Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (3)
Cilt: 41  Sayı: 3 - Haziran 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Yalım Dikmen
Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Kısa Süreli Cerrahi Girişimlerde Supreme LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA’nın Erişkin Hastalarda Karşılaştırılması
Comparison of Supreme LMA, Proseal LMA and Cobra PLA in Adult Patients Undergoing Minor Surgery
Achmet Ali, Aygen Türkmen, Mazlum Kaya, Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan
doi: 10.5152/TJAR.2013.26  Sayfalar 70 - 74

3.
Elektif Laparotomi Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisinde Preemptif Deksketoprofenin Analjezik Etkinliği
Analgesic Efficacy of Pre-emptive Dexketoprofen on Postoperative Pain after Elective Laparotomy
Aslı Güler Kadıoğlu, Gürkan Türker, Alp Gurbet, Abdurrahman Demirci, İhsan Hülagü
doi: 10.5152/TJAR.2013.30  Sayfalar 75 - 79

4.
Fentanile Bağlı Olarak Görülen Öksürüğe Deksmedetomidinin Etkisi
Effect of Dexmedetomidine in Cough Produced by Fentanyl
Ruslan Abdullayev, Erkan Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Hamid Civan Tiryaki, Emine Nilgün Bavullu, Nermin Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2013.10  Sayfalar 80 - 83

5.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yapılan Cerrahi ve Perkütan Trakeostomilerin Komplikasyonlar Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Complications of Surgical and Percutaneous Tracheostomies in Intensive Care Unit
Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, İsmail Önder Uysal, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.31  Sayfalar 84 - 87

6.
Skolyoz Cerrahisinde Anestezi
Anaesthesia for Scoliosis Surgery
Yavuz Gürkan, Ahmet Eroğlu, Ebru Kelsaka, Hüsnü Kürşad, Aysun Yılmazlar
doi: 10.5152/TJAR.2013.32  Sayfalar 88 - 97

OLGU SUNUMU
7.
Anaesthetic Management of Laparoscopic Surgery in Prune-Belly Syndrome: Report of Two Cases
Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Prune-Belly Sendromunda Anestezi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Naim Ediz, Saliha Berber, Cafer Mutlu Sarıkaş
doi: 10.5152/TJAR.2013.17  Sayfalar 98 - 100

8.
Morquio Sendromu: Olgu Sunumu
Morquio Syndrome: Case Report
Ayşe Nur Yeksan, Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Ercüment Yentür, Ali Kafadar, Hakan Hanımoğlu, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2013.13  Sayfalar 101 - 103

9.
Spinal Anestezi Sonrası Katastrofik Nörolojik Komplikasyon: İntraserebral Hematom
A Catastrophic Neurologic Complication Following Spinal Anaesthesia: Intracerebral Haematoma
Serbülent Gökhan Beyaz, Tolga Ergönenç, Fikret Bayar, Ali Fuat Erdem
doi: 10.5152/TJAR.2013.18  Sayfalar 104 - 105