Gebelikte Guillain-Barre Sendromu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 281-284 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.281  

Gebelikte Guillain-Barre Sendromu

Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Candan Köylüoğlu, Mehmet Yaşar Özkul
Harran Ünv. Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Şanlıurfa

Guillain-Barre Sendromu akut inflamatuvar demiyelizan bir polinöropatidir. Gebelikte ender görülen bir hastalıktır. Plazmaferez, intravenöz immunoglobulin gibi tedavi yöntemleri ve yoğun bakımda yakın takip ile daha iyi maternal ve fetal sonuçlar alınmaktadır. Bu olgu sunumunda, 26 yaşında gebede Guillain-Barre sendromu tanı ve tedavi modaliteleri ve yoğun bakım yaklaşımları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre sendromu, gebelik, immünoglobulin


Guillain-Barre Syndrome in Pregnancy: Case Report

Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Candan Köylüoğlu, Mehmet Yaşar Özkul
Harran University Medical Faculty Anesthesiology And Reanimation Clinic, Şanlıurfa

Guillain Barre Syndrome is an acute inflammatory demyelinating polyneuropathy and it is a rare event in pregnancy. Active treatment such as plasmapheresis and intravenous immunoglobulin together with vigilant follow up in intensive care has improved maternal and fetal outcome. In this case report, we discussed the diagnosis and treatment modalities and intensive care approaches in a 26 year old pregnant patient with Guillain Barre Syndrome.

Keywords: Guillain-Barre syndrome, pregnancy, immunoglobuline


Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Candan Köylüoğlu, Mehmet Yaşar Özkul. Guillain-Barre Syndrome in Pregnancy: Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 281-284

Sorumlu Yazar: Mahmut Alp Karahan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar