Performansa Göre Ek Ücret Ödenmesinin Anestezi Uygulamalarına Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 262-268 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.002  

Performansa Göre Ek Ücret Ödenmesinin Anestezi Uygulamalarına Etkileri

Ahmet Küçük1, Derya Gökçınar2, Esra Aksoy2, Demet Albayrak2, Deniz Erdem2, Belgin Akan2, Nermin Göğüş2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Urfa, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reaminasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Performansa göre ödeme (PGÖ) hekim ve diğer sağlık çalışanlarını sağlık hizmetlerinde önceden belirlenen hedeflere ulaşmaları halinde ödüllendiren bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği çalışanlarının performans sistemi hakkındaki memnuniyetini ölçmek ve bu sistemin anestezi uygulamalarına etkilerini ortaya koymaktır.
YÖNTEMLER: Bir devlet hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği çalışanlarına bireysel performansa dayalı ücret ödenmesi konusundaki düşünceleri 10 sorudan oluşan bir anket ile soruldu. Araştırma anketinde ölçeklendirme olarak Likert yöntemi kullanıldı. Diğer yandan performansa dayalı ödemenin anestezi uygulamalarına etkilerini ortaya koymak için performansa dayalı ödeme sisteminin uygulanmadığı 2003 yılı ile performansa dayalı ödeme sisteminin uygulandığı 2007 yılına ait anestezi fişleri retrospektif olarak taranarak ‘Genel Anestezi’ ve ‘Rejyonel Anestezi’ oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Anket sorularına verilen yanıtlara göre PDÖ sisteminin adil olmadığı düşüncesinin hakim olduğu tespit edildi. Anestezi teknisyenlerinin büyük çoğunluğunun performansa göre ödemeden memnun olmadıkları ortaya çıktı. 2003 yılında genel cerrahi prosedürü uygulanan toplam 1230 hastanın 54’üne (%4,39) rejyonel anestezi uygulanırken, 2007 yılında 1505 hastanın 308’ine (%20,46) rejyonel anestezi uygulandığı tespit edildi.
SONUÇ: Performans ölçümlerinin yetersiz olduğu ve bazı anestezi çalışanlarının performansa göre ödeme sisteminden memnun olmadığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: Performansa göre ücret ödeme, sağlık çalışanı, memnuniyet, anket


The Effect of Pay for Performance System on Anesthesia Practices

Ahmet Küçük1, Derya Gökçınar2, Esra Aksoy2, Demet Albayrak2, Deniz Erdem2, Belgin Akan2, Nermin Göğüş2
1Harran University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Urfa, Turkey
2Ankara Numune Teaching And Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Pay for performance (P4P) is a system by which physicians and other healthcare workers are rewarded for meeting pre-established targets for delivery of healthcare services. The aim of this study is to reveal what the staff of the anesthesiology department think about pay for performance. In addition, we reviewed whether anesthesia methods changed after pay for performance.
METHODS: We applied a survey to anesthesia staff in a public hospital. The survey consisted of 26 questions. The Likert scale was used for the survey. To demonstrate the effect of performance-based payment in anesthesia practices, we retrospectively examined the anesthesia records of the pre-and post- pay-for performance.
RESULTS: According to the replies to the survey questions, it is thought that the P4P system is unfair. The majority of anesthesia technicians were not satisfied with the performance-based payment. In 2003, 54 (4.39%) of 1230 patients who underwent general surgical procedures had regional anesthesia. However in 2007, 308 (20.46%) of 1505 patients who underwent general surgical procedures had regional anesthesia.
CONCLUSION: Measurements in the present pay-for-performance system does not reflect the work quality. If deficiencies are identified, improvement can be achieved. Thus, health care workers satisfaction can be increased.

Keywords: Pay for performance, Medical Staff, satisfaction, survey


Ahmet Küçük, Derya Gökçınar, Esra Aksoy, Demet Albayrak, Deniz Erdem, Belgin Akan, Nermin Göğüş. The Effect of Pay for Performance System on Anesthesia Practices. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 262-268

Sorumlu Yazar: Derya Gökçınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar