Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (2)
Cilt: 41  Sayı: 2 - Nisan 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Yalım Dikmen
Sayfa I

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Propofol’ün Sıcaklık ve pH Değişiminin Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisi
Influence of Temperature and pH Changes on Propofol Injection Pain
Aslı Demir, Bahar Aydınlı, Büşra Tezcan, Perihan Uçar, Eslem İnce, Derya Öztuna, Aslı Dönmez, Özcan Erdemli
doi: 10.5152/TJAR.2013.09  Sayfalar 34 - 37

3.
Preemptif Uygulanan Ketamin ve Gabapentinin Volatil Ajan Tüketimine, Postoperatif Analjezi Gereksinimine ve Kronik Ağrıya Etkileri
The Effects of Preemptive Ketamine and Gabapentin on Volatile Agent Consumption, Postoperative Analgesic Requirement and Chronic Pain
Tuna Çelebi, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Burcu Üstün, Emre Üstün, Haydar Şahinoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.10  Sayfalar 38 - 43

4.
Preoperatif Bilgilendirme Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin State-Trait Anxiety Inventory Test ile Karşılaştırılması
Comparison of Preoperative and Postoperative Anxiety Levels with State-Trait Anxiety Inventory Test in Preoperatively Informed Patients
Ayşe Taşdemir, Arzum Erakgun, Mustafa Nuri Deniz, Agah Çertuğ
doi: 10.5152/TJAR.2013.11  Sayfalar 44 - 49

5.
On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Cerrahisinde Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Kardiyoprotektif Etkileri
The Cardioprotective Effects of Total Intravenous Anaesthesia and Inhalation Anaesthesia During On-Pump Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery
Bahar Sarıdoğar, Ayşe Baysal, Ömer Şavluk, Mevlud Doğukan, Tuncer Koçak
doi: 10.5152/TJAR.2013.12  Sayfalar 50 - 58

OLGU SUNUMU
6.
Wilms Tümörü Cerrahisinde Epidural Analjezi Uygulaması: Olgu Sunumu
Epidural Analgesia in the Surgery of Wilms’ Tumour: A Case Report
Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Müge Coşkun Çelik, İnci Paksoy, Aslıhan Tuğ, Burcu Çığşar
doi: 10.5152/TJAR.2013.13  Sayfalar 59 - 61

7.
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ve Duodenal Atrezili Yeni Doğanda Spinal Anestezi
Spinal Anaesthesia in a Neonate with Hypoplastic Left Heart Syndrome and Duodenal Atresia
Ayse Cigdem Tütüncü, Güner Kaya, Fatiş Altıntaş
doi: 10.5152/TJAR.2013.14  Sayfalar 62 - 64

8.
Ameliyathane Dışı Anestezi: Gebe Hastalarda Deneyimlerimiz (10 Olgu)
Remote Location Anesthesia: Our Experince in Pregnant Patients (10 cases)
Leyla İyilikçi, Canan İkiz, Esma Adıyaman, Erol Gökel, Ali Günerli
doi: 10.5152/TJAR.2013.15  Sayfalar 65 - 67

9.
Maraş Otu Kullanan Hastadaki Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Experience From a Patient Using Maras Powder
Sema Şanal Baş, Onur Özlü
doi: 10.5152/TJAR.2013.16  Sayfalar 68 - 69