Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (3)
Cilt: 40  Sayı: 3 - Haziran 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Spinal Anestezide kullanılan Bupivakain veya Levobupivakainin, BIS Kontrollü Sedasyonda Propofol Tüketimine Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Bupivacaine and Levobupivacaine Used in Spinal Anesthesia on Propofol Requirement in BIS Guided Sedation
Seyhan Şahin, Elvin Kesimci, Seval İzdeş, Orhan Kanbak
doi: 10.5222/JTAICS.2012.120  Sayfalar 120 - 127

2.
Yoğun Bakımda İzlenen Travma Hastalarında “Revize Travma Skoru” ve “Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru’’nun Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Efficiency of RTS and TRISS Scores on Prognosis Evaluation in ICU Trauma Patients
Ali Rıza Ünlü, Fatma Ülger, Ahmet Dilek, Sibel Barış, Naci Murat, Binnur Sarıhasan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.128  Sayfalar 128 - 135

3.
Sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyathane kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi?
The effect of anesthetic technique on operating room time in elective cesarean section: spinal or general?
Mukadder Orhan Sungur, Fadıl Havas, Meltem Karadeniz, Umut Acar, Demet Altun, Tülay Özkan Seyhan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.136  Sayfalar 136 - 143

4.
Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisinde Epidural ve İntravenöz Analjezinin Stres Cevaba Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparasion of Effect of Epidural and Intravenous Analgesia on Stress Response in Laparoscopic Hiatal Hernia Surgery
Birgül Tutaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Birsel Ekici, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
doi: 10.5222/JTAICS.2012.144  Sayfalar 144 - 153

OLGU SUNUMU
5.
Posterior İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Komplikasyonu: Subdural Blok Olgusu
Complication Of Posterior Interscalene Brachial Plexus Block: A Case Of Subdural Block
Semih Başkan, Gonca Oğuz, Yıldız Türkoğlu, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
doi: 10.5222/JTAICS.2012.154  Sayfalar 154 - 157

6.
Entübasyon Tüpü Disseksiyonuna Bağlı Akut Hava Yolu Tıkanması
Acute Airway Obstruction Due To Dissection Of The Endotracheal Tube
Yusuf Tunalı, Tuğhan Utku, Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl
doi: 10.5222/JTAICS.2012.158  Sayfalar 158 - 162

7.
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ön tanısıyla kabul ve tedavi edilen bir Kronik Lenfositik Lösemi olgusu
A Chronic Lymphocytic Leukaemia Case: Accepted and Treated with an Initial Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Ümid Elçi, Süreyya Talay, Zakir Arslan, Osman Kapkın
doi: 10.5222/JTAICS.2012.163  Sayfalar 163 - 168

8.
Sirenomeli Sendromunda Anestezi Uygulaması
Anesthetic Management of a Patient With Sirenomelia A Case Report
Aytaç Yücel, Zekine Begeç, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Hasan Ergin, Mehmet Özcan Ersoy
doi: 10.5222/JTAICS.2012.169  Sayfalar 169 - 173

9.
Anestezi Sırasında Teofilin İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirilmesi
Theophylline Intoxication During Anesthesia: A Case Report and Literature Review
Ayse Cigdem Tütüncü, Güner Kaya, Hale Arkan, Hatice Apaydın, Yesim Işıkçı, Fatiş Altıntaş
doi: 10.5222/JTAICS.2012.174  Sayfalar 174 - 178

EDITÖRE MEKTUP
10.
Pediatrik Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarında, Anestezi Yöntemleri ve Hemodinamik Monitorizasyon
Anesthesic management and hemodynamic monitorization in Pediatric catheter laboratory
Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/JTAICS.2012.179  Sayfalar 179 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Eroin kullanımına bağlı Rabdomyoliz ve Akut böbrek yetersizliği
Rhabdomiolysis and Acute renal failure due to heroin usage
Galip Neşet Cerit, Rezzan Yagmur Ateşer
doi: 10.5222/JTAICS.2012.181  Sayfalar 181 - 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF