Turk J Anaesthesiol Reanim: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - Şubat 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Gebenin, Gebeliği ile İlgili Olmayan Cerrahi Girişimlerinde Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management for non-obstetric surgery during pregnancy
Berrin Günaydın
doi: 10.5222/JTAICS.2012.001  Sayfalar 1 - 10

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının Akciğerdeki Gaz Değişimine Etkisi
The Effect of Different Oxygen Concentrations Used for the Induction and Maintenance of Anesthesia on Gas Exchange in the Lungs
Fatoş Korkulu, Hale Yarkan Uysal, Hakan Volkan Acar, Solmaz Eruyar, Bayazit Dikmen
doi: 10.5222/JTAICS.2012.011  Sayfalar 11 - 19

3.
İnterskalen Brakiyal Pleksus Blok Uygulamalarında % 0.25 Bupivakain ve Levobupivakain Klinik Özellikleri
The Clinical Properties of 0.25% Bupivacaine and Levobupivacaine during Interscalene Brachial Plexus Blocks
H Evren Eker, Ayda Türköz, Aysu İnan Koçum, Oya Yalçın Çok, Sercan Akpınar, Gülnaz Arslan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.020  Sayfalar 20 - 26

4.
Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of Macintosh and Truview EVO2 laryngoscope usage in adult patients who undergoing cervical disc surgery
Özlem Korkmaz Dilmen, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Eren Fatma Akçıl, Tuğhan Utku, Güner Kaya, Ercüment Yentür, Hayriye Vehid, Yusuf Tunalı
doi: 10.5222/JTAICS.2012.027  Sayfalar 27 - 32

5.
Fentanile bağlı öksürük insidansı ve injeksiyon hızının etkisi
Incidence of fentanyl-induced coughing and effect of injection velocity
Zeynep Nur Akçaboy, Erkan Yavuz Akçaboy, Ruslan Abdulleyev, Nermin Göğüş
doi: 10.5222/JTAICS.2012.033  Sayfalar 33 - 39

OLGU SUNUMU
6.
Endotrakeal aspirasyona bağlı olarak gelişen trakeal yaralanma
Tracheal injury secondary to endotracheal suctioing: a case report
Sema Turan, İhsan Ayık, Bülent Yamak, Selçuk Yavuz, Şerife Bektaş, Seyhan Yağar, Özcan Erdemli
doi: 10.5222/JTAICS.2012.040  Sayfalar 40 - 46

7.
Kılavuz Tel Yerleştirilirken Gelişen Bir Kardiyak Arrest Ritm: Torsades de Pointes
Cardiac Arrest Ritm Occurance During Guide-wire Insertion: Torsades de Pointes
H Evren Eker, Şule Akın, Oya Yalçın Çok, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.047  Sayfalar 47 - 51

8.
Süperior vena kava sendromu olan gebede epidural anestezi
Epidural anesthesia for a parturient with superior vena cava syndrome
Serhan Yurtlu, Sedat Hakimoğlu, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Gülay Erdoğan, Işıl Özkoçak
doi: 10.5222/JTAICS.2012.052  Sayfalar 52 - 57

9.
Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi
Two Convulsions Caused by Local Anesthesic Toxicity in The Same Patient: A Case Report
Coşkun Araz, Aynur Camkıran, Selim Candan, Gülnaz Arslan
doi: 10.5222/JTAICS.2012.058  Sayfalar 58 - 62