Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 27-32 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.027  

Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması

Özlem Korkmaz Dilmen1, Ayşe Çiğdem Tütüncü1, Eren Fatma Akçıl1, Tuğhan Utku1, Güner Kaya1, Ercüment Yentür1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunalı1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, servikal kolar ile boyun hareketleri kısıtlanan servikal disk hernisi ameliyatı geçirecek erişkin hastalarda entübasyon sırasında Macintosh ve Truview EVO2 laringoskopların etkinliğini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı ve imzalı hasta onamı alındıktan sonra ASA I-II-III sınıfından servikal disk hernisi ameliyatı geçirecek 80 hasta rasgele 2 gruba ayrıldı. Servikal kolar takılıp ya Truview EVO2 ya da Macintosh laringoskopla entübe edildi. Hastaların tiromental mesafe, Wilson, Mallampati ve Cormack Lehane skorları, entübasyon süresi, entübasyonun kaçıncı denemede gerçekleştirildiği, entübasyondan sonra diş, dudak yaralanması ve başarısız entübasyon olup olmadığı kaydedildi.
BULGULAR: Truview EVO2 grubunda Cormack Lehane skoru Macintosh grubuna göre anlamlı düzeyde azken (p<0.00001), entübasyon süresi ve entübasyon için tekrarlanan laringoskopi sayısı anlamlı olarak fazlaydı (sırasıyla p<0.001 ve p<0.01). Truview EVO2 laringoskopla entübe edilemeyen iki hastanın servikal koları çıkarılıp Macintosh laringoskopla entübe edildi.
SONUÇ: Servikal immobilizasyonu olan hastalarda Truview EVO2 laringoskop vokal kord ve glottisin daha iyi görünmesini sağlasa da, entübasyon işlemini kolaylaştırmadığından Macintosh laringoskopun alternatifi değildir.

Anahtar Kelimeler: entübasyon, laringoskop, Macintosh, Truview EVO2.


Comparison of Macintosh and Truview EVO2 laryngoscope usage in adult patients who undergoing cervical disc surgery

Özlem Korkmaz Dilmen1, Ayşe Çiğdem Tütüncü1, Eren Fatma Akçıl1, Tuğhan Utku1, Güner Kaya1, Ercüment Yentür1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunalı1
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department Of Anestesiology And Intensive Care
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department Of Biostatistic

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effectiveness of the Macintosh and Truview EVO2 laryngoscope during intubation in adult patients undergoing cervical disc surgery with neck immobilization using cervical collar.
METHODS: After obtaining the approval of the ethics committee, and written informed consent of the patients, 80 ASA I, II, III patients who would undergo cervical disc surgery were allocated randomly into two groups. After cervical collar placement, patients were intubated either Truview EVO2 or Macintosh laryngoscopes. Patients’ thyromental distance, Wilson, Mallampati and Cormack Lehane scores, duration of intubations, the number of intubation attempts, unsuccessful intubations, dental and lip injuries were noted.
RESULTS: While the Cormack Lehane scores were significantly lower (p<0.00001), duration of intubations and the number of intubation attempts were significantly higher in Truview EVO2 group (respectively, p<0.001 ve p<0.01). Two patients were not intubated by Truwiev laryngoscope, therefore cervical collar was removed and intubation was performed by Macintosh laryngoscope.
CONCLUSION: Although Truview EVO2 laryngoscope provides a better view of vocal cords and glottis, since it does not facilitate intubation process, Truview EVO2 is not an alternative to Macintosh laryngoscope in cervical immobilized patients.

Keywords: Intubation, laryngoscope, Macintosh, Truview EVO2.


Özlem Korkmaz Dilmen, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Eren Fatma Akçıl, Tuğhan Utku, Güner Kaya, Ercüment Yentür, Hayriye Vehid, Yusuf Tunalı. Comparison of Macintosh and Truview EVO2 laryngoscope usage in adult patients who undergoing cervical disc surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Özlem Korkmaz Dilmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar