Desfluran Anestezisi Uygulanan Kalp Hastalarında Bispektral İndeks ve Nöromüsküler Blok Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenme Üzerine Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 211-215 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.48  

Desfluran Anestezisi Uygulanan Kalp Hastalarında Bispektral İndeks ve Nöromüsküler Blok Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenme Üzerine Etkileri

Ayşe Payas1, Kenan Kaygusuz2, Cevdet Düger2, Ahmet Cemil İsbir2, İclal Özdemir Kol2, Sinan Gürsoy2, Caner Mimaroğlu2
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler işlev bozukluğu olan ancak kalp cerrahisi geçirmemiş elektif açık kolesistektomi ameliyatı planlanan, desfluran genel anestezisi uygulanan hastalarda, bispektral indeks ve nöromüsküler blok monitörizasyonunun anestezi derinliği ve derlenme üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Hastaların ve etik kurulun onayı alındıktan sonra, 30-65 yaş arası, ASA II-III, açık kolesistektomi girişimi geçirecek 100 hasta 2 gruba ayrıldı. Tüm hastaların indüksiyonu standart olarak uygulandı ve anestezi idameleri %4-6 desfluran ile yapıldı. Grup I’de, anestezist BIS’i bilmeksizin, desfluranın end tidal volatil ajan konsantrasyonu (ETVAK) hemodinamik değişikliklere göre titre edildi. Grup II’de desfluran ETVAK’ı BIS 50-60 arasında tutacak şekilde titre edildi. Hemodinamik veriler, BIS değerleri, end tidal volatil ajan konsantrasyonu (ETVAK) verileri indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon sonrası 1. dk, 5. dk ve her 15 dk aralıklarla kaydedildi. Hastalara TOF monitörizasyonu uygulandı. Girişim sonunda ekstübasyon zamanı ve Aldrete skoru ≥9 olana kadar geçen süre kaydedildi. Ek olarak nöromüsküler ajan dozları ve narkotik ajan dozları kaydedildi.

Bulgular: Grup I BIS değerleri indüksiyon öncesi ve indüksiyon sonrası hariç tüm zamanlarda daha düşük bulundu (p<0,05). Tüm zamanlardaki ETVAK değerleri Grup II’de daha düşüktü (p<0,05).

Sonuç: Desfluran anestezisi uygulanan kalp hastalarında BİS monitörizasyonuna göre ayarlanan volatil ajan dozunun standart tekniğe göre ayarlanan volatil ajan dozundan daha düşük olduğu, ancak bunun ekstübasyon zamanı, derlenme ve TOF monitörizasyonuna bağlı nöromüsküler bloker ajan ihtiyacını etkilemediğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bispektral indeks, desfluran, anestezi, derlenme dönemi


The Effects of Bispectral Index and Neuromuscular Block Monitoring on Depth of Anaesthesia and Recovery in the Cardiac Patients Under Desflurane Anaesthesia

Ayşe Payas1, Kenan Kaygusuz2, Cevdet Düger2, Ahmet Cemil İsbir2, İclal Özdemir Kol2, Sinan Gürsoy2, Caner Mimaroğlu2
1Department Of Anaesthesiology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Sivas, Turkey

Objective: In this study we aimed to investigate the effects of bispectral index (BIS) and neuromuscular block monitoring on anaesthesia depth and recovery on cardiac patients, whom were scheduled to undergo open cholecystectomy operation under desflurane anaesthesia.

Methods: After the approval of the Ethics Committee and consent of the patients, cases were divided into two groups. All patients received standard induction drugs, and 4-6% desflurane was used for maintenance of anaesthesia. In Group I, the anaesthesiologist was blind to BIS, and end-tidal volatile agent concentration (ETVAC) of desflurane was titrated according to the patients’ haemodynamic changes. In Group II, ETVAC of desflurane was titrated to maintain BIS at 50-60. The haemodynamic data, BIS values, end-tidal volatile agent concentration (ETVAC) and train of four (TOF) values were recorded at pre-induction, post-induction, post-intubation, 1st and 5th minutes after surgical incision and then every 15 min. At the end of the operation, extubation time and time to reach aldrete recovery score ≥9 were recorded in each groups. Additionally, neuromuscular agent and narcotic agent doses were recorded.

Results: The BIS values were lower for Group I in all times, except preand post-induction times (p<0.05). ETVAC values of all times were lower for Group II (p<0.05).

Conclusion: The requirement of volatile agent which was given according to BIS monitoring was lower than in the standard technique, but it is considered not to affect the early extubation, recovery and neuromuscular agent requirement dependent on TOF monitoring.

Keywords: Bispectral index, desflurane, anaesthesia, recovery period


Ayşe Payas, Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu. The Effects of Bispectral Index and Neuromuscular Block Monitoring on Depth of Anaesthesia and Recovery in the Cardiac Patients Under Desflurane Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 211-215

Sorumlu Yazar: Cevdet Düger, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar