Uzun Süreli Parenteral Beslenme Sonrası Gelişen Wernicke Ensefalopatisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 96-99 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.93695  

Uzun Süreli Parenteral Beslenme Sonrası Gelişen Wernicke Ensefalopatisi

Zeynep Nur Akçaboy, Hatice Yağmurdur, Ramazan Baldemir, Nevzat Mehmet Mutlu, Bayezit Dikmen
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Klniği C3 Yoğun Bakım Ünitesi

Wernicke ensefelopatisi, tiamin (Vitamin B1) eksikliği nedeni ile oluşan, okülomotor bozukluk, konfüzyon ve ataksi ile belirti veren bir hastalıktır. En sık alkolizmle birlikte görülmekte, ayrıca kemoterapinin neden olduğu hiperemezis, crohn hastalığı, gastrointestinal system ile ilgili cerrahi işlemler, AIDS, bariatrik cerrahi ve uzun süre paranteral beslenmeye bağlı olarak da gelişebilmektedir. Bu olguda, hiperemezis nedeni ile uzun süredir total parenteral nutrisyon ile beslenen ve yoğun bakıma yatırıldıktan sonra wenicke ensefalopatisi tanısı konan 51 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Wernicke ensefalopatisi, total patrenteral nutrisyon


Wernicke’s Encephalopathy After Longterm Feeding with Parenteral Nutrition

Zeynep Nur Akçaboy, Hatice Yağmurdur, Ramazan Baldemir, Nevzat Mehmet Mutlu, Bayezit Dikmen
Ankara Numune Training And Research Hospital Anaesthesiology And Reanimation Department C3 Intensive Care Unit

Wernicke’s encephalopathy, occurs due to thiamine (vitamin B1) deficiency which is characterized by occulomotor dysfunction, confusion and ataxia. Although it is most common with alcoholism, can also be seen due to hyperemesis caused by chemotherapy, crohn’s disease, gastrointestinal system surgery, AIDS, bariatric surgery and longterm feeding with parenteral nutrition. In this case, a 51-year-old woman who was fed with longterm total parenteral nutrition due to hyperemesis and had the diagnosis of wenicke’s encephalopathy after admission to the intensive care unit is presented.

Keywords: Wernicke’s encephalopathy, total parenteral nutrition


Zeynep Nur Akçaboy, Hatice Yağmurdur, Ramazan Baldemir, Nevzat Mehmet Mutlu, Bayezit Dikmen. Wernicke’s Encephalopathy After Longterm Feeding with Parenteral Nutrition. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 96-99

Sorumlu Yazar: Zeynep Nur Akçaboy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar