Turk J Anaesthesiol Reanim: 41 (1)
Cilt: 41  Sayı: 1 - Şubat 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Yalım Dikmen
Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Meperidin veya Morfin ile İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarının Karşılaştırılması
The Comparison of Intravenous Patient Controlled Analgesia with Meperidine or Morphine for Pain Management after Thoracotomy
Gönül Sağıroğlu, Osman Gazi Kiraz, Ayşe Baysal, Tamer Sağıroğlu, Elif Çopuroğlu, Burhan Meydan, Volkan Yüksel, Ahmet Coşkun Özdemir, Serhat Hüseyin
doi: 10.5152/TJAR.2013.1  Sayfalar 1 - 6

3.
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması
Investigation of the Burnout Syndrome Among the Eastern Mediterranean Region Anaesthesiologists
Sevgi Beyhan, Yasemin Güneş, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz
doi: 10.5152/TJAR.2013.2  Sayfalar 7 - 13

4.
Timpanoplasti ve Timpanomasteidektomi Ameliyatlarında Deksmedetomidin ve Remifentanil’in Hemodinami, Uyanma ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Dexmedetomidine and Remifentanyl on Haemodynamics, Awakening and Recovery in Tympanoplasty and Tympanomasteidectomy
Şaziye Ebru Adıgüzel, Öznur Şen, Gülay Özkaya, Gülşen Bican
doi: 10.5152/TJAR.2013.3  Sayfalar 14 - 17

5.
Pregabalinin Aksiller Blok Sonrası Analjeziye Etkisi
Effects of Pregabalin on Postoperative Analgesia after Axillary Block
Özden Pürcü, Belgin Yavaşcaoğlu, Fatma Nur Kaya, Alp Gurbet, Suat Türkcan, Gültekin Orhan
doi: 10.5152/TJAR.2013.4  Sayfalar 18 - 23

OLGU SUNUMU
6.
Spinal Anesteziyi Takiben Gelişen Abdusens Sinir Paralizisi
Abducens Nerve Paralysis Following Spinal Anesthesia
Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu, Murtaza Çakır, Zeynep Çakır
doi: 10.5152/TJAR.2013.5  Sayfalar 24 - 26

7.
Mastositozlu Yanık Hastası Çocuğa Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Approach to Burned Child with Mastocytosis
Zeliha Korkmaz Dişli, Ayşe Heves Karagöz, Turgay Öcal, Elif Başgül
doi: 10.5152/TJAR.2013.6  Sayfalar 27 - 29

EDITÖRE MEKTUP
8.
Cornelia de Lange Sendromu-Olgu sunumu
Cornelia de Lange Syndrome-Case report
Emin Banu Erten Tol, Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Güniz Meyancı Köksal, Ercüment Yentür, Yusuf Tunalı
doi: 10.5152/TJAR.2013.7  Sayfalar 30 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Çoklu Vital Organ Etkilenimli Şiddetli Elektrik Çarpması Olgusuna Yaklaşım
Management of A Case of Severe Electrical Burn, With Multiple Vital Organ Injuries
Müge Koşucu, İlker Coşkun, Ahmet Eroğlu
doi: 10.5152/TJAR.2013.8  Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF