Turk J Anaesthesiol Reanim: 39 (5)
Cilt: 39  Sayı: 5 - Ekim 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Abdominal histerektomi operasyonundan sonra düşük frekanslı TENS ile konvansiyonel TENS uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of low frequency TENS and conventional TENS on effects of postoperative analgesia after abdominal hysterectomy
Yakup Çelik, İlkben Günüşen, Can Eyigör, Semra Karaman, Meltem Uyar, Berrin Durmaz
doi: 10.5222/JTAICS.2011.224  Sayfalar 224 - 231

2.
Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomide peri-operatif yönetim: Retrospektif klinik araştırma
Perioperative management of patients undergoing sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery: Retrospective clinical research
Oya Yalçın Çok, H. Evren Eker, Alper Fındıkcıoğlu, Şule Akın, Anış Arıboğan, Gülnaz Arslan
doi: 10.5222/JTAICS.2011.232  Sayfalar 232 - 240

3.
Artroskopik Diz Cerrahisinde Üç Farklı Yolla Verilen Morfinin Postoperatif Etkinliği
Postoperative Effectiveness of Three Routes of Morphine in Arthroscopic Knee Surgery
Abdülkadir Atım, Ali Sızlan, Atilla Ergin, Hüseyin Özkan, Mustafa Kürklü, Serkan Bilgiç, Servet Tunay, Ercan Kurt
doi: 10.5222/JTAICS.2011.241  Sayfalar 241 - 248

4.
Hiper ve Normotansif Hastada Esmololün Trakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıta Etkisi
Effect of Esmolol on Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hyper- and Normotensive Patients
M. Bahadır Ökten, Dilek Ceyhan, Cemil Sabuncu
doi: 10.5222/JTAICS.2011.249  Sayfalar 249 - 256

5.
Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi
The Effect of BIS Monitorization on the Consumption of Sevoflurane in Transsphenoidal Hypophysectomy
Duygu Baykal, Dilek Özdamar, Tülay Hoşten, Kamil Toker, Mine Solak
doi: 10.5222/JTAICS.2011.257  Sayfalar 257 - 264

OLGU SUNUMU
6.
Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu
One Lung Ventilation in a Case Performed Mitral Valve Replacement with Right Thoracotomy
Aslı Demir, Büşra Tezcan, Bilfer Özsu, Garip Altıntaş, Mehmet Ali Özatik, Özcan Erdemli
doi: 10.5222/JTAICS.2011.265  Sayfalar 265 - 270

7.
Pnömosefali: Epidural Kateter Takılmasının Ender Bir Komplikasyonu
Pneumocephalus: A Rare Complication of Epidural Catheter Placement
Hüseyin Oğuzalp, Dilek Ömür, Şule Oğuzalp
doi: 10.5222/JTAICS.2011.271  Sayfalar 271 - 275

8.
Oral Kavite Uzanımlı Üst Dudak Hemanjiyomu Olan Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management in a Patient with Hemangioma of Upper Lip Lying to Oral Cavity (Case Report)
Salih Yıldırım, Mehmet Bayram, Yılmaz Apaydın, Fatih Özkan, Fikret Özkan
doi: 10.5222/JTAICS.2011.276  Sayfalar 276 - 280

9.
Gebelikte Guillain-Barre Sendromu
Guillain-Barre Syndrome in Pregnancy: Case Report
Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Candan Köylüoğlu, Mehmet Yaşar Özkul
doi: 10.5222/JTAICS.2011.281  Sayfalar 281 - 284