Turk J Anaesthesiol Reanim: 39 (6)
Cilt: 39  Sayı: 6 - Aralık 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Propofol ile Propofol Lipuronun Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
A Comparison of the Effects of Propofol and Propofol-Lipuro on Injection Pain and Hemodynamic Response.
Türksan Antike, Tülay Hoşten, Dilek Özdamar, Kamil Toker
doi: 10.5222/JTAICS.2011.286  Sayfalar 286 - 291

2.
Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması
Comparison of Dexmedetomidine versus Midazolam/Remifentanil Combination for Monitorized Anaesthesia Care
Öznur Doğan, Süheyla Ünver, Yeliz İrem Tunçel, Selma Keleş, Zeynep Cengiz Süner
doi: 10.5222/JTAICS.2011.292  Sayfalar 292 - 301

3.
Roküronyum ve Atraküryum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon
Postoperative Residual Curarisation After Rocuronium and Atracurium
Canan T. Işıl, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Birsen Ekşioğlu, Ayşe Hancı
doi: 10.5222/JTAICS.2011.302  Sayfalar 302 - 310

4.
Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA’nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Efficacy of Classical LMA and Proseal LMA in Pediatric Patients: A Comparative Study
Fazilet Bağuş, Tülay Şahin Yıldız, Mine Solak, Kamil Toker
doi: 10.5222/JTAICS.2011.311  Sayfalar 311 - 317

OLGU SUNUMU
5.
Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Kardiyak Arrest Sonrası Nöroprotektif Endovasküler Hipotermi Uygulaması
Endovascular therapeutic hypothermia after cardiac arrrest due to Acute Myocardial Infarction
Sedef Tavukçu Özkan, Bahar Aksay Koyuncu, Ersin Özen, Ebru Altındağ, Yakup Krespi
doi: 10.5222/JTAICS.2011.318  Sayfalar 318 - 325

6.
KOAH Akut Atağına bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon
Noninvasive Positive Pressure Ventilation by The Helmet in Respiratory Failure due to Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Mehtap Tunç, Gülden Öztürk, Polat Pehlivanoğlu, Serdar Kokulu, Tuğrul Şipit, Eser Şavkılıoğlu
doi: 10.5222/JTAICS.2011.326  Sayfalar 326 - 333

7.
Kifoskolyozlu Bir Gebede Gelişen Pandemik İnfluenza A (H1N1 2009) Pnömonisi
Pandemic İnfluenza A (H1N1 2009) Pneumonia Developed in a Pregnant Woman with Kyphoscoliosis
Mustafa Abduşoğlu, Gülay Erdoğan, Nefise Öztoprak, Ülkü Bayar, Işıl Özkoçak Turan, Volkan Hancı
doi: 10.5222/JTAICS.2011.334  Sayfalar 334 - 340

8.
Miyastenia Gravisli Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı
The Use of Sugammadex in a Patient with Myasthenia Gravis
Yakup Tomak, Habib Bostan, Hızır Kazdal
doi: 10.5222/JTAICS.2011.341  Sayfalar 341 - 345

EDITÖRE MEKTUP
9.
Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Mutasyonlu Olguda Anestezi Uygulaması
Anesthetic management in a patient with C677T Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutation
Alper Kılıçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Mehmet Akif Eryılmaz, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5222/JTAICS.2011.346  Sayfalar 346 - 347
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Beckwith-Wiedemann Sendromu Tanısı Olan Çocuk Hastada Anestezi Uygulaması
Anesthetic Management of a Pediatric Patient with Beckwith-Wiedemann Syndrome
Nurdan Bedirli, Yusuf Ünal, Onur Özen
doi: 10.5222/JTAICS.2011.348  Sayfalar 348 - 349
Makale Özeti | Tam Metin PDF