Günübirlik Plonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 193-201 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.193  

Günübirlik Plonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması

Mehtap Özdemir, Murat Haliloğlu, Pınar Yonca Yanlı, Erdal Kömür, Vedat Çakırtekin, Nurten Bakan
Ümraniye Eğitim-araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü

AMAÇ: Günübirlik cerrahi olgularda lokal anesteziyle birlikte sedasyon uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda pilonidal sinüs olgularında lokal anesteziye ilave olarak sedasyon için uygulanan tramadol-midazolam (Grup T-M) ile remifentanil (Grup R)’in etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Lokal etik komite ve hastaların yazılı onamı alındıktan sonra, günübirlik elektif pilonidal sinüs operasyonu geçirecek, 17-64 yaş arası, ASA I-II risk grubu 81 olgu çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup R’e (n=40) 1 µg kg-1 remifentanil bolus (30 sn.’de) yapılarak, operasyon boyunca 0.05 µg kg-1 dk-1 remifentanil infüzyonu uygulandı. Grup T-M’e (n=41) ise 100 mg tramadol iv bolus yapılarak operasyon boyunca 0.1 mg kg-1 st-1 midazolam infüzyonu yapıldı. Cerrahi ekip tarafından lokal anestezik (1/200.000 adrenalin-15 mL prilokain) yapıldıktan sonra ameliyat başladı. KAH, OAB, SPO2 düzeyi, solunum sayısı, VAS skoru, Ramsey sedasyon skoru ve Aldrete Derlenme Skorları takip edildi. İntraoperatif ek analjezik gereksinimi, postoperatif ilk analjezik uygulama zamanı, taburcu olma zamanı, hasta ve cerrah memnuniyetleri değerlendirildi. İntraoperatif VAS>4 olduğunda Grup R’e 0.5 µg kg-1 remifentanil, Grup T-M’e ise 50 mg tramadol bolus yapıldı.Ek analjezik uygulanan hasta sayısı kaydedildi.
BULGULAR: OAB yalnızca 30. dk’da Grup T-M’de anlamlı düşüktü (p<0.01). Diğer zamanlarda gruplar arasında fark yoktu. Ramsey sedasyon skoru ise 1. dk. (pİ0.01) ve 5. dk.’larda (pİ0.05) Grup R’de daha yüksek, diğer zamanlarda iki grupta benzerdi. Ayrıca KAH, SpO2, solunum sayısı, Aldrete derlenme skoru, ilk analjezik uygulama zamanı, taburcu olma zamanları arasında fark yoktu. Ek analjezik ihtiyacı Grup T-M’de (19 olgu) Grup R (6 olgu)’den daha fazlaydı (pİ0.01).
SONUÇ: Çalışmamızda remifentanille daha erken sedasyon ve daha iyi analjezi sağladık. Tramadol-midazolam kombinasyonun oluşturacağı hemodinamik değişiklikler açısından özellikle riskli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, remifentanil, tramadol, midazolam.


The Comparison of Tramadol-Midazolam and Remifentanyl Sedation Combined with Local Anesthesia in Out Patient Pilonidal Sinus Surgery

Mehtap Özdemir, Murat Haliloğlu, Pınar Yonca Yanlı, Erdal Kömür, Vedat Çakırtekin, Nurten Bakan
Umraniye Training and Research Hospital

OBJECTIVE: Sedation is widely used with local anesthesia in daycase surgery. In this study we aimed to compare the effects of tramadol-midazolam (Group T-M) and remifentanyl (Group R) combined with local anesthesia for sedation in pilonidal sinus surgery.
METHODS: After approval by the Instutional Ethics Committee and receival of informed written consent forms, 81 patients (ASA I,II), aged 17-64 years undergoing pilonidal sinus operation were enrolled in the study. In the preoperative period patients received one of two treatment regimens: Remifentanyl 1 µg kg-1 given over 30 sec followed by a continuous infusion of 0.05 µg kg-1 min-1 (Group R) or tramadol 100 mg followed by continuous infusion of midazolam 0.1 mg kg-1 h-1 (Group T-M). Surgery started after local anesthetic (1/200.000 adrenalin-15 mL prilocaine) injection. Hemodynamic, respiratory and other measurements (VAS, Ramsey, Aldrete score) were performed at specified times until the end of surgery. The amount of intraoperative additional analgesic, time to the first postoperative analgesic requirement, and patient-surgeon satisfaction were evaluated. Remifentanyl 0.5 µg kg-1 to Group R and 50 mg tramadol to Group T-M were given when VAS>4.
RESULTS: MAP in Group T-M was significantly lower than Group R at 30th min (p=0.01). MAP values were similar between both groups at other time points. Ramsey sedation score was higher at 1st and 5th min in Group R but this score was similar in other time points between the groups. Also HR, MAP, SPO2, respiratory rate, Aldrete Recovery Score, time to the first requirement for an analgesic, and discharge time were similar for both groups. Additional analgesic was given to 19 patients in Group T-M and 6 patients in Group R (pİ0.01).
CONCLUSION: In this study we provided early sedation and better analgesia with remifentanyl. The haemodynamic changes related to the combination of tramadol-midazolam should be carefully considered at patients with risk.

Keywords: Sedation, remifentanyl, tramadol, midazolam.


Mehtap Özdemir, Murat Haliloğlu, Pınar Yonca Yanlı, Erdal Kömür, Vedat Çakırtekin, Nurten Bakan. The Comparison of Tramadol-Midazolam and Remifentanyl Sedation Combined with Local Anesthesia in Out Patient Pilonidal Sinus Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 193-201

Sorumlu Yazar: Mehtap Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar