Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - Nisan 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Gabapentin Premedikasyonunun Sevofluran Anestezisi Altında Sünnet Yapılan Pediyatrik Hastalarda Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkisi
The Effect of Gabapentin Premedication on the Emergence Delirium in Pediatric Patients Undergoing Circumcision Under Sevoflurane Anesthesia
Aslı Dönmez, A. Ebru Salman, Demet Sülemanji, Yasin Alıç, İbrahim Ötkün
doi: 10.5222/JTAICS.2012.064  Sayfalar 64 - 70

2.
Sevofluran, Propofol ve Midazolamın Rokuronyumun Kas Gevşetici Özellikleri Üzerine Etkileri
Effects of Sevoflurane, Propofol and Midazolam on Muscle Relaxant Properties of Rocuronium
Abdul Kadir Yektaş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Funda Gümüş, Mevlüt Çömlekçi, Kerem Erkalp
doi: 10.5222/JTAICS.2012.071  Sayfalar 71 - 81

3.
Akut Böbrek Hasarlı Sepsis Olgularında RIFLE Kriterlerinin Mortalite ve Morbiditeye Prognostik Etkisi
Prognostic Effects of RIFLE Criteria on Mortality and Morbidity in Septic Patients with Acute Kidney Injury
Evren Şentürk, Didem Akpir Soydan, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Figen Esen, Nahit Çakar
doi: 10.5222/JTAICS.2012.082  Sayfalar 82 - 90

4.
Deneysel Hayvan Modelinde Bupivakain, Levobupivakain ve Ropivakainin Toksik Dozlarının Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of the Toxic Dosages of Bupivacaine, Levobupivacaine and Ropivacaine on Cardiovascular System in Experimental Animal Model
Özlem Baştutcu Saka, Canan Balcı, Remziye Gül Savacı
doi: 10.5222/JTAICS.2012.091  Sayfalar 91 - 98

OLGU SUNUMU
5.
İskemik Karaciğer Hasarı Olgusunda Üst ve Alt Ekstremite Cerrahisi için Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezi ve Aksiller Blok
Combined Spinal Epidural Anaesthesia and Axillary Block for Upper and Lower Extremities Surgery in a Patient with Ischemic Liver Injury
Yonca Yanlı, Taner Tunca, Nurten Bakan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.099  Sayfalar 99 - 102

6.
Anesteziden Uyanmanın Gecikmesi
Delayed awakening from anesthesia
Tuğhan Utku, Yusuf Tunalı, Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Egemen Eken
doi: 10.5222/JTAICS.2012.103  Sayfalar 103 - 107

7.
Jüvenil Hiyalin Fibromatozisli Hastada Anestezi Yaklaşımı
Anesthetic Management in Juvenile Hyaline Fibromatosis: Case Report
Şaban Yalçın, Harun Aydoğan, Halil Nacar, Mahmut Alp Karahan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.108  Sayfalar 108 - 113

EDITÖRE MEKTUP
8.
Kraniyotomi Sonrası Radoterapi Ve Kemoterapi Almış Beyin Tümörü Hastasında Gecikmiş Gebelik Teşhisi
Delayed Pregnancy Diagnosis in A Patient Underwent Radiotherapy and Chemotherapy After Craniotomy
Berrin Günaydın, Cahit Cenksoy, Mesut Öktem, Demet Coşkun
doi: 10.5222/JTAICS.2012.114  Sayfalar 114 - 115

9.
Faktör XI Eksikliği ve Sezaryen Anestezisi
Factor XI Deficiency and Anesthesia for Cesarean Section: Letter to Editor
Aytaç Yücel, Erdinç Koca
doi: 10.5222/JTAICS.2012.116  Sayfalar 116 - 118