Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (5)
Cilt: 40  Sayı: 5 - Ekim 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Kontrollü Hipotansif Anestezi: Deksmedetomidin ve Remifentalinin Karşılaştırılması
Dexmedetomidine Versus Remifentanil For Controlled Hypotensive Anesthesia in Functional Endoscopic Sinus Surgery
Abdullah Aydın Özcan, Yaman Özyurt, Ayten Saraçoğlu, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Feriha Temizel
doi: 10.5152/TJAR.2012.001  Sayfalar 257 - 261

2.
Performansa Göre Ek Ücret Ödenmesinin Anestezi Uygulamalarına Etkileri
The Effect of Pay for Performance System on Anesthesia Practices
Ahmet Küçük, Derya Gökçınar, Esra Aksoy, Demet Albayrak, Deniz Erdem, Belgin Akan, Nermin Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2012.002  Sayfalar 262 - 268

3.
Karaciğer Yetersizliğinde Uygulanan Ekstrakorporeal Destek Sistemlerinin Etkileri
Effects of Extracorporeal Liver Support Systems in Liver Failure
Evren Şentürk, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Binnur Pınarbaşı, Figen Esen, Lütfi Telci, Nahit Çakar
doi: 10.5152/TJAR.2012.003  Sayfalar 269 - 273

4.
Spinal Anestezi Planlanan Hastalarda Görsel Bilgilendirmenin Preoperatif Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effect of Visual Information on Preoperative Anxiety in Spinal Anesthesia
Gülten Sağır, Menşure Kaya, Hamit Erdal Eskiçırak, Özlem Kapusuz, Ayşe Nihal Kadıoğulları
doi: 10.5152/TJAR.2012.004  Sayfalar 274 - 278

DENEYSEL ARAŞTIRMA
5.
Sıcaklık Değişikliğinin Lokal Anestetik/Opioid Karışımı Dansitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Temperature Changes on Densities of Local Anesthetic/Opioid Mixtures
Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Selda Muslu, Safinaz Karabayırlı, Hüseyin Sert, Burhanettin Usta
doi: 10.5152/TJAR.2012.005  Sayfalar 279 - 283

OLGU SUNUMU
6.
Genel Anestezi Altında Tuba Karsinomu Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Yapılan Hastada Abdominal Aorta Trombozu
Thrombosis of the Abdominal Aorta of a Patient with Tubal Carcinoma Undergoing Cytoreductive Surgery Under General Anesthesia
Ebru Akgün Salman, Özkan Önal, Banu Yürekli, Erdal Şimşek, Fahri Yetişir, Süheyla Ünver
doi: 10.5152/TJAR.2012.006  Sayfalar 284 - 286

7.
Antikoagülan Tedaviye Bağlı Farinks Hematomu: Olgu Sunumu
Pharyngeal Hematoma Secondary to Anticoagulant Therapy: Case Report
Menşure Kaya, Müge Ceylan, Sevil Nesteren Koçak, Özgür Yıldırım, Hamit Erdal Eskiçırak, Ayşe Nihal Kadıoğulları
doi: 10.5152/TJAR.2012.007  Sayfalar 287 - 289

8.
Kartagener Sendromlu Hastada Torasik Anestezik Yaklaşım
Thoracic Anesthetic Management of a Patient with Kartagener’s Syndrome
Mehtap Tunç, Hilal Günal Sazak, Zeki Cengiz, Şaziye Şahin
doi: 10.5152/TJAR.2012.008  Sayfalar 290 - 293

9.
Difüzyon MRG Serebral Yağ Embolisinde Hayat Kurtarıcı Araçtır: Olgu Sunumu
Diffusion Weighted MRI May be a Life Saving Tool in Cerebral Fat Embolism: Report of a Case
Mesut Mete, Mehmet Savran, Yusuf Kurtuluş Duransoy, Mehmet Selçuki
doi: 10.5152/TJAR.2012.009  Sayfalar 294 - 296