Peribulber Blok Komplikasyonu: Beyinsapı Anestezisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 231-233 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.95881  

Peribulber Blok Komplikasyonu: Beyinsapı Anestezisi

Leyla Kazancıoğlu1, Şule Batçık1, Hızır Kazdal1, Ahmet Şen1, Berrak Şekeryapan Gediz2, Başar Erdivanlı1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Peribulber blok ile kas konusu dışına lokal anestezik madde verilerek gözde anestezi ve akinezi sağlanmaktadır. Katarakt cerrahisi planlanan bir hastada peribulber alana 6 mL %2 lidokain hidroklorid enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra konfüzyon, tansiyon düşüklüğü, kontrolateral pupil dilatasyonu, bilinç kaybı ile birlikte solunum arresti gelişti. Endotrakeal entübasyon yapılarak 30 dakika boyunca mekanik ventilasyon uygulanan hasta, bilincinin açılması üzerine ekstübe edildi. Hasta bilinci açık, oryante, koopere, spontan soluyarak gözlem amacıyla anestezi yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Peribulber bloğa bağlı beyin sapı anestezisi oldukça nadir görülmesine karşın bu işlem, monitorizasyon altında ve resüsitasyon araçlarının bulundurularak uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Peribulber anestezi, solunum arresti, beyin sapı anestezisi, hasta monitorizasyonu


Complication of Peribulbar Block: Brainstem Anaesthesia

Leyla Kazancıoğlu1, Şule Batçık1, Hızır Kazdal1, Ahmet Şen1, Berrak Şekeryapan Gediz2, Başar Erdivanlı1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey
2Department of Eye Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey

Peribulbar block is used to obtain anaesthesia and akinesia of the eye by injecting a local anaesthetic around the musclecone. A patient scheduled for cataract surgery received peribulbar block with 6 mL of 2% lidocaine hydrochloride. Following the injection, confusion, hypotension and dilatation of the contralateral pupil rapidly progressed to loss of consciousness and respiratory arrest. The patient was intubated and mechanically ventilated for 30 min. The patient regained her consciousness, was extubated and transferred to the intensive care unit for further follow-up. Although brainstem anaesthesia because of peribulbar block is very rare, this procedure should be performed with complete monitorisation and resuscitation equipment.

Keywords: Peribulbar anaesthesia, brainstem anaesthesia, respiratory arrest, patient monitarisation


Leyla Kazancıoğlu, Şule Batçık, Hızır Kazdal, Ahmet Şen, Berrak Şekeryapan Gediz, Başar Erdivanlı. Complication of Peribulbar Block: Brainstem Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 231-233

Sorumlu Yazar: Ahmet Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar