Turk J Anaesthesiol Reanim: 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - Ağustos 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı
The Usage of Magnesium Sulphate During Induction and Maintenance of General Anesthesia
Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Esra Akdaş Tekin
doi: 10.5222/JTAICS.2011.167  Sayfalar 167 - 175

2.
Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparasion of the analgesic effects of intravenous Dexketoprofen Trometamol, Lornoxicam and Paracetamol on postoperative pain after total abdominal hysterectomy
Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Aytaç Yücel, Taylan Şahin, Feray Akgül Erdil, Saim Yoloğlu, Mehmet Özcan Ersoy
doi: 10.5222/JTAICS.2011.176  Sayfalar 176 - 181

3.
Hasta Kontrollü Midazolam Sedasyonu ile Anestezist Kontrollü Midazolam Sedasyonunun Karşılaştırılması
Comparisons between Patient-Controlled and Anesthesiologist-Controlled Sedation with Midazolam
İsmail Aydın Erden, Almila Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı, Mahir Çelik, Ülkü Aypar
doi: 10.5222/JTAICS.2011.182  Sayfalar 182 - 187

4.
Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Tramadol ve Fentanilin Anksiyete ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparing the Effects of Tramadol and Fentanyl on Anxiety and Postoperaıve Pain in Impacted Third Molar Surgery
Özgen Göktay, Tülin Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül, Kamil Göker
doi: 10.5222/JTAICS.2011.188  Sayfalar 188 - 197

5.
Nöroaksiyel bloklarda başarısızlıklar ve nedenleri
Failure of neuraxial blocks and causes
Halime Özdemir, Zeynep Kayhan
doi: 10.5222/JTAICS.2011.198  Sayfalar 198 - 206

OLGU SUNUMU
6.
Gebelikte Yüksek Doz Demir Alımına Bağlı Gelişen Zehirlenme: Olgu Sunumu
Intentional Iron Overdose and Poisoning in Pregnancy: Case Report
Mehtap Honca, Şaziye Şahin
doi: 10.5222/JTAICS.2011.207  Sayfalar 207 - 210

7.
Katarakt cerrahisi sırasında oftalmik ilaçlara bağlı dirençli bradikardi
Persistent bradycardia due to ophthalmic medications during cataract surgery
Oya Yalçın Çok, Nesrin Bozdoğan, H. Evren Eker, Pınar Ergenoğlu, Rana Yaycıoğlu, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/JTAICS.2011.211  Sayfalar 211 - 220

8.
Hemidiafragma paralizili hastaya anestezi yaklaşımı: olgu sunumu
Anesthesia approach in a patient with hemidiphragma paralysis; case report
Müge Çakırca, Mehmet Çakırca, Gökhan Et, Celalettin Dağlı, Duyguhan İşgüven
doi: 10.5222/JTAICS.2011.215  Sayfalar 215 - 220

EDITÖRE MEKTUP
9.
Abdominal CO2 İnsüflasyou Sırasında Gelişen Kardiyak Arrest Olgusu
A Cardiac Arrest Case Appears During Abdominal CO2 Insufflation
Hüseyin Sinan, Mustafa Tahir Özer, Tarık Purtuloğlu, Serkan Şenkal
doi: 10.5222/JTAICS.2011.221  Sayfalar 221 - 222
Makale Özeti | Tam Metin PDF