Laringeal Maske ve Endotrakeal Tüp Kaf Basıncının Uygun Şişirilmesinde Anestezist Deneyimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 234-238 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.87487  

Laringeal Maske ve Endotrakeal Tüp Kaf Basıncının Uygun Şişirilmesinde Anestezist Deneyimi

Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Gökhan Pehlivan, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Uygunsuz olarak yüksek basınçta şişirilen kaflar trakea mukozasının kan akımını azaltarak iskemiye sebep olmakta, gereğinden düşük basınçta şişirilen kaflar ise peroperatif hava kaçağı nedeniyle yetersiz ventilasyona, mide içeriği aspirasyonuna veya ekstübasyona yol açmaktadırlar. Bu randomize prospektif çalışmada endotrakeal tüp ve laringeal maske kaf basıncı üzerine anestezi çalışanlarının mesleki deneyimlerinin etkisini araştırmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza genel anestezi altında ameliyat edilecek American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III, 18-75 yaş arası 348 hasta dahil edildi, 34 anestezi teknikeri, 16 anestezi asistanı, 12 anestezi uzmanı katıldı. Katılımcılara kendilerince uygun basınç seviyesine ulaşıncaya kadar kafı şişirmeleri anlatıldı. Tüm ölçümler tamamlanana kadar katılımcılara basınç değerleri hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Laringeal maske ve endotrakeal tüp yerlestirildikten sonra işlemin başarısı kapnografta kare dalga şekli ve torakoabdominal hareket gözlemlenerek kontrol edildi. Her katılımcı için 3 hastanın ortalama kaf basıncı değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Laringeal maske kullanımında basınç değerleri ile teknisyenlerin (r=-0,192/p=0,278), asistanların (r=0,225/p=0,402), uzmanların (r=-0,476/p=0,118) tecrübe süreleri arasında anlamlı korelasyon yoktu. Endotrakeal tüp kullanımında basınç değeri ile teknisyenlerin (r=-0,306/p=0,079), asistanların (r=-0,060/p=0,826) ve uzmanların (r=-0,478/0,116) tecrübe süreleri arasında anlamlı korelasyon yoktu.
SONUÇ: Normal kaf basıncının sağlanmasına mesleki tecrübenin katkısının olmadığı kanısına varılmıştır. Trakea mukozasının kan akımının devamlılığı ve trakea ve larinkse travma insidansının azaltılabilmesi için anestezistlerin deneyimine bakılmaksızın kaf manometresi rutin olarak kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, endotrakeal tüp, basınç; monitörizasyon.


The Professional Experience of Anaesthesiologists in Proper Inflation of Laryngeal Mask and Endotracheal Tube Cuff

Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Gökhan Pehlivan, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department of Anaesthesiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Cuffs inflated to inappropriately high pressures cause ischemia, reducing tracheal mucosal blood flow, while the cuffs inflated at lower pressure than necessary give rise to inadequate ventilation, aspiration of gastric contents or extubation due to air leakage. In this study, we aimed to investigate the effect of the experience of anaesthesia staff on endotracheal tube and laryngeal mask airway cuff inflation.
METHODS: The study included 348 elective patients scheduled to undergo surgery under general anaesthesia, with 34 anaesthesia technicians, 16 anaesthesia residents, and 12 anaesthesiologists with different years of professional experience. The participants were told to inflate the cuff balloon with air to the level of the pressure that was appropriate for them. No information was provided to the participants about the values of the cuff pressure pending the completion of all measurements. After placement of laryngeal mask airway and the endotracheal tube, the success of the procedure was checked by monitoring square-wave caphnograph tracing and thoracoabdominal motion. Each participant performed the procedures on three patients and the mean cuff pressures were measured.
RESULTS: There was no significant correlation between duration of experience of technicians residents and experts in both using of laryngeal mask airway pressure (r=-0.192/p=0.278, r=0.225/p=0.402, r=-0.476/p=0.118, respectively) and an endotracheal tube (r=-0.306/p=0.079, r=-0.060/p=0.826, r=-0.478/0.116, respectively).
CONCLUSION: It has been concluded that professional experience does not contribute to achieving normal cuff pressure without monitoring. Introduction of the cuff manometer into routine anaesthesia practice will be useful, irrespective of anaesthesiologists’ experience.

Keywords: Laryngeal mask airway, endotracheal tube,; pressure; monitoring.


Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Gökhan Pehlivan, Fevzi Yılmaz Göğüş. The Professional Experience of Anaesthesiologists in Proper Inflation of Laryngeal Mask and Endotracheal Tube Cuff. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 234-238

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar