Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (6)
Cilt: 40  Sayı: 6 - Aralık 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Yalım Dikmen
Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Dönemde Görülen Karaciğer İşlev Bozukluğuna Yol Açan Nedenlerin Araştırılması
The Investigation of Occurrence of Hepatic Dysfunction in the Postoperative Period of Open-Heart Surgery
İsmail Özkaynak, Ayşe Baysal, Mevlüt Doğukan, Ömer F Şavluk, Buket Özyaprak, Sabiye Akbulut, Tuncer Koçak
doi: 10.5152/TJAR.2012.010  Sayfalar 297 - 302

3.
Çocuklarda Düşük ve Yüksek Akımlı Desfluran Kullanarak Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Low and High Flow Desflurane Anaesthesia in Children
Necla Tokgöz, Banu Ayhan, Fatma Sarıcaoğlu, Seda Banu Akıncı, Ülkü Aypar
doi: 10.5152/TJAR.2012.011  Sayfalar 303 - 309

4.
Damar Cerrahisinde Epidural Anestezinin Genel Anestezi ile Kombinasyonunun İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkinliği
The Effect of Combination of Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Ischemia-Reperfusion Injury in Vascular Surgery
Müge Koşucu, Hülya Ulusoy, Murat Topbaş, Zerrin Pulathan, Ahmet Menteşe, Caner Karahan
doi: 10.5152/TJAR.2012.012  Sayfalar 310 - 314

5.
2000-2010 Yılları Arasında İntrakranial Kitle Cerrahisi Nedeni ile Anestezi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of the Patients Undergoing Neuroanaesthesia on Account of the Intracranial Mass Surgery Between the Years 2000-2010
Seda Yeğin, Binnur Sarıhasan, Yasemin Burcu Üstün, Barış Bilgiç
doi: 10.5152/TJAR.2012.013  Sayfalar 315 - 320

DERLEME
6.
Anestezide Koruyucu Ventilasyon
Protective Ventilation in Anaesthesia
Maria Vargas, Stefano Pezzato, Paolo Pelosi
doi: 10.5152/TJAR.2012.014  Sayfalar 321 - 326

OLGU SUNUMU
7.
Tramadole Bağlı Anjioödem: Olgu Sunumu
Angioedema Induced by Tramadol: A Case Report
Semra Küçükgöncü, Ahmet Başel, İ. Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2012.015  Sayfalar 327 - 328

8.
Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu
Neuroleptic Malignant Syndrome: A Case Report
Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsa Yıldız, Hakan Bayır, Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Arif Duran, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2012.016  Sayfalar 329 - 331

9.
Sakrokoksigeal Teratomlu Yenidoğanda Ameliyat Esnasında Anestezi Yönetiminin Önemi
The Importance of the Management of Anaesthesia During Surgery for Sacrococcygeal Teratoma in the Newborn
Emin Silay, İsmail Coşkuner, Hüseyin Yıldız, Cevdet Yardımcı, Keramettin Uğur Özkan, Mehmet Davutoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2012.017  Sayfalar 332 - 334

10.
KONU DİZİNİ
SUBJECT INDEX

Sayfalar 335 - 337
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
HAKEM DİZİNİ
REFEREE INDEX

Sayfa 338
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
YAZAR DİZİNİ
AUTHOR INDEX

Sayfalar 339 - 340
Makale Özeti | Tam Metin PDF