Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (4)
Cilt: 40  Sayı: 4 - Ağustos 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Sepsiste immunoglobülin tedavisi ile kompleman inhibisyonu ve nöroproteksiyon
Neuroprotection in Sepsis by Complement Inhibition and Immunoglobulin Therapy
Evren Şentürk, Figen Esen
doi: 10.5222/JTAICS.2012.184  Sayfalar 184 - 192

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Günübirlik Plonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması
The Comparison of Tramadol-Midazolam and Remifentanyl Sedation Combined with Local Anesthesia in Out Patient Pilonidal Sinus Surgery
Mehtap Özdemir, Murat Haliloğlu, Pınar Yonca Yanlı, Erdal Kömür, Vedat Çakırtekin, Nurten Bakan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.193  Sayfalar 193 - 201

3.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Doktorların Ventilatör İlişkili Pnömoninin (VİP) Önlenmesi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evidence-Based Guidelines for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia: Results of Knowledge Test Among Anesthesia Residents Employed in ICU
Nezihe Ferah Dönmez, Dilek Kanyılmaz, Civan Tiryaki, Sibel Yılmaz, Bayazit Dikmen
doi: doi: 10.5222/JTAICS.2012.202  Sayfalar 202 - 211

4.
Ratlarda Oluşturulan Medulla Spinalis Travma Modelinde Aktive Protein C’nin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması
Neuroprotective Efficacy of Activated Protein C in An Experimental Spinal Cord Injury Model in Rats
Ebru Polat, Necati Gökmen, Elvan Öçmen, Alper Bağrıyanık, Mahir Kuyumcu, Atalay Arkan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.212  Sayfalar 212 - 221

5.
Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Rekrüitment Manevrası ve Soluk-sonu Pozitif Basıncın Arteriyel Oksijenasyon ve Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri
The Effects of Recruitment Maneuver and Positive End-expiratory Pressure on Arterial Oxygenation and Hemodynamic Parameters in Laparoscopic Cholecystectomy Operations
Yıldız Türkoğlu, Gonca Oğuz, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
doi: 10.5222/JTAICS.2012.222  Sayfalar 222 - 233

6.
Aort Anevrizma Onarımı Operasyonlarında Miyokard ve Beyin Fonksiyonlarının Korunmasında Uygulanan Farklı Yöntemlerin Prognoz ve Sağkalım Üzerine Etkileri
The Effects of Different Methods Applied for the Protection of Myocardial and Brain Functions During Aortic Aneurysm Repair Surgery on the Prognosis and Survival
Ayşe Baysal, Mevlut Doğukan, Volkan Temel, Gülşen Temel, Altuğ Tuncer, Tuncer Koçak
doi: 10.5222/JTAICS.2012.234  Sayfalar 234 - 245

OLGU SUNUMU
7.
Sentinel Lenf Nodu İşaretlemesi İçin Kullanılan İsosulfan Mavisine Bağlı Methemoglobinemi
Methemoglobinemia Due to Isosulfan Blue Used for Sentinel Lymph Node Mapping
Nadir Sıtkı Şinikoğlu, Hacer Yeter, Funda Gümüş, Nalan Şanlı, Gülçin Hepgül, Ayşin Alagöl
doi: 10.5222/JTAICS.2012.246  Sayfalar 246 - 251

EDITÖRE MEKTUP
8.
Editöre Mektup
To the Editor
Fevzi Toraman
doi: 10.5222/JTAICS.2012.252  Sayfalar 252 - 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Editöre Mektup
Letter to Editor
Hasan Şahin
doi: 10.5222/JTAICS.2012.255  Sayfalar 255 - 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF