduktor Spastisitede Obturator Sinir Blokajı: Periferik Nörostimülatör Tekniği ile Ultrasonografi Tekniğinin Karşılaştırılması
Obturator Nerve Block in Adductor Spasticity: Comparison of Peripheral Nerve Stimulator and Ultrasonography Techniques
Nazan Has Selmi, Şükran Şahin, Alp Gurbet, Gürkan Türker, Sibel Kul, Ali Anıl, Emine Karaman
doi: 10.5152/TJAR.2013.49  Sayfalar 121 - 125 (2049 kere görüntülendi)

5.
Elektif Sezaryen Ameliyatlarında İntratekal İzobarik Levobupivakain İle Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Karşılaştırılması
The Comparison of the Intrathecal Isobaric Levobupivacaine and Hyperbaric Bupivacaine at Elective Caesarean Operation
Ayeddin Akgün, Gülçin Aran, Murat Aksun, Uğur Özgürbüz, Lale Koroğlu, Tayfun Adanır, Aynur Atay, Senem Girgin, Nagihan Karahan
doi: 10.5152/TJAR.2013.45  Sayfalar 126 - 130 (1438 kere görüntülendi)

6.
Sezaryende Ketamin: Propofol Kombinasyonu (Ketofol) ile Anestezi İndüksiyonu
Anaesthesia Induction with Ketamine: Propofol Combination (Ketofol) in Caesarean Delivery
Gülay Erdoğan Kayhan, Hüseyin İlksen Toprak, Abdulvahap Aslan, Yusuf Ziya Çolak, Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
doi: 10.5152/TJAR.2013.28  Sayfalar 131 - 136 (1921 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Sağlık Çalışanında Yoğun Bakım Kaynaklı Acinetobacter Tonsiliti
A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit
Achmet Ali, Cihan Can Cangir, Ayşin Ersoy, Namigar Turgut
doi: 10.5152/TJAR.2013.23  Sayfalar 137 - 138 (1320 kere görüntülendi)

8.
Tip-1 Glutarik Asidürisi Olan Temporal Tümör Rezeksiyonu Uygulanan Bir Hastada Anestezi Deneyimimiz
The Anaesthetic Management of Temporal Tumour Resection in a Patient with Type 1 Glutaric Aciduria
Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl, Yusuf Tunalı, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Fatiş Altındaş, Ercüment Yentür
doi: 10.5152/TJAR.2013.20  Sayfalar 139 - 141 (1457 kere görüntülendi)

9.
Postspinal Baş Ağrısı Sonrası Gelişen ve Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu
Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome after Post-dural Puncture Headache
Neslin Şahin, Jale Maral, Esin Çelik, Aynur Solak, Berhan Genç, Sena Kalaycıoğlu, Nalan Bilgiç, Serkan Gür
doi: 10.5152/TJAR.2013.29  Sayfalar 142 - 145 (2226 kere görüntülendi)

10.
Akciğer Herniasyonu Olan Bir Hastada Spinal Anestezi ile Gerçekleştirilen Lomber Laminektomi: Olgu Sunumu
Spinal Anaesthesia for Lumbar Laminectomy in a Patient with Pulmonary Hernia: Case Report
Mehmet Anıl Süzer, Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Burak Eşkin, Bülent Atik, Ceyda Çaparlar, Kubilay Murat Özdener
doi: 10.5152/TJAR.2013.19  Sayfalar 146 - 148 (1440 kere görüntülendi)