Turk J Anaesthesiol Reanim: 0 (0)
Cilt: 0  Sayı: 0 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Nörolojik Disabilitesi olan Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışmasında Deksmedetomidin ve Propofol ile Sedasyon Süresince Havayolu Boyutları
Airway Dimensions in Children with Neurological Disabilities During Dexmedetomidine and Propofol Sedation for Magnetic Resonance Imaging Study
Kamath Sriganesh, Jitender Saini, Kaushik Theerth, Sudhir Venkataramaiah
Sayfa 0

2.
Buji Rehberliğinde Nazal Entübasyonların Kanama Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial
Prasanna Vadhanan, Debendra Kumar Tripaty
Sayfa 0