Turk J Anaesthesiol Reanim: 39 (3)
Cilt: 39  Sayı: 3 - Haziran 2011
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Genel Anestezide PEEP Uygulamasının Postoperatif Akciğer Komplikasyonları ve Mortaliteye Etkisi Nedir?
What is the effect of positive end-expiratory pressure (PEEP) on postoperative pulmonary complications and mortality during anaesthesia ?
Bilge Çelebioğlu
doi: 10.5222/JTAICS.2011.106  Sayfalar 106 - 114

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Yoğun Bakımda Adalet: Türkiye’de Yoğun Bakım Çalışanları Hangi Kabul/Taburcu Ölçütlerini Kullanıyor?
Justice in Intensive Care: What Admission/Discharge Criteria are used by Intensive Care Practitioners in Turkey?
Aslıhan Akpınar, Nermin Ersoy
doi: 10.5222/JTAICS.2011.115  Sayfalar 115 - 125

3.
Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi
The importance of predictive tests on determination of intubation difficult for obese pregnants
Münevver Alıç, Handan Birbiçer, Önder Kurku
doi: 10.5222/JTAICS.2011.126  Sayfalar 126 - 133

4.
Kolonoskopide Sedasyon İçin Propofolün Aralıklı Bolus veya Hedef Kontrollü İnfüzyon Yöntemiyle Uygulanmasının Karşılaştırılması
Comparison of Intermittant Bolus versus Target Controlled Infusion of Propofol Sedation for Colonoscopy
Hakan Dal, Seval İzdeş, Elvin Kesimci, Orhan Kannbak
doi: 10.5222/JTAICS.2011.134  Sayfalar 134 - 142

OLGU SUNUMU
5.
Operatif histeroskopilerde, nonkardiyojenik pulmoner ödem, hiponatremi ve venöz hava embolisi: 2 olgu
Noncardiogenic pulmonary edema, hyponatremia and venous air embolus in operative hysteroscopy: 2 cases
Semra Karaman, Ebru Biricik, İlkben Günüşen, Meltem Uyar, Vicdan Fırat
doi: 10.5222/JTAICS.2011.143  Sayfalar 143 - 148

6.
CHARGE sendromu olgusunda havayoulu yönetimi (OLGU SUNUMU)
Airway management of CHARGE syndome (CASE REPORT)
Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Nuran Kavun Çimen, Bünyamin Muslu
doi: 10.5222/JTAICS.2011.149  Sayfalar 149 - 152

7.
Rett Sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım
Anesthetic management of a case with Rett Syndrome
Tuba Berra Sarıtaş, Kevser Babacan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli
doi: 10.5222/JTAICS.2011.153  Sayfalar 153 - 158

8.
Lipit İnfüzyonu Kullanılarak Başarıyla Tedavi Edilen Bir Lokal Anestezik Toksisitesi (Olgu Sunumu)
Local Anesthetic Toxicity Managed Successfully with Lipid Infusion (Case Report)
Mehmet Anıl Süzer, Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Burak Eşkin, Bülent Atik, Ceyda Çaparlar
doi: 10.5222/JTAICS.2011.159  Sayfalar 159 - 163

EDITÖRE MEKTUP
9.
Pediatrik bir olguda kateter girişimine bağlı femoral ven hasarı ve başarısız sıvı resüsitasyonu
Femoral vein damage related to intravenous catheter in a pediatric case and ineffective fluid resuscitation
Nilgün Çolakoğlu, Güniz Meyancı Köksal, Müge Nural, Yusuf Tunalı, Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl
doi: 10.5222/JTAICS.2011.164  Sayfalar 164 - 166
Makale Özeti | Tam Metin PDF