Endotrakeal Entübasyon Sonrası Gelişen Vokal Kord Paralizisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-91297

Endotrakeal Entübasyon Sonrası Gelişen Vokal Kord Paralizisi

Hamdi Taşlı1, Umut Kara2, Mert Cemal Gökgöz1, Ümit Aydın1
1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: vokal kord paralizisi, endotrakeal entübasyon, disfoni


Vocal Cord Paralysis Following Endotracheal Intubation

Hamdi Taşlı1, Umut Kara2, Mert Cemal Gökgöz1, Ümit Aydın1
1Gülhane Medical School, Department Of Otolaryngology, Head And Neck Surgery
2Gühane Medical School, Department Of Anesthesiology and Reanimation

Keywords: vocal cord paralysis, endotracheal intubation, disphonia
Sorumlu Yazar: Hamdi Taşlı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar